XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych – REMO 2017” została zorganizowana w dniach od 6 do 9 grudnia 2017 roku w Kudowie Zdroju.

XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych – REMO 2017” została zorganizowana w dniach od 6 do 9 grudnia 2017 roku w Kudowie Zdroju przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Wrocławski. Jest to wydarzenie, które odbywa się co dwa lata już od 35 lat. Ideą przewodnią tworzenia programu Konferencji jest traktowanie remontu i konserwacji jako procesu interdyscyplinarnego, w którym uczestniczą osoby reprezentujące różne dziedziny wiedzy, przede wszystkim wiedzę architektoniczną, konserwatorską i konstrukcyjną.

Problematyka Konferencji była następująca:
•    naprawa, wzmacnianie, konserwacja obiektów architektury i budownictwa – metody analityczne, numeryczne, technologia, projektowanie;
•    diagnostyka stanu zachowania obiektów budowlanych;
•    nowoczesne metody badań obiektów budowlanych i ich dokumentacji – specjalistyczne techniki badań doświadczalnych, badania „in situ”;
•    problemy rewaloryzacji i modernizacji budynków.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął: Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Organizacji i Rozwoju, Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wiceprezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Natomiast Patronat medialny nad Konferencją objęły czasopisma: Materiały Budowlane, Izolacje, Nowoczesne Hale.
W trakcie Konferencji zaprezentowano 51 referatów, które zostały opublikowane w czasopiśmie Materiały Budowlane.

Łącznie w konferencji wzięło udział około 100.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij