Już po raz ósmy Członkowie Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA spotkali się 22 maja 2014r. w Suchedniowie, by wspólnie podsumować miniony rok, który niewątpliwie zaliczyć można do udanych.

 

Doroczne Spotkanie DAFA  zgromadziło blisko 100- osobowe gremium Członków Stowarzyszenia i stanowiło unikalną na polskim rynku platformę bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami oraz producentami.

W ogólnej ocenie był to rok sukcesów organizacyjnych i merytorycznych Stowarzyszenia, którego dynamika rozwoju umacnia markę organizacji oraz wizerunek firm członkowskich.

Prezes Zarządu – Witold Okoński, składając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2013, podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od kilku lat nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji. Wskazał na systematyczną ewolucję organizacji w kontekście rosnącej liczby Członków Stowarzyszenia oraz nowych aktywności merytorycznych.

Stowarzyszenie DAFA od początku swojej działalności pracuje nad poprawą jakości i usystematyzowaniem wytycznych dla technologii dachów płaskich i fasad oraz popularyzacją dobrych i bezpiecznych praktyk.

Rozbudowana struktura – już ośmiu grup merytorycznych- niewątpliwie wyróżnia Stowarzyszenie DAFA na tle organizacji wyznaczających standard dla budownictwa. Podsumowania prac w tych grupach podjęli się ich reprezentanci - Koordynatorzy.

Michał Wilk zrelacjonował działalność szkoleniową oraz publikacyjną Grupy Merytorycznej LEKKA OBUDOWA, która zaowocowała oddaniem w ręce specjalistów kolejnych publikacji technicznych: „Atlas mostków cieplnych w budownictwie z płyt warstwowych” oraz „Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych.” Przywołał również zorganizowane przez DAFA spotkanie prawie wszystkich znaczących producentów blach trapezowych w kontekście projektowania warstwy nośnej dachu.

Piotr Olgierd Korycki - Koordynator Grupy Merytorycznej AKUSTYKA podsumował roczną działalność zespołu, któremu w tak krótkim czasie udało się stworzyć opracowanie w postaci „Katalogu rozwiązań akustycznych” -autorską publikację, prezentującą rozwiązania i technologie pięciu firm członkowskich.

W ramach popularyzacji wiedzy o akustyce reprezentanci zespołu dotarli z prelekcjami bezpośrednio do grona ponad tysiąca słuchaczy konferencji naukowo-technicznych, zainteresowanych w swojej działalności akustyką w obiektach budowlanych.

Piotr Wolański omówił założenia programowe i podjęte działania Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, ukierunkowane na opracowanie brakujących w Polsce wytycznych i uregulowań w zakresie technologii dachów zielonych. W tym celu DAFA, jako pierwszy podmiot reprezentujący Polskę, zawiązało współpracę członkowską z FLL - Stowarzyszeniem Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu. Będzie to pierwsze opracowanie na taką skalę w Polsce.

Mariusz Pawlak skoncentrował uwagę słuchaczy na omówieniu edukacyjnej roli Stowarzyszenia, która realizowana jest m. in. poprzez naukowo-techniczne konferencje, organizowane w ramach targów BUDMA:

  • III Konferencja „DAchy i FAsady - Technologie i wykonawstwo bez wad”, 2013r.

  • IV Konferencja „DAchy i FAsady – Nowoczesność i bezpieczeństwo”, 2014r.

W podsumowaniu Konferencji DAFA podkreślił, że kluczem do sukcesu jest zaangażowanie Członków Stowarzyszenia w stworzenie atrakcyjnego merytorycznie programu, mającego odzwierciedlenie w wysokiej liczbie słuchaczy.

Oprócz organizacji własnych konferencji, DAFA wzbogaca również merytorycznie programy innych wydarzeń branżowych, organizowanych przez swoich Partnerów. W minionym roku były to konferencje: Nowoczesne Hale, cykl konferencji Akustyka w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych , cykl spotkań Budoskop - Warsztat Architekta, Ogród nad głową- czyli szwajcarskie dachy zielone.

W spójności z fundamentalną misją Stowarzyszenia, jaką jest wspieranie wykonawców, w minionym roku zainicjowano cykl paneli dyskusyjnych, dedykowanych firmom wykonawczym, mających na celu ochronę ich interesów. W podsumowaniu dotychczasowych spotkań panelowych podkreślono, że są one unikalną na polskim rynku platformą bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń między wykonawcami.

Na zakończenie sesji konferencyjnej prezentacje sponsorów przedstawili reprezentanci firm: Blachy Pruszyński, Busscher&Hoffmann, ISO-Chemie.

Wieczór integracyjny stworzył możliwość bliższego, bezpośredniego poznania się przedstawicieli często konkurujących ze sobą na rynku firm i wzbogacony był występem artystki kabaretowej - Katarzyny Piaseckiej.

Spotkanie było okazją do złożenia przez Prezesa Witolda Okońskiego podziękowania wszystkim członkom DAFA za inicjatywę i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój i sukcesy.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko napisać: Do zobaczenia za, miejmy nadzieję, równie pomyślny i efektywny rok!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij