W dniach 23-24 maja w Międzyzdrojach redakcja Nowoczesnych Hal miała przyjemność uczestniczyć w XXVIII. Konferencji Naukowo-Technicznej Awarie Budowlane. Na wydarzenie co dwa lata wyczekuje całe środowisko naukowe-budowlane.

Konferencja „Awarie Budowlane” od ponad ćwierć wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.

Podobnie jak w przypadku poprzednich edycje, również w tym roku frekwencja dopisała, a wydarzenie zgromadziło ponad 500 osób w tym wielu gości z zagranicy m.in. z USA, Niemiec, Kanady, Holandii – reprezentujących wyższe uczelnie i instytuty naukowe firmy consultingowe i wykonawstwo, nadzór budowlany, urzędy i administrację, biura projektowe i wydawnictwa.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała prof. Maria Kaszyńska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. Następnie głos zabrali zasiadający w prezydium przedstawiciele współorganizatorów konferencji: prof. Kazimierz Furtak – przewodniczący KILiW PAN, Ryszard Trykosko – przewodniczący PZITB, Andrzej Roch Dobrucki – przewodniczący Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dr inż. Marcin Kruk – dyrektor ITB w Warszawie, prof. Kazimierz Flaga – przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, prof. Jacek Wróbel – rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Następnie odbyła się sesja plenarna pt. Wybrane zagadnienia diagnostyki, napraw i rekonstrukcji, której przewodniczyli: prof. Kazimierz Furtak, prof. Wojciech Radomski i prezes firmy PERI Michał Wrzosek.  W trakcie wydarzenia wygłoszono 104 prelekcje, a zgłoszone na konferencję i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy referaty zostały podzielone na 8 następujących sesji tematycznych: Awarie konstrukcji żelbetowych, Geotechniczne aspekty awarii, Awarie obiektów mostowych i drogowych, Materiałowe aspekty awarii i napraw, Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji, Awarie konstrukcji metalowych, Awarie obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej, Awarie obiektów sakralnych i zabytkowych. W każdej sesji przewidziano 11 lub 12 referatów, które były prezentowane w czasie obrad lub w formie plakatowej podczas specjalnej sesji plakatowej, która odbyła się w pierwszym dniu konferencji po dyskusji panelowej.


Patronat merytoryczny nad konferencją sprawuje Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Konferencja jest współorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Szczeciński Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy wsparciu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Honorowy Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Wojewoda i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecina i Prezydent Miasta Świnoujścia oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i po raz kolejny Amerykański Instytut Betonu (ACI).

Źródło:


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij