Piąta edycja Konferencji Stowarzyszenia DAFA pod hasłem „DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego” przyciągnęła szerokie grono - blisko 220 słuchaczy zainteresowanych tematyką zielonych dachów i ścian.

Konferencja odbyła się 11 marca w ramach MTP Budma 2015. Wysoka frekwencja potwierdza, jak ważnym i aktualnym zagadnieniem jest prawidłowe projektowanie, wykonywanie i pielęgnacja dachów zielonych. W gronie słuchaczy znaleźli się specjaliści zawodowo związani z branżą zieloną: architekci, projektanci, reprezentanci środowisk akademickich, pracownicy jednostek naukowo-badawczych oraz firmy o profilu wykonawczym i producenckim. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się eksperci wywodzący się ze środowisk akademickich oraz specjaliści z firm członkowskich DAFA.
Konferencję otworzył Mariusz Pawlak, prezentując program siedmiu sesji tematycznych promujących ideę zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz edukacji w zakresie poprawnego projektowania i wykonania dachów i fasad zielonych.
Prezes Stowarzyszenia Witold Okoński oraz Dyrektor Biura Katarzyna Wiktorska podsumowali osiągnięcia Stowarzyszenia DAFA, które reprezentuje, określa i promuje najwyższe standardy technologiczne w branży dachów płaskich i fasad. Definiuje wytyczne i wydaje publikacje techniczne, wpływając na bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży. Prelegenci podkreślili rozwój aktywności merytorycznych w ośmiu zespołach eksperckich, szeroką współpracę międzynarodową (IFD, IFBS, FLL), oraz stale rosnące gremium najbardziej rzetelnych i cieszących się dobrą opinią na rynku firm: blisko 80-ciu wykonawców oraz producentów i dostawców.
W pierwszym referacie „Zielone dachy – miejsca retencjonowania wody opadowej” dr inż. Ewa Burszta-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu tłumaczyła zasadność retencjonowania wód opadowych w terenach zurbanizowanych. Obecnie polskie miasta zamieszkuje 60% populacji z ciągłą tendencją wzrostową, co powoduje konieczność odciążenia gospodarki wodno-ściekowej. Prelegentka przekonywała, że dachy zielone są odpowiedzią na potrzebę zwiększenia terenów biologicznie czynnych oraz zmniejszenia i spowolnienia ilości wód opadowych, które trafiają do systemów kanalizacyjnych.
Jakub Walawender - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej– PIB /Uniwersytet Jagielloński oraz Piotr Wolański wskazali w swoim wystąpieniu na „Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta” z uwzględnieniem pozytywnego oddziaływania na warunki termiczno-wilgotnościowe. Prelegenci zwrócili uwagę na potrzebę zrównoważonego planowania przestrzeni miejskiej celem neutralizacji negatywnych skutków oddziaływania miejskiej wyspy ciepła, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców miasta.
Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęto referat „Błędy w wykonawstwie dachów zielonych” zaprezentowany przez Heiko Schmidta. Prelegent omówił przykłady niepoprawnych praktyk i przeprowadził analizę błędów przy realizacji tego typu inwestycji. Wskazał przy tym na prawidłowe rozwiązania, zgodne z Wytycznymi FLL.
Konferencja była okazją do zaprezentowania po raz pierwszy opracowywanych w ramach Stowarzyszenia polskojęzycznych „Wytycznych dla dachów zielonych” na bazie tłumaczenia FLL. Witold Okoński zaznaczył, że do tej pory nie było w Polsce opracowania, obejmującego w kompleksowy sposób zasady projektowania i wykonywania dachów zielonych oraz określającego wymagania dla materiałów stosowanych w tej technologii. Wytyczne ukażą się z końcem maja br. i dostarczą polskiej branży budowlanej solidnych podstaw do projektowania, realizacji i użytkowania wysokiej jakości dachów zielonych.
Dr. inż. Jacek Nowak z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wprowadził w zakres zagadnień związanych z „Zasadami oceny jakości substratów na zielone dachy”. Prelegent podkreślił znaczenie warstwy substratu w prawidłowym tworzeniu dachów i fasad zielonych. Skoncentrował również uwagę słuchaczy na cechach jakościowych substratów oraz metodach ich oceny, w odniesieniu do przykładów własnych badań, porównanych z wytycznymi FLL.
W prezentacji „Roślinne ściany jako element architektury współczesnych miast” dr inż. Marta Weber-Siwirska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zobrazowała na inspirujących przykładach estetyczne i ekologiczne znaczenie zielonych ścian. Prelegentka wskazała na różnorodność roślinnych ścian i bogactwo rozwiązań konstrukcyjnych, porównując wady i zalety dostępnych technologii oraz wytyczne doboru gatunkowego.
Na zakończenie organizatorzy przygotowali dla słuchaczy wykład o „Praktycznym aspekcie rozwoju i konstrukcji zielonych ścian”, który na bazie doświadczeń zebranych w różnych strefach klimatycznych przedstawił Roelof - Jan van Wikselaar. Licznie zaprezentowane przykłady realizacji dowiodły, że idea zielonego budownictwa staje się coraz bardziej powszechna na całym świecie, w tym również w Polsce.
Ocena Konferencji w opinii słuchaczy jest wysoka zarówno pod kątem merytorycznego programu, interesującej prezentacji omawianych zagadnień, jak i jej strony organizacyjnej. Tym samym V Konferencja Stowarzyszenia dowiodła, jak ważną rolę odgrywa DAFA w propagowaniu wiedzy i rozwoju zielonej przyszłości budownictwa miejskiego.

źrodło: DAFA


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij