MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 r.

W tym okresie Grupa osiągnęła 42,8 mln zł przychodów, natomiast zysk netto wyniósł 112,6 mln zł, co oznacza niemal dziewięciokrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła do poziomu 1,05 mld zł, co koresponduje z wyceną nieruchomości inwestycyjnych brutto, która zwiększyła się przez trzy pierwsze miesiące 2020 roku o 12% do 2,14 mld zł.

MLP Group pozostaje w dynamicznym trendzie wzrostowym. Bogata oferta powierzchni magazynowych jest stale zwiększana. Strategicznym celem Grupy pozostaje ekspansja w Polsce oraz na rynku niemieckim, a także rozwój w Austrii oraz Rumunii.  

- Pierwszy kwartał br. był dla nas bardzo udany. Pomimo panującej na świecie niepewności ekonomicznej związanej z pandemią koronawirusa, osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe. Aktualna sytuacja gospodarcza nie miała wpływu na naszą działalność operacyjną. Inwestycje realizowaliśmy zgodnie z harmonogramem, podpisywaliśmy nowe umowy najmu, a najemcy regulowali terminowo wszystkie należności wynikające z zawartych umów. Biznes cały czas prowadzimy „as usual”. Co warte podkreślenia kontrybucja operacji europejskich na wyniki finansowe, szczególnie w Niemczech, będzie miała coraz istotniejszy wpływ na wyniki Grupy. Jest to już wyraźnie widoczne w wynikach pierwszego kwartału. Zakładamy, że wartość osiąganych przychodów i aktywów w Polsce oraz w Europie zrównoważy się do 2023 roku – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w pierwszym kwartale 2020 roku uzyskał 42,8 mln zł przychodów, czyli 23% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. MLP Group zanotowało jednocześnie 191,9 mln zł zysku na działalności operacyjnej, co jest wynikiem ponad ośmiokrotnie lepszym w ujęciu r./r.. Na znaczącą poprawę pozytywny wpływ miał zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych, który wyniósł ponad 171,6 mln zł. Na wzrost wartości godziwej nieruchomości największy wpływ miały poniesione nakłady na prace budowlane w realizowanych parkach, zawarcie nowych umów najmu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnych obiektów. Istotne znaczenie miała również deprecjacja polskiej waluty o 6,9% względem euro. 

MLP Group zanotowało jednocześnie blisko dziewięciokrotny wzrost zysku netto do 112,6 mln zł względem 12,9 mln zł uzyskanych w pierwszym kwartale 2019 r. Z tego kontrybucja działalności na rynku niemieckim wyniosła ponad 40%. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec marca
2020 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 1,05 mld zł, czyli o 12% wyższe niż wartości wykazane na koniec 2019 roku. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła przez pierwsze trzy miesiące roku o 12% do 2,14 mld zł.

W pierwszym kwartale 2020 r. deweloper zakończył budowę blisko 60 tys. m2. W efekcie na koniec marca br. Grupa oferowała blisko 645 tys. m2 gotowej nowoczesnej powierzchni magazynowej.Poziom pustostanów w ramach powierzchni wybudowanej był na bardzo niskim poziomie około 3%. W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku zawarte zostały nowe umowy najmu na 44,3 tys. m2. Spowodowało to, że łączna powierzchni wynajęta (uwzględniająca także projekty w trakcie budowy i w planach) wzrosła do 737,8 tys. m2. Łączny potencjał zabudowy na posiadanych gruntach wynosi obecnie blisko 1,3 mln m2. MLP Group posiada działki i szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech, Rumunii i Austrii.

Pomimo pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 branża magazynowa pozostaje silna i perspektywiczna.
- Zapotrzebowanie na nowoczesne magazyny utrzymuje się na wysokim poziomie. Według danych rynkowych łączna podaż na polskim rynku przekroczyła już poziom 19 mln m2. Duży popyt pochodzi od firm z sektora e-commerce, ale także od firm logistycznych i handlowych. Niepewność gospodarcza wywołana koronawirusem, w średniej i długiej perspektywie, znacznie zwiększy sprzedaż sklepów internetowych kosztem zakupów w sklepach stacjonarnych. W efekcie zwiększy się również istotnie zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową– dodał Radosław T. Krochta.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Doceniają to najemcy, którzy przez cały okres współpracują z tymi samymi osobami odpowiadającymi za wysoką jakość świadczonych usług.

***

MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo produkcyjnych. Grupa działa na rynku polskim, niemieckim i rumuńskim w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarczając wszechstronnych rozwiązań w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo produkcyjnej wielu międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych oraz stosowanie rozwiązania typu built-to-suit.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Doceniają to najemcy, którzy przez cały okres współpracują z tymi samymi osobami odpowiadającymi za wysoką jakość świadczonych usług.

***

Więcej informacji także na www.mlpgroup.com

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Mariusz Skowronek

Tel. +22 833 35 02, + 49 698 612 866

Email: mskowronek@tauber.com.pl

 

Karolina Pokora-Malewska, PR Manager w MLP Group S.A.

Tel. (22) 738 30 10, 600 333 287

e-mail: k.malewska@mlpgroup.com


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij