Z powodu epidemii corona virusa, od połowy marca 2020 działania „SIPUR” były ograniczone głównie do kontaktów elektronicznych. Mamy nadzieję, że po wakacjach letnich sytuacja w Polsce i w Europie ulegnie zdecydowane poprawie.

Targi „BUDMA 2020”

Tradycyjnie Związek „SIPUR” uczestniczył w Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2020. W tym roku nasze stoisko było zlokalizowane w pawilonie 7. Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili. Cieszymy się z przeprowadzonych rozmów, które najczęściej dot. różnych zastosowań poliuretanu w budownictwie. Zapraszamy na kolejną edycję największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów budowlanych 2-5 lutego 2021!

Nowi członkowie „SIPUR”
Podczas Zgromadzenia Ogólnego 6 lutego 2020 w Poznaniu członkowie „SIPUR” podjęli decyzję o przyjęciu do Związku firmy Insulation Group Sp. z o.o., która zajmuje się izolacjami natryskowymi pianą PUR oraz hydroizolacjami poliuretanowymi i polimocznikowymi

Debata "Zielony ład: Co zmieni unijna strategia na rzecz tworzyw sztucznych"

Przedstawiciel "SIPUR" wziął udział w debacie eksperckiej zorganizowanej w Domu Europy w Warszawie przez Euroactiv.pl. W tym ciekawym spotkaniu pod Honorowym Patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce  uczestniczyli: Adam Jarubas - Poseł do Parlamentu Europejskiego (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności), Jan Staniłko - Ministerstwo Rozwoju (Dyrektor Departamentu Innowacji),  Anna Paluch, Sejm RP (Wiceprzewodnicząca Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa), Filip Piotrowski - Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Maria Andrzejewska - Dyrektorka Centrum UNDP/GRID-Warszawa,  Antonello Romano - PlasticsEurope (Senior EU Policy Adviser).

Konferencja "Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych"

Przedstawiciel "SIPUR" uczestniczył w konferencji poświęconej wpływowi COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych, której organizatorem była Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Jadwiga Emilewicz - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju; Robert Nowicki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju; Piotr Dardziński - Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz; Jarosław Gowin - Współzałożyciel Sieci Badawczej Łukasiewicz, Poseł na Sejm RP; Tomasz Urynowicz - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Profesor Jerzy Lis - Rektor Elekt Akademii Górniczo-Hutniczej. Konferencję otworzył Paweł Pichniarczyk - Dyrektor Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. W pierwszej części spotkania przedstawiciele władz zaprezentowali podjęte i planowane działania mające na zminimalizowanie negatywnych skutków COVID-19. W trakcie konferencji została podpisana umowa o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz i Akademią Górniczo-Hutniczą. Na zakończenie tego bardzo ciekawego spotkania producenci materiałów budowlanych przedstawili swoje postulaty i potrzeby związane z aktualną sytuacją i prognozami na przyszłość dla budownictwa.
Prezentacje o charakterze edukacyjnym dla obecnych i przyszłych profesjonalistów branży budowlanej

Niestety z powodu epidemi corona virusa nie udało nam się zrealizować zdecydowanej większości z zaplanowanych prezentacji prowadzonych pod hasłem „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ”. W pierwszym półroczu 2020 przedstawiciele „SIPUR” spotkali się tylko ze spotkania Politechniki Koszalińskiej. Podczas spotkań z przyszłymi profesjonalistami rozmawiamy o budowie, rodzajach i technologii wytwarzania produktów poliuretanowych, a także najważniejszych cechach wyrobów izolacyjnych z poliuretanu stosowanych w budownictwie.

Z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania, bardzo proszę o kontakt
Maciej Kubanek
Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny                                                                              
e-mail: sekretarz@sipur.pl                                                                                    
kom. 792 208 623


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij