XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA, obradujące w dn. 17.05.2018 r. w miejscowości Wolbórz dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję w latach 2018-2021.

Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało powierzone Piotrowi Olgierdowi Koryckiemu. Do nowego Zarządu powołano również: Macieja Borodzicza, Wojciecha Całkę, Adama Krzanika, Krzysztofa Rogosza. Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano:  Jarosława Kowalczyka, Michała Miąska, Witolda Okońskiego.   

Kim jest nowy Prezes Stowarzyszenia DAFA?

Piotr Olgierd Korycki objął Prezesurę w DAFA po dwunastu latach od momentu założenia Stowarzyszenia. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska o specjalizacji Budownictwo Hydrotechniczne. Od wie­lu lat działający w branży lekkiej obudowy w zakresie rozwoju wyrobu budowlanego, wdrożenia do produkcji oraz wprowadzenia wyrobu do ob­rotu i stosowania. Od blisko 10 lat związany z firmą Blachy Pruszyński. W ramach Stowarzyszenia DAFA pełnił funkcję Koordynatora dwóch Grup Merytorycznych:  AKUSTYKA i PŁYTY WARSTWOWE. Autor wielu prelekcji w  ramach różnego rodzaju konferencji poświęconych lekkiej obudowie i  artykułów w prasie branżowej.

Kilka słów od nowo powołanego Prezesa:

„Obdarzono mnie dużym zaufaniem powierzając mi stanowisko Prezesa Zarządu, z którym wiąże się duża odpowiedzialność kierowania pracami wiodącej organizacji, jaką jest DAFA. Wypracowana przez 12 lat strategia i kierunki rozwoju Stowarzyszenia moim zdaniem są słuszne, co nie oznacza, że nie należy rozszerzyć ich o nowe aktywności i rozwój obecnych form działania.

Ważne jest, aby w dalszym ciągu reagować na potrzeby firm wykonawczych – to dla nich będziemy organizować szkolenia oraz wszelkie aktywności, które umożliwią ich rozwój i umocnią ich pozycję na rynku budowlanym. Równocześnie wskazane będzie cały czas zacieśniać współpracę z Producentami wyrobów budowlanych w zakresie lekkiej obudowy.

W ujęciu merytorycznym mam zamiar wspierać ideę ścisłej współpracy z międzynarodowymi organizacjami branżowymi, takimi jak  IFBS, IFD, FBB, FLL, a także z krajowymi organizacjami. Równocześnie zamierzam promować polską myśl techniczną i naukową w zakresie lekkiej obudowy na forach krajowych i międzynarodowych. Dotychczasowa moja działalność zawodowa stawia moją osobę na pograniczu świata nauki i produkcji wyrobów budowlanych. W związku z tym chciałbym rozszerzyć działalność DAFA w zakresie współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi i producentami.  Zawsze stałem i stoję na stanowisku, że nauka inspiruje przemysł, a przemysł naukę, dzięki czemu wykonawca może otrzymać w efekcie końcowym wyrób budowlany który spełni  Jego oczekiwania z punktu widzenia montażowego i spełni oczekiwania Klienta jeżeli chodzi o wymagania techniczne i walory estetyczne.  

Stowarzyszenie jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń – i tutaj żadna rewolucja nie nastąpi. Od samego początku istnienia życia na naszej planecie ludzie byli i są istotami dążącymi do życia w grupie. W związku z tym będę propagował pracę zespołową, która sprzyja szerokiej i otwartej komunikacji oraz zacieśnia związki środowisk w niej uczestniczących. Nikt nie ma monopolu na rację, dlatego tak ważne będzie w dalszym ciągu kontynuowanie dyskusji i prac w ramach Grup Merytorycznych DAFA: AKUSTYKA, BHP, DACHY PŁASKIE, DACHY ZIELONE, LEKKA OBUDOWA, ODBIORY, PPOŻ., TECHNIKA MOCOWAŃ.

Nadal będziemy skoncentrowani na rozwijaniu i rozszerzaniu  Księgarni Technicznej DAFA. Kontynuowane będą prace  nad wydaniem kolejnych publikacji. Zamierzamy uczestniczyć w wielu wydarzeniach branżowych, a udział w konferencjach naukowych z pewnością przyczyni się do popularyzacji informacji zawartych  w publikacjach DAFA  jak również wzbogaci nas o wiedzę na temat obecnych trendów.

Korzystając z okazji chciałbym wszystkich zainteresowanych zaprosić do współpracy – poprzez aktywne włączenie się w prace Grup Merytorycznych, przekazywanie propozycji zagadnień do rozwiązania oraz innych inicjatyw, które będą mogły podnieść rangę naszej organizacji oraz wzmocnić pozycję polskiej myśli technicznej oraz kunsztu wykonawczego w kraju i za granicą.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować ustępującemu Prezesowi i Zarządowi za znaczący wkład i rozwój Stowarzyszenia oraz życzyć Im wszystkiego najlepszego w dalszym życiu zawodowym i prywatnym.”

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij