Kompleksowy raport „Outlook 2020” omawia wyzwania stojące przed inwestorami i najemcami.

Najnowszy raport „Outlook 2020”, przygotowany przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield w regionie EMEA, zawiera pogłębioną analizę najważniejszych czynników, na które branża nieruchomości komercyjnych powinna zwrócić uwagę w przyszłym roku: od kwestii przetrwania handlu tradycyjnego i inwestycji w rozwiązania ekologiczne po wpływ automatyzacji i znaczących zmian politycznych i ekonomicznych.

Raport został podzielony na 11 rozdziałów analizujących wyzwania i szanse w sektorze nieruchomości komercyjnych w całym regionie EMEA.

- Rynek nieruchomości nie jest niezależny od czynników zewnętrznych, ale pod wieloma względami rozwija się samodzielnie. Zrozumienie wpływu wskaźników demograficznych na przyszłość nieruchomości oraz sposobu, w jaki przemiany społeczne podważają dotychczasowe status quo, jest tak samo ważne, jak wiedza na temat poziomu absorpcji czy stóp kapitalizacji – powiedział Colin Wilson, Dyrektor Generalny firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA.

- Raport porusza wiele interesujących tematów i mówi o trendach, które są coraz bardziej dostrzegalne również na polskim rynku nieruchomości. Zmiany demograficzne, nowe technologie czy aspekty związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem to tylko kilka z czynników, które przez wiele kolejnych lat determinować będą rozwój wszystkich sektorów rynku. Dlatego zarówno dla inwestorów jak i użytkowników nieruchomości bardzo istotne jest zrozumienie długofalowego wpływu tych aspektów i dostosowanie do nich swoich strategii – powiedziała Katarzyna Lipka-Nawrocka, Manager działu Badań i Doradztwa, Cushman & Wakefield.

Najważniejsze tematy poruszone w raporcie

Usługa nie jest wyborem, lecz koniecznością, którą wszyscy inwestorzy we wszystkich sektorach muszą przemyśleć na nowo.

Andrew Phipps, dyrektor działu badań i analiz w firmie Cushman & Wakefield w regionie EMEA, podkreśla, że nowe technologie powodują zmianę sposobu korzystania z powierzchni. - Ze względu na coraz silniejsze wzajemne przenikanie się przestrzeni i nowych technologii obserwujemy wzrost ilości usług, z jakich korzystamy w danej przestrzeni. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami elastyczności w życiu codziennym, oczekujemy także dostępu do produktów i usług na żądanie. Najemcy i wynajmujący będą musieli dostosować się do tych oczekiwań, aby przygotować firmy na wyzwania przyszłości – mówi Andrew Phipps.

Brak pełnego zaangażowania w ekologię stanowi ryzyko. Inwestorzy, którzy nie podejmą działań, ryzykują utratę wartości.

- To ludzie są liderami rewolucji ekologicznej i „wymuszają” zmiany na firmach. Dodatkowo, inwestorzy będą zachęcać uczestników rynku do uwzględniania wymagań w zakresie ekologii w procesie decyzyjnym. Z perspektywy sektora nieruchomości zmiany klimatyczne będą wpływały na wyceny oraz rynki najmu i inwestycyjne. W wyniku spadku cen aktywów o podwyższonym ryzyku wzrośnie zainteresowanie kapitału lokalizacjami i nieruchomościami narażonymi na zmiany klimatu w mniejszym stopniu – powiedział Andrew Phipps.

Formaty handlowe będą nadal się zmieniać wraz rosnącymi oczekiwaniami sieci handlowych wobec inwestorów.

- Sieci handlowe muszą jeszcze lepiej poznać zachowania konsumentów i zrozumieć, co wpływa na podejmowane przez nich decyzje, aby móc dostarczać im produkty, usługi i doznania, których oczekują. To wymaga nakładów inwestycyjnych – mówi Andrew Phipps.

Obecna rewolucja handlowa nie jest pierwszą istotną zmianą w tym sektorze, ponieważ centra handlowe i supermarkety zlokalizowane na obrzeżach miast także zasadniczo zmieniły sposób, w jaki konsumenci dokonują zakupów. Ta najnowsza zmiana strukturalna umożliwia zwiększenie efektywności sprzedaży, a konsumentom zapewnia większe możliwości wyboru co do tego, kiedy, gdzie i jak robią zakupy.

Modele zamieszkiwania będą ewoluowały przy rosnącym znaczeniu otwartych i zintegrowanych społeczności, w których osoby w wieku poprodukcyjnym i rozpoczynające dorosłe życie będą mieszkać obok siebie.

- Starsze pokolenia mogą zyskać na nowych koncepcjach tworzonych przez młodsze pokolenie i z myślą o jego potrzebach, takich jak modele wspólnego mieszkania przedstawicieli różnych pokoleń. Ekonomia współdzielenia może przekształcić się w ideę współzamieszkiwania, przyczyniając się do konsolidacji heterogenicznych baz konsumentów – komentuje Andrew Phipps.

Wzrośnie znaczenie pomiaru wydajności w miejscu pracy dzięki nowym technologiom, które ułatwiają monitorowanie efektywności.

Gromadzenie danych na temat sposobu korzystania z powierzchni biurowych nie jest niczym nowym, ale technologie bazujące na internecie rzeczy umożliwiają łatwiejszy dostęp do informacji o wykonywanych czynnościach. Wiedza na temat funkcjonowania budynków i miejsc pracy umożliwia monitorowanie i poznanie źródeł nieefektywności, obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz stworzenie dla najemców lepszych warunków gwarantujących wzrost wydajności.

Raport dostępny jest na stronie: www.cushmanwakefield.com/en/research-and-insight/2019/real-estate-outlook-2020

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.pl lub na Twitterze: @CushWakeCE


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij