Międzynarodowe Targi Budownictwa i Infrastruktury BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS odbędą się 26-28 września 2018 roku.

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Infrastruktury BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS, które odbędą się 26-28 września 2018 roku to nowa impreza targowa dla sektora B2B, która powstała z inicjatywy wystawców uczestniczących w Centralnych Targach Building Solutions.

Targi Building Industry Solutions adresowane są do profesjonalnych odwiedzających, poszukujących oferty wystawców z sektorów budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego. Tematem wiodącym tej edycji wydarzenia jest budownictwo kubaturowe - wykonawstwo budynków biurowo-komercyjnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów produkcyjno-przemysłowych, a także obiektów towarzyszących przestrzeni przemysłowej, infrastruktura oraz najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie. W programie imprezy targowej znajdą się także wydarzenia poruszające tematykę nowych rządowych programów inwestycyjnych: min. mieszkanie +, PPP, walka ze smogiem, termomodernizacja, programy przeciwpowodziowe, regulacja rzek Odry, Wisły, elektrownie jądrowe, elektromobilność, program rozbudowy i modernizacji sieci przemysłowych (energia i gaz), budowa magazynów gazu, cieczy i interkonektorów.

Odbędą się spotkania i wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. W części konferencyjnej omówione zostaną też najnowsze technologie i materiały prezentowane przez wystawców zaangażowanych w tworzenie programu merytorycznego targów. Szeroko zaprezentujemy także temat żeglugi śródlądowej i projekt „Programu modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej”- jedno z przełomowych wydarzeń w dziedzinie inżynierii wodnej w Polsce w najbliższej perspektywie inwestycyjnej. Wśród prelegentów znajdą się teoretycy i praktycy, autorzy książek i publikacji, najwybitniejsi w Polsce specjaliści. Nad całością programu wydarzeń czuwa Rada Programowa złożona z 15 autorytetów budownictwa, ludzi nauki oraz prezesów firm.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij