Słupy są jednym z podstawowych elementów konstrukcyjnych. Stanowią podpory przekazujące obciążenia z belek, płyt , tarcz itp. na niższe kondygnacje lub przez fundamenty – bezpośrednio na grunt.

W publikacji Projektowanie słupów żelbetowych autor wskazuje, jak zaprojektować słup żelbetowy, zgodnie z ogólnymi wytycznymi wynikającymi z Eurokodu 2. W sposób jasny podaje zasady wymiarowania słupów wykonanych z dowolnej klasy betonu. Prezentuje algorytmy obliczeniowe dla przekrojów symetrycznie i niesymetrycznie zbrojonych. W sposób pełny i ścisły obrazuje metody obliczania zbrojenia, gdy cały przekrój słupa jest ściskany. Szczególnie istotna jest część książki, w której wyjaśniono sposoby uwzględniania efektów drugiego rzędu w przypadku słupów smukłych. W książce opisano także, jak w praktyce stosować metodę ogólną oraz porównano wszystkie trzy metody obliczania efektów drugiego rzędu.

Dr inż. Janusz Pędziwiatr, pracownik Zakładu Konstrukcji Betonowych na Politechnice Wrocławskiej.

Jest autorem lub współautorem szeregu publikacji naukowych. Były one publikowane między innymi w polskich czasopismach Archive of Civil Engineering,, Archive of Civil and  Mechanical Engineering. Wkrótce zostanie w Magazine of Concrete Research opublikowany artykuł pt. „ The influence of bond between concrete and reinforcement on tension stiffening effect” . Prace były też publikowane na wielu konferencjach, na przykład na cyklicznych konferencjach: Analytical Models And New Concepts In Concrete And Masonry Structures, Konferencjach Krynickich.

Zakres zainteresowań naukowych dotyczy różnych aspektów konstrukcji żelbetowych ze szczególnym naciskiem na stany graniczne użytkowania, zagadnienia przyczepności i wpływ efektów drugiego rzędu.

Od roku 1989 pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Jest współautorem skryptu oraz czterech podręczników akademickich.

Oprócz prac naukowo – badawczych i dydaktycznych zajmuje się też praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji żelbetowych. Zainteresowania obejmują sprawy związane z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją oraz naprawami i wzmocnieniami konstrukcji. Jest współautorem szeregu ekspertyz i opinii dotyczących tych zagadnień.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij