19 czerwca 2018 roku – ArcelorMittal przedstawił przełomową koncepcję wykorzystania stali w budownictwie - Steligence®, która umożliwi konstrukcję budynków nowej generacji oraz przyczyni się do bardziej zrównoważonego cyklu życia budynków.

Pod nazwą  Steligence® ukrywa się koncepcja zakładająca holistyczne podejście, w którym wszystkie aspekty projektu rozpatrywane są w sposób zintegrowany, jak część całości. Dlatego tak ważny jest dialog pomiędzy architektami i inżynierami, nie tylko po to, aby zdobyć fachową wiedzę, ale by wzmocnić współpracę pomiędzy ekspertami. Co więcej, koncepcja Steligence® zakłada, że wykorzystanie najlepszych możliwych technologii w hutnictwie, a także modułowa budowa elementów stalowych w budynkach pozwoli na zwiększenie efektywności w projektowaniu, budowaniu i możliwościach konfiguracyjnych budynków w porównaniu z tradycyjnymi metodami budownictwa.    

Dodatkowo, ponieważ stal można poddawać recyklingowi w nieskończoność, koncepcja Steligence® daje architektom możliwość rozważenia już na samym początku procesu projektowania takich kwestii jak cykl życia budynku, możliwość recyklingu, ponownego wykorzystania budynku i jego elementów.

To nowe podejście ArcelorMittal do budownictwa powstało dzięki postępowi w technologii, która sprawia, że stal staje się bardziej atrakcyjna dla budownictwa niż wcześniej. Dlatego koncepcja Steligence® ma potencjał, by przynieść wiele korzyści.

A tymi korzyściami mogą być: więcej pięter niż w przypadku tradycyjnych metod budownictwa przy tej samej wysokości budynków, w związku z mniejszą wagą budynków stalowych płytsze, a przez to nie tak kosztowne fundamenty, dłuższa i niczym nieprzerywalna rozpiętość między belkami, co daje większe możliwości w projektowaniu wnętrz. 

Dodatkowo, budynki zaprojektowane zgodnie z filozofią Steligence® będą prostsze w montażu (i potencjalnym demontażu), a przez to szybciej będzie można je zbudować, co będzie się wiązało z większą wydajnością pracy i mniejszymi kosztami.

Stal można poddawać recyklingowi w nieskończoność, czego nie można powiedzieć o innych materiałach. To jednak wiąże się z kosztami energii potrzebnej do stopienia i ponownego wyprodukowania elementu. W tym kontekście, projekt modułowych rozwiązań stalowych umożliwi ponowne wykorzystanie komponentów stalowych w nowych budynkach. Możliwość “ponownego wykorzystania” daje stali olbrzymią przewagę nad tradycyjnymi materiałami, w szczególności kiedy rosną wymagania prawne dotyczące certyfikatów dla budownictwa zrównoważonego rozwoju.

Koncepcja Steligence® umożliwi sektorowi budowlanemu i samym budynkom odegranie znaczącej roli w zrównoważonej gospodarce.

Podczas spotkania w Londynie, Greg Ludkovsky, szef globalnego zespołu ds. badań i rozwoju powiedział: - Mając do czynienia z ciągłym pogłębianiem się niedoborów zasobów naturalnych i energii, rozwiązania korzystne dla wszystkich takie jak Steligence®  stają się konieczne dla biznesu i społeczeństwa. Budynki odgrywają znaczną rolę w naszym życiu, dlatego stworzenie koncepcji, która pozytywnie wpływa na aspekt środowiskowy, społeczny oraz ekonomiczny, a tym samym poprawia funkcjonalność oraz estetykę, jest bardzo dużym wyzwaniem. 

- Koncepcja Steligence® to kulminacja kilku lat intensywnych badań naukowych, ocenionych przez niezależnych ekspertów, mająca na celu opracowanie rozwiązań stalowych na potrzeby budownictwa. Łącząc badania i rozwój z rozległymi konsultacjami z czołowymi graczami z sektora budownictwa, udało nam się osiągnąć przełomowe podejście do budownictwa oparte na filozofii: by budować naszą działalność w sposób zrównoważony, w powiązaniu ze zrównoważonym budownictwem dla przyszłych pokoleń.

Najważniejsze korzyści koncepcji Steligence

Ekonomiczne:

- Optymalna przestrzeń i wysokość. Belka Angelina™  oraz strop CofraPlus 60  pomagają znacznie zmniejszyć wysokość budynku, a tym samym obniżyć koszty o 11%, jeśli chodzi o schody, fasadę i inne kluczowe elementy.

- Lżejsze fundamenty. Stalowe fundamenty, których waga jest o połowę mniejsza niż w przypadku podobnych konstrukcji, pozwalają zmniejszyć koszty o 39%.

- Bardziej elastyczna przestrzeń biurowa. Dzięki belce Angelina™, można osiągnąć rozpiętość do 13 m. A ograniczenie kolumn ułatwi rekonfigurację przestrzeni biurowej, co podniesie wartość dzierżawną.

- Szybkość budowania. Rozwiązania stalowe o rozpiętości do 13 m mogą być wznoszone dwa razy szybciej niż ich odpowiedniki betonowe o rozpiętości 8 m i 5 m, co pozwoli na zmniejszenie kosztów o 24%.

- Koszt własności. Całkowite koszty własności, biorąc pod uwagę korzyści ekonomiczne, są o 15% niższe od wartości początkowej w przypadku zastosowania wszystkich elementów koncepcji.

Środowiskowe:

- Niższy wpływ na środowisko. Stal to materiał pierwszego wyboru dla zrównoważonego budownictwa; stal poddaje się recyklingowi w nieskończoność. Rozwiązania stalowe umożliwiają konstrukcję „zielonych” budynków i zwiększają wartość nieruchomości.

- Rankingi zrównoważonego rozwoju. Budynki wykorzystujące rozwiązania ArcelorMittal  otrzymują lepsze wyniki w certyfikacji  BREEAM oraz LEED niż w przypadku zastosowania tradycyjnych materiałów.

Społeczne:

- Większy komfort. Budynki z konstrukcji stalowych stwarzają bardziej komfortowe warunki użytkowania, zapewniając optymalną temperaturę podczas upałów.

- Ruch na placu budowy. Stal wymaga mniej dostaw na plac budowy w porównaniu z innymi materiałami. A to wpływa na zmniejszenie ruchu ulicznego i zmniejszenie oddziaływania na środowisko.

- Kreatywność. Obudowy stalowe oferują cały wachlarz kreatywnych  i atrakcyjnych wykończeń, idealnie wkomponowujących się w miejską przestrzeń.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij