Hale namiotowe zawdzięczają swoją popularność nowoczesnej technologii wznoszenia, która przekłada się na wyjątkowo szybki czas realizacji projektu oraz późniejszą ergonomię eksploatacji.

Wszystko to sprawiło, że namioty przemysłowe znalazły zastosowanie w wielu branżach, od przemysłu po rolnictwo. Budowa tego typu obiektów wiąże się ze stosunkowo niewielką ilością formalności. Jakie wymogi prawne należy spełnić, by wybudować halę namiotową?

Hale namiotowe pod wieloma aspektami różnią się od tradycyjnych, murowanych budynków. Nie chodzi tylko o technologię i specyfikację techniczną, ale również o postrzeganie obiektu przez prawo budowlane.

Czym w świetle prawa jest hala namiotowa?

Prawo budowlane nie określa precyzyjnie czym jest hala namiotowa - nie jest budynkiem ani obiektem małej architektury. Nie jest także budowlą (wg art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Warto zaznaczyć, że wg art. 3 pkt 5 prawa budowlanego, przykrycia namiotowe stanowią tymczasowy obiekt budowlany.

Jak w świetle powyższych informacji, wygląda procedura prawna stosowana przy wznoszenia hali? Proces ten należy rozpatrzyć w dwóch wariantach. - Hale namiotowe o przeznaczeniu tymczasowym można wznieść w oparciu o zgłoszenie budowy, natomiast obiekty, które mają służyć przez dłuższy okres wymagają pozwolenia na budowę - mówi Łukasz Łukasiuk, członek zarządu Grupy Łukasiuk, jednego z liderów na polskim rynku hal namiotowych.

Tymczasowe hale namiotowe (do 180 dni użytkowania)

Procedura zgłoszenia budowy hali namiotowej o charakterze tymczasowym wymaga wypełnienia formularza zatytułowanego „Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. Zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Podatkowym, w zależności od lokalizacji. Dodatkowo, do formularza należy dołączyć następujące informacje:

        Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem w celach budowlanych

        Termin rozpoczęcia prac budowlanych

        Zakres prac budowlanych

        Przewidywany czas demontażu obiektu lub jego przeniesienia w inne miejsce

        Informacje dodatkowe (rysunki projektowe, umiejscowienie obiektu na działce budowlanej)

Dla inwestorów, którym zależy na bardzo szybkim terminie realizacji obiektu, związanym np. z nadwyżkami produkcyjnymi, hale tymczasowe budowane na podstawie zgłoszenia to bardzo komfortowe rozwiązanie, które pozwala na zachowanie płynności działań nawet w bardzo zmiennych warunkach - dodaje Łukasz Łukasiuk.

Hala namiotowa a pozwolenie na budowę

W przypadku hal, które mają być eksploatowane dłużej niż 180 dni, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Przed złożeniem wniosku należy sporządzić projekt, który musi być poprzedzony:

        Sprawdzeniem stanu działki i jej uzbrojenia

        Sprawdzeniem stanu gruntu

        Zapewnieniem niezbędnej infrastruktury (m.in. dojazd do działki)

Niezbędny jest również wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to konieczne do ostatecznej weryfikacji możliwości wzniesienia hali namiotowej. Warto pamiętać, że 2020 roku bez zmian pozostaje lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę - są to:

        Projekt architektoniczno-budowlany

        Projekt zagospodarowania terenu

        Projekty branżowe

        Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych

        Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

        Uzgodnienia w zakresie warunków dostawy mediów

Od nowego roku nowe przepisy

- W 2020 roku, zredukowana została ilość egzemplarzy projektu budowlanego, które należy dostarczyć do urzędu: z 4 do 3 sztuk. Ponadto wprowadzono 5-letni termin na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - mówi Łukasz Łukasiuk. -Zarówno w przypadku zgłoszenia budowy jak i wniosku o pozwolenia na budowę, urząd ma prawo wydać swoją opinię w czasie przewidywanym przez ustawę. Jest to odpowiednio 21 oraz 65 dni - dodaje ekspert.

Po złożeniu zgłoszenia, brak odpowiedzi z urzędu można uznać za zatwierdzenie formularza i przystąpić do prac budowlanych. W przypadku pozwolenia na budowę, urząd musi wydać jednoznaczną zgodę.

- Ważną informacją dla inwestora jest fakt, że zestaw formalności, których należy dopełnić przed przystąpieniem do wznoszenia hali jest precyzyjnie określony. Doświadczeni wykonawcy są w stanie odciążyć inwestora i przygotować dokumentację w krótkim czasie, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi narzucone przez prawo budowlane - dodaje Łukasz Łukasiuk.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij