Dla firmy WISENE bezpieczeństwo to priorytet. O początkach firmy, systemie WISENE Roof Monitoring i jego charakterystyce, najciekawszych projektach, wyzwaniach w codziennej pracy oraz planach na przyszłość redakcji czasopisma „Nowoczesne Hale” opowiedział Edward Antoszkiewicz, współzałożyciel i prezes firmy WISENE.

Czym zajmuje się firma WISENE? Jaki jest profil jej działalności?

WISENE jest polską spółką technologiczną o ugruntowanej pozycji nie tylko rynkowej, ale również technologicznej. Nasza firma zajmuje się produkcją i wdrażaniem systemów przeznaczonych do automatycznego monitorowania dachów wielkopowierzchniowych. Systemy te pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa monitorowanych obiektów, ludzi i mienia, co przekłada się również na bezpieczeństwo prawne kadry zarządzającej. Efekty te są możliwe wyłącznie dzięki technologii WISENE Roof Monitoring oferującej nie tylko dokładność, ale i precyzję pomiaru. W efekcie zapewnia to realizację naszych dwóch nadrzędnych celów, którymi są zwiększanie bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz generowanie oszczędności operacyjnych. Tworzymy „Świat Bezpiecznych Dachów”.

Skąd pomysł na otworzenie własnej firmy? Jak wyglądały jej początki?

Pomysł wynikał bezpośrednio ze społecznego zapotrzebowania na system monitoringu dachów wielkopowierzchniowych. Głównym bodźcem ku temu było kilka tragicznych zdarzeń, jakie miały miejsce na początku naszego stulecia w Polsce i w Europie związanych z zawaleniem się dachów wielkopowierzchniowych. Zaczęliśmy od analizy rynku światowego i przeglądu baz patentowych. Ku naszemu zdziwieniu nie znaleźliśmy żadnej adekwatnej oferty pomiaru ugięcia układów ramowych. Natrafiliśmy wprawdzie w 2008 roku na technologię Yoshinobu Oshima, laserowego pomiaru poziomego przemieszczeń pionowych, składającego się z sieci sensorów – dalmierzy laserowych i tarcz pomiarowych pod kątem (45%). Głównym obszarem zastosowania pomiaru poziomego jest monitorowanie mostów. Nie zdecydowaliśmy się na jej wdrożenie w Polsce do monitorowania konstrukcji dachów ze względu na wyjątkowo dużą wrażliwość tej metody na zmiany położenia osi optycznej lasera, wpływającą bardzo negatywnie zarówno na precyzję, jak i dokładność pomiarową. Postawiliśmy na laserowy pomiar pionowy i opracowaliśmy unikalną w skali świata metodę laserowego pomiaru przemieszczenia pionowego. Metoda ta zapewnia bardzo dużą precyzję i dokładność, gdyż jest niewrażliwa na ruchy konstrukcji niezwiązane z mierzoną wielkością fizyczną.

Jak wyglądały początki Państwa działalności? Czy trudno było wdrożyć nową technologię?

Rozpoczynaliśmy działalność w 2010 roku jako startup, a w tamtym okresie było to pojęcie jeszcze rzadko spotykane w Polsce i to już stanowiło
spore utrudnienie. Udało nam się pozyskać trzech aniołów biznesu i stworzyć dwie pierwsze wersje systemu. Na kolejną, już docelową wersję systemu pozyskaliśmy fundusz inwestycyjny – był to etap kończący w naszej działalności erę startupu. Od 2013 roku działamy już jako spółka technologiczna z ugruntowaną i sprawdzoną pozycją rynkową. Miarą naszego sukcesu jest ponad 2,3 mln m2 bezpiecznych dachów nadzorowanych przez
WISENE Roof Monitoring, co stawia nas na pozycji niekwestionowanego lidera.

Proszę scharakteryzować system WISENE Roof Monitoring.

Jest to system monitorowania dachów wielkopowierzchniowych. Żeby zrozumieć jego funkcjonowanie, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jedynym mierzalnym stanem konstrukcji bezpośrednio związanym z wytężeniem jest ugięcie. Ugięcie definiują dwie wielkości fizyczne: przemieszczenie pionowe – mierzone w naszym systemie za pomocą Laserowych Urządzeń Pomiarowych w pozycji pionowej (w celu zachowania precyzji i dokładności) – oraz przemieszczenie kątowe przekroju elementu, do pomiaru którego służą Inklinometryczne Urządzenia Pomiarowe WISENE®. Nasz system może pracować we wszelkich warunkach środowiskowych i w pełnym zakresie temperatur przemysłowych oraz posiada wielogodzinną autonomię w przypadku braku zasilania. Funkcjonuje normalnie i spełnia wszystkie swoje funkcje również w przypadku braku dostępu do Internetu.

Kiedy po raz pierwszy system został wdrożony u klienta?

Pierwszy produkt został wdrożony 31.12.2010 r. w magazynie niemieckiej firmy Clatronic. Kolejne wdrożenie odbyło się 1.01.2011 r. w firmie Ponar Wadowice.

W ilu obiektach wykorzystano do tej pory system firmy?

Nasz system znalazł zastosowanie już w ponad 170 obiektach. Łączna powierzchnia dachów monitorowanych za pomocą naszego rozwiązania przekracza 2,3 mln m2. Są to obiekty zlokalizowane na terytorium Polski, Łotwy oraz Czech. Obecnie WISENE Roof Monitoring obsługuje już ponad 1000 użytkowników dziennie.

Jaki jest czas oczekiwania na wdrożenie systemu u klienta?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, ponieważ wszystko zależy od konkretnego przypadku. System trzeba dopasować do konkretnej sytuacji, a ten proces może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

Czym wyróżniają się produkty WISENE na tle konkurencji?

Tak jak już wcześniej wspomniałem, aby mierzyć ugięcie (które jest jedynym mierzalnym stanem konstrukcji bezpośrednio związanym z jej wytężeniem) w sposób odpowiedzialny i wiarygodny, należy bezpośrednio badać przemieszczenie pionowe lub kątowe, jak również stosować metodę pomiarową z minimalnym, nieznaczącym poziomem błędu. Wiele firm oferuje systemy, chwaląc się dokładnością pomiaru wynoszącą ~1 mm, jest to jednak tylko dokładność pomiaru odległości, natomiast stosowana metoda pomiaru może generować błędy rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu milimetrów. Przechodząc do odpowiedzi na Pani pytanie, firma WISENE wyróżnia się spośród konkurencji wiarygodnością metrologiczną oraz technologiczną. Nasza wiarygodność opiera się na dwóch filarach: po pierwsze, na bezpośrednim pomiarze przemieszczenia kątowego lub pionowego, a po drugie, na unikalnej dokładności i precyzji układu pomiarowego.

Jakie projekty i wdrożenia zrealizowane przez firmę WISENE były najciekawsze?

Każdy projekt to odrębna i ciekawa historia. Wymieniłbym jednak trzy szczególnie interesujące realizacje. Pierwsza to obiekty JTI o powierzchni dachu około 140 000 m2. Projekt ten stanowił doskonałą okazję do sprawdzenia skalowalności naszego rozwiązania, w szczególności w odniesieniu do komunikacji radiowej w technologii WSN. Kolejna realizacja to obiekt MrGarden – mający blisko 50 000 m2 powierzchni dachu w układzie hala – wiata – hala – wiata; po raz pierwszy zastosowaliśmy w nim hybrydowy System WISENE Roof Monitoring. Trzeci obiekt to w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania typu miniload firmy CCC. Magazyn ma około 25 000 m2 powierzchni dachu, przy 25 m wysokości.

Czy istnieje możliwość dopasowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta? Jeśli tak, to w jaki sposób udaje się to uzyskać?

Każdy system jest dostosowywany do danej konstrukcji poprzez ścisłą współpracę z konstruktorem danego obiektu lub jego zarządcą. Na przykład w trakcie współpracy z Renault Polska klient poprosił o możliwość dodania do systemu trybu „ulewa”. Od czasu tego projektu wszystkie nasze systemy są wyposażone w ten tryb. Należy w tym miejscu szczególnie podkreślić, że dla naszej firmy bardzo ważne jest dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb technologicznych danego przedsiębiorstwa. Zapewniamy system „szyty na miarę”.

Z jakimi wyzwaniami muszą zmierzyć się właściciele i pracownicy firmy w codziennej pracy?

Firma WISENE poprzez zastosowaną technologię rozpoczęła tworzenie nowej gałęzi produkcyjnej na światowym rynku – czy może być większe wyzwanie? Mniejszym i znacznie bardziej nieprzyjemnym wyzwaniem, z którym musimy zmierzyć się w codziennej pracy, jest konieczność konfrontacji z nieuczciwą konkurencją.

Jakie plany na przyszłość mają właściciele firmy WISENE?

Ubiegły rok był dla naszej firmy okresem zmian organizacyjnych, a także zakończenia wartego ponad 4 mln zł ósmego już projektu R&D i wdrożeń technologicznych. Tak duże zmiany to zawsze zamieszanie w firmie. Wynikiem wdrożenia nowej generacji urządzeń i oprogramowania systemu jest portfel zamówień, którego wartość na koniec maja 2019 roku przekroczyła znacząco wartość przychodów z roku ubiegłego. Dodatkowo WISENE uzyskało finansowanie kolejnego, dziewiątego projektu R&D w obszarze monitorowania konstrukcji budowlanych o wartości ponad 6 mln zł. Podsumowując, nasze plany na najbliższe miesiące są bardzo proste: dążymy do stabilizacji wzrostu oraz opracowania nowych rozwiązań, które pozwolą nam umocnić pozycję lidera nie tylko rynkowego, ale i technologicznego w obszarze monitorowania dachów wielkopowierzchniowych i nie tylko.

Życzymy firmie WISENE spełnienia zamierzonych celów oraz samych zadowolonych klientów z Bezpiecznymi Dachami. Dziękujemy za rozmowę.

 Edward Antoszkiewicz – współzałożyciel i prezes firmy WISENE

 

Inklinometryczne Urządzenie Pomiarowe w hali na Mazowszu
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij