MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 r. W tym okresie Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 121 mln zł (+75% r./r.).

Mając jednak na uwadze osiągnięty w pierwszym kwartale 2020 roku zysk netto w wysokości 113 mln zł, w drugim kwartale wynik powiększył się o 8 mln zł. Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła przez pierwszych sześć miesięcy br. o 12% do poziomu 1,05 mld zł, a wartość nieruchomości inwestycyjnych brutto zwiększyła się o 20% do 2,16 mld zł.

MLP Group utrzymuje stabilne tempo rozbudowy portfela nieruchomości magazynowych. Strategicznym celem Grupy pozostaje ekspansja w Polsce oraz na rynku niemieckim, a także rozwój w Austrii oraz Rumunii.  

- Osiągnięte w pierwszej połowie roku wyniki finansowe oceniamy jako dobre. Spowolnienie gospodarki wywołane sytuacją pandemiczną nie miało większego przełożenia na naszą działalność operacyjną. W terminie zakończyliśmy wszystkie projekty oddając do użytkowania blisko 100 tys. m2 nowej powierzchni. Zawarliśmy również szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech i Austrii.  Niezmiennie zarządzamy biznesem „as usual”. Priorytetem naszej zagranicznej ekspansji pozostaje rynek niemiecki, który szybko podniósł się po lockdownie. W tym kraju osiągnęliśmy jednocześnie najwyższą dynamikę wzrostu wartości nieruchomości inwestycyjnych – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

W pierwszym półroczu 2020 roku MLP Group zanotowało zysk netto na poziomie 121 mln zł, a w samym drugim kwartale 8 mln zł. Głównym czynnikiem wzrostu zysku netto w pierwszej połowie roku, był zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości w wysokości 151 mln zł. Mając jednak na uwadze rozpoznany zysk z aktualizacji wyceny w pierwszym kwartale br. (+171 mln zł), wówczas sam drugi kwartał okazał się gorszy o ok. 19 mln zł w stosunku do poprzedniego kwartału. Pomimo tego Grupa osiągnęła w tym okresie dodatni wynik na poziomie zysku netto. MLP Group na koniec czerwca 2020 r. posiadało kapitały własne (aktywa netto) o wartości 1,05 mld zł, czyli o 12% wyższe niż wartości wykazane na koniec 2019 roku. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła przez pierwszych sześć miesięcy roku o 20% do 2,16 mld zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa prowadziła realizację projektów o łącznej powierzchni blisko 219 tys. m2. Oddane do użytkowania zostały obiekty o łącznej powierzchni około 100 tys. m2 w parkach: MLP Pruszków II (45,5 tys. m2), MLP Wrocław (21,4 tys. m2), MLP Gliwice (8,8 tys. m2), MLP Poznań West (11,7 tys. m2) i MLP Bucharest (10,5 tys. m2). W efekcie na koniec czerwca br. Grupa oferowała blisko 700 tys. m2 gotowej nowoczesnej powierzchni magazynowej. Z kolei łączna powierzchnia wynajęta (uwzględniająca także projekty w trakcie budowy i w planach) wzrosła do 744 tys. m2. Na koniec pierwszego półrocza w budowie i przygotowaniu pozostawało 120,8 tys. m2. Łączny potencjał zabudowy na posiadanych gruntach wynosi obecnie blisko 1,3 mln m2. MLP Group posiada działki i szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech i Austrii (m.in. w Gelsenkirchen, w Kolonii oraz w Wiedniu).

Polski rynek magazynowy okazał się bardzo odporny na wstrząsy w gospodarce spowodowane pandemią COVID-19. Wzrost handlu e-commerce wygenerował dodatkowy popyt na powierzchnie magazynowe. Zgodnie z danymi rynkowymi w pierwszym półroczu br. do użytkowania oddano 1,1 mln m2 nowej powierzchni (+9,6 % r./r.), a jej łączne zasoby osiągnęły poziom 19,5 mln m2. – Z optymizmem, ale też ostrożnością patrzymy na kolejne okresy. Nowe projekty zamierzamy realizować głównie w oparciu o podpisywane umowy najmu. Ograniczamy również skalę inwestycji spekulacyjnych. Duży potencjał rozwoju widzimy na wszystkich obsługiwanych rynkach, przy czym wydaje się, że z powrotem do normalności na razie najlepiej poradził sobie rynek niemiecki. Mamy tam zarezerwowane nowe grunty pod kolejne parki logistyczne dodał Radosław T. Krochta.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij