Bezpieczeństwo budowy i jego otoczenia podczas realizacji oraz bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych wymagają stałej kontroli w drodze rejestracji i oceny wybranych cech fizycznych kontrolowanych obiektów.

Do tego celu służą różnego typu pomiary geodezyjne, geotechniczne i geofizyczne pozwalające na wyznaczenie pewnych parametrów oraz na ich interpretację poprzez specjalistów z różnych dziedzin budownictwa. Zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne pomiary tego typu powinny być prowadzone przez uprawnionych geodetów inżynieryjnych (zakres IV uprawnień – Geodezyjna Obsługa Inwestycji). Pomiary tego typu są pomiarami z obszaru najwyższych dokładności i wymagają szczególnych umiejętności, niezawodności i zaawansowanych technik opracowania wyników.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij