Już po raz czwarty odbył się zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz Oddział Stołeczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa PANEL DYSKUSYJNY.

Spotkanie miało miejsce 21 stycznia 2016 roku. Tematem przewodnim była Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Magazynowych i Produkcyjnych.

Pierwszy referat wygłosił Dariusz Gołębiewski, dyrektor nowo utworzonego oddziału PZU – PZULab. Wyjaśnił słuchaczom, jak wyglądają działania polskiego ubezpieczyciela. Zwrócił też uwagę na to, że działania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zaczynają w końcu nabierać realnych kształtów. Ubezpieczyciele przestają bowiem patrzeć na swoich klientów wyłącznie przez pryzmat zysków, jakie mogą im oni przynieść. Pokazał też, jakie błędy popełniają konstruktorzy hal. Ich działania odcinają czasem drogę ewakuacji i zagrażają bezpieczeństwu znajdujących się w hali osób.

Jako drugi zaprezentował się Tom De Nooij z Holandii, reprezentant NFPA – organizacji non-profit, mającej na celu ochronę życia oraz mienia w przypadku wystąpienia pożaru. Przedstawił krótko historię organizacji, opowiedział, na czym polegają jej działania. Tom De Nooij zwrócił uwagę na to, że stosowanie standardów NFPA jest skomplikowane. Dlaczego? Dzieje się tak, ponieważ są one powiązane między sobą. Co więcej, łączy się je z amerykańskimi przepisami, które nie zawsze odnajdują zastosowanie w Europie. Względy czasowe nie pozwoliły mu na zbytnie rozwinięcie jego wystąpienia, dlatego też zaprosił on wszystkich uczestników panelu do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez NFPA.

Trzeci referat miał zostać wygłoszony przez Rafała Szczyptę, rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jednak ze względów zawodowych jego wystąpienie zostało przedstawione przez Piotra Tofiło. Dotyczyło ono projektowania urządzeń przeciwpożarowych w obiektach produkcyjno-magazynowych (PM) w kontekście niezawodności działania i ich wpływu na wysokość strat.

Dorota Brzezińska w swoim referacie zaprezentowała statystyki pożarów w obiektach PM. Wynika z nich, że sytuacja poprawiła się. Liczba pożarów w takich obiektach wynosi nieco ponad 2%, a straty, jakie z nich wynikają, stanowią 25% wszystkich strat pożarowych. Zwrócono także uwagę na to, że czas dojazdu jednostki ratowniczej na miejsce zdarzenia jest aktualnie o 94% krótszy niż jeszcze kilka lat temu. Nadal jednak jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii zachowania bezpieczeństwa. Należy m.in. zwrócić większą uwagę na przeszkolenie personelu.
Po krótkiej przerwie Tadeusz Cisek omówił problemy, które rzeczoznawcy wysłali do Stowarzyszenia SIBP. Po jego krótkim wystąpieniu odbyła się dyskusja, w której wzięli udział: Bronisław Skaźnik, Tom De Nooij, Tadeusz Cisek, Dariusz Gołębiewski, Grzegorz Górczyński, Tomasz Mądry oraz Łukasz Ostapiuk.

Wszystkie materiały z konferencji są dostępne na stronie https://www.sgsp.edu.pl.

Więcej informacji


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij