W dniach 9-11 maja br. w Kielcach-Cedzynie odbyła się XV Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego.

W dniach 9-11 maja br. w Kielcach-Cedzynie odbyła się XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” zorganizowana przez Wydział Budownictwa
i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Główny Urząd Nadzoru budowlanego, Instytut Techniki Budowlanej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i Politechnika Świętokrzyska. Konferencję objęły także Patronatem Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa: Mazowiecka, Małopolska, Śląska i Świętokrzyska.

Organizowana co dwa lata Konferencja stała się ważnym miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Organizowana jest w formie warsztatów, których celem jest prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznej do rozwiązywania konkretnych, nie rzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.
W tegorocznym spotkaniu udział wzięło 202 uczestników, wśród których obecni byli przedstawiciele uczelni wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych, firm projektowych i wykonawczych,  oddziałów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, a także Rzeczoznawcy.

Referaty zaprezentowane podczas Konferencji charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, zostały zrecenzowane i zaopiniowane przez Komitet Naukowo-Programowy Konferencji działający już po raz piętnasty pod przewodnictwem Prof. Leonarda Runkiewicza oraz opublikowane w materiałach konferencyjnych. W tym roku główną tematyką referatów zamówionych u wybitnych specjalistów w kraju, były zasady wykonywania ekspertyz budowlanych, w tym:  geotechnicznych z uwzględnieniem budynków w zabudowie miejskiej, fundamentów z uwzględnieniem fundamentów głębokich, konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych, konstrukcji drewnianych, obiektów zabytkowych, obiektów hydrotechnicznych po powodziach, lekkich przegród zewnętrznych, konstrukcji przekryć dachowych, a także zasady wykonywania: dokumentacji ekspertyz, audytów energetycznych, oceny technicznej budynków z wielkiej płyty oraz ekspertyzy mykologiczne obiektów budowlanych. Pozostałe referaty zostały zgłoszone przez aktywnych zawodowo specjalistów obejmowały tematykę związaną z rozwiązywaniem problemów w budownictwie.

Obrady  toczyły się w dziewięciu sesjach tematycznych, z których 1 poświęcona była tradycyjnie zagadnieniom prawnym związanym z działalnością rzeczoznawcy budowlanego, 5 sesji poświęconych zasadom wykonywania ekspertyz budowlanych oraz 3 sesje obejmowały tematykę rozwiązywania problemów w budownictwie.

Wystąpieniom merytorycznym towarzyszyły prezentacje firm – sponsorów Konferencji - które na stoiskach prezentowały swoje najciekawsze produkty i nowe rozwiązania.

Rzeczoznawstwo jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych form działalności, w hierarchii funkcji technicznych w budownictwie, które obejmuje  rozwiązywanie coraz szerszego zakresu problemów związanych z niezawodnością oceną obiektów, w tym  zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych, monitoringiem i diagnostyką, a także nowymi metodami wzmocnień konstrukcji. To powoduje, że Konferencja „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i na stałe wpisała się w kalendarz osób związanych z budownictwem.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij