Palowe fundamenty stalowe są coraz częściej stosowane na rynkach Europy Zachodniej oraz w krajach skandynawskich. Wykorzystywane są one wszędzie tam, gdzie czas wykonania inwestycji w połączeniu z wysoką roboczogodziną jest głównym czynnikiem wpływającym na koszt realizacji.

Na obniżenie kosztów realizacji może wpłynąć wybór palowych fundamentów pod ekrany akustyczne w ciągu istniejących dróg kołowych i w ciągu linii kolejowych, gdzie wyłączenie ruchu na czas realizacji jest bardzo kosztowne. Coraz częściej jednak stosuje się je jako fundamenty pod konstrukcje drugorzędne lub elementy wyposażenia istniejących obiektów usługowych lub przemysłowych, m.in. hal. Jeżeli mamy gotowy obiekt łącznie z całą infrastrukturą drogową, w celu wykonania palowych fundamentów stalowych pod słupy oświetleniowe, bramy wjazdowe, ogrodzenia czy ekrany akustyczne przy różnego typu hałaśliwych urządzeniach wystarczy tylko rozebrać od 0,5 m2 do 1 m2 nawierzchni drogowej lub posadzki, aby wbić lub wkręcić pal stalowy. W przyszłości pal taki może być wyciągnięty lub wykręcony, a następnie użyty w innym miejscu.

Wkręcane i wbijane palowe fundamenty stalowe

Rozróżniamy głównie dwa typy palowych fundamentów stalowych: wkręcane i wbijane. Montaż tych fundamentów jest wykonywany za pomocą koparko-ładowarek, minikoparek oraz HDS z zamontowaną wiertnicą lub młotem udarowym. Jest wielu producentów stalowych pali wkręcanych. Jednym z typów są pale talerzowe (ang. plate helix pile). Z założenia w tych palach obciążenie pionowe (wciskanie i wyciąganie) jest przenoszone na grunt przez powierzchnie podstawy talerzy. Pomija się tu wpływ pobocznicy. Podczas wkręcania pala można zaobserwować znaczne rozluźnienie gruntu wokół rury stalowej, które jest spowodowane talerzami o znacznie większej średnicy aniżeli rura (średnica talerza jest minimum trzykrotnie większa niż średnica przekroju poprzecznego rury). Przykładowym producentem jest firma ABC Anchors [1]. Drugi typ to pal z grotem stożkowym z nawiniętą helisą (ang. screw pile). Przykładowym producentem jest firma Krinner [2]. W palach tych obciążenie pionowe wciskające jest przenoszone przez pobocznicę rury oraz grot z nawinięta helisą. Jeżeli chodzi o wyciąganie, to opór jest stawiany tylko poprzez pobocznicę pala i w znacznie mniejszym stopniu – poprzez nawiniętą helisę. Szerokość płaskownika wynosi około 1 cm. Kolejny typ to pal z nawiniętą helisą z płaskownika (o szerokości około 3 cm) na praktycznie całą długość rury stalowej (ang. twister pile). Przykładowym producentem jest firma GroundPlug [3]. W palach tych obciążenie pionowe wciskające oraz wyciągające jest przenoszone przez zwinięty płaskownik oraz powierzchnię boczną rury. Podczas wkręcania tych pali nie zaobserwowano zjawiska rozluźnienia gruntu wokół rury.

Podsumowanie

Obecnie nie ma jednoznacznych i dokładnych metod obliczeniowych stalowych pali wkręcanych. Różni producenci mają różne metody obliczeniowe, które nie są zunifikowane lub objęte przepisami normowymi. Według autorów jedynym dostępnym programem, który szacuje nośność różnych stalowych pali wkręcanych, jest program „MP – Pile and Micropile” firmy GeoStru [4]. Dlatego też autorzy prowadzą w pierwszym etapie badania nad metodami obliczeniowymi stalowych pali wkręcanych na potrzeby drugorzędnych konstrukcji kolejowych i drogowych. W dalszych etapach badania te będą powtórzone dla konstrukcji kubaturowych. Badania te są prowadzane na Politechnice Śląskiej na Wydziale Budownictwa w Katedrze Mechaniki i Mostów.q

Piśmiennictwo
1.    ABC Anchors, http://www.abcanchors.co.uk [dostęp: 2.10.2018 r.].
2.     Krinner, http://www.krinner.com [dostęp: 2.10.2018 r.].
3.    GroundPlug International ApS, www. groundplug.com [dostęp: 2.10.2018 r.].
4.    GeoStru, www.geostru.eu [dostęp: 2.10.2018 r.].

 

Rys. 1. Montaż tablicy reklamowej na stalowych palach wbijanych przy salonie samochodowym

Rys. 2. Montaż stalowego pala wkręcanego

Rys. 3. Pal stalowy typu helix pile

Rys. 4. Pal stalowy typu screw pile

Rys. 5. Pal stalowy typu twister pile

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij