W dniach 13-15 maja 2020 odbędzie się XVI edycja Konferencji Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 13–15 maja 2020 r. w hotelu  „ECHO” w Cedzynie k. Kielc. Uczestnicy Konferencji zakwaterowani będą w hotelu „ECHO” i w hotelu „UROCZYSKO” położonym w sąsiedztwie oraz w hotelu „IBIS” w Kielcach. Dla uczestników konferencji zakwaterowanych w Kielcach dogodny dojazd do hotelu „ECHO” w Cedzynie będzie zapewniony.

Rozpoczęcie konferencji 13 maja (środa) godz. 12:00 – zakończenie konferencji 15 maja (piątek) około godz. 14:00

CEL KONFERENCJI

Wychodząc naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego czynnie działających w branży budowlanej specjalistów, organizowana w formie warsztatów, Konferencja Naukowo – Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, stała się już od wielu lat miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Podstawowym celem tej Konferencji jest prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznych do rozwiązywania konkretnych, nie rzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.

Biorąc pod uwagę, że obecnie wiele obiektów zmienia sposób użytkowania lub ze względu na swój wiek wchodzi w okres podwyższonego zagrożenia i awaryjności, częściej też występują kataklizmy, takie jak powodzie i pożary, a także powstają obiekty o znacząco „odpowiedzialnej” konstrukcji, problemy z zakresu rzeczoznawstwa coraz bardziej się rozszerzają. Wymaga to ciągłego uzupełniania wiedzy szczególnie z zakresu: zastosowania nowych materiałów, prowadzenia monitoringu i diagnostyki oraz  stosowanych w tym celu metod badawczych i interpretacji uzyskiwanych wyników, a także wdrażania nowoczesnych technologii budowlanych oraz metod napraw i wzmacniania. Wszystko to powoduje potrzebę coraz liczniejszej kadry przygotowanej do podejmowania tych bardzo odpowiedzialnych zadań, a tym samym potrzebę współpracy i transferu wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym.

TEMATYKA WARSZTATÓW

1. Zagadnienia formalno-prawne w działalności Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego.

2. Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.

3. Oceny stanów technicznych i trwałości  konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych.

4. Zagadnienia obejmujące stosowanie nowoczesnych materiałów i  technologii budowlanych.

5. Metody oceny właściwości cieplnych obiektów budowlanych.

6. Ocena bezpieczeństwa obiektów po pożarze.

*Uczestnicy Konferencji otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego, wydane przez Organizatorów.

PROGRAM KONFERENCJI OBEJMUJE

1. Referaty zamawiane w formie wykładów.

2. Referaty zgłoszone przez uczestników nt. rozwiązania ciekawych problemów w budownictwie.

3. Dyskusje tematyczne zainspirowane przez wygłoszone wykłady i referaty.

4. Prezentacje sprzętu diagnostycznego, nowoczesnych technologii oraz materiałów do napraw i wzmocnień.

5. Spotkania inżynierskie.

*Referaty w materiałach konferencyjnych drukowane będą na prawach rękopisu - za zgodą autorów- mogą być wydrukowane w czasopismach inżynierskich o tematyce budowlanej;.

*W czasie konferencji można będzie nabyć po cenach promocyjnych najnowsze publikacje z zakresu budownictwa, a także przygotowaną monografię pt. „ Diagnostyka techniczna obiektów budowlanych”.

PREZENTACJEPROMOCJESPONSORING

W czasie obrad Konferencji przewidywana jest możliwość prezentacji sprzętu pomiarowo-badawczego stosowanego do badań i monitoringu obiektów budowlanych, a także nowoczesnych technologii budowlanych oraz sposobów napraw i wzmocnień konstrukcji. Organizatorzy proponują także możliwość promocji firm w czasie trwania Konferencji. Szczegółowe informacje, w tym koszty i warunki prezentacji, wystaw oraz promocji zawiera zakładka Zgłoszenie prezentacji, promocji umieszczona na stronie: www.rzeczoznawstwo2020.tu.kielce.pl

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie karty Zgłoszenia promocji firmy zamieszczonej na ww. stronie internetowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa obejmuje

Zakwaterowanie (2 noclegi: 13/14.05 i 14/15.05.2020); w cenę noclegu wliczone jest śniadanie,

Wyżywienie (3 obiady, 2 kolacje oraz kawa, herbata podczas przerw),

Materiały konferencyjne.

 

Koszt pełnego uczestnictwa przy zakwaterowaniu w pokoju 2-os. wynosi     1200,00 zł (+23% VAT)

Koszt pełnego uczestnictwa przy zakwaterowaniu w pokoju 1-os. wynosi     1450,00 zł (+23% VAT)

Koszt udziału w konferencji bez noclegów i śniadań wynosi                                   950,00 zł (+23% VAT)

 

Opłacenie kosztów uczestnictwa

Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, również przy ustaleniu hotelu zakwaterowania.

Organizatorzy proszą osoby i instytucje dokonujące wpłat zbiorowych o wyszczególnienie danych personalnych i wysokości wpłat za poszczególne osoby oraz podanie dokładnego adresu wraz z numerem NIP w celu wystawienia faktury VAT.

ODZYSKANIE WNIESIONEJ WPŁATY

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, zgłoszonej pisemnie w terminie do jednego miesiąca przed jej rozpoczęciem, wniesiona opłata może być zwrócona w wysokości 50% wpłaty. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem Konferencji wniesione wpłaty nie będą zwracane. W przypadku nieprzyjęcia referatu opłata za udział w Konferencji może być zwrócona w całości.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij