Nowoczesne Hale wydanie nr 2/2014
Nowoczesne Hale wydanie nr 2/2014

Temat wydania – zabezpieczenia przeciwpożarowe: oddymianie grawitacyjne, bierna ochrona przeciwpożarowa, rola systemów oddymiania. W numerze: hale namiotowe z poszyciem pneumatycznym, ramy pełnościenne, płynne folie tworzywowe jako rozwiązanie problemów na dachach płaskich, hale magazynowe do składowania drewna oraz magazynowanie i spedycja belek drewnianych.

Rynek

Z branży

Model współpracy przy inwestycjach

Rozmowa z Wiceprezesem firmy Amwin, Maciejem Winterem, na temat projektowania i generalnego wykonawstwa obiektów halowych i biurowych.

Nowe inwestycje

W Krakowie aktywni samorządowcy budują pasywnie

Powstający w Krakowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 obiekt to kolejna hala sportowa realizowana w standardzie budynku pasywnego.

Prawo i finanse

Przeznaczenie terenu, dopuszczalny sposób jego zagospodarowania oraz warunki zabudowy jako czynniki determinujące wybór lokalizacji inwestycji – cz. I

Wybór lokalizacji inwestycji determinowany jest wieloma czynnikami.

Techniki i technologie

Hale namiotowe z poszyciem pneumatycznym

W związku z niepewną sytuacją gospodarczą na świecie, ograniczeniem inwestycji na rynku oraz kosztami związanymi z budową dużych obiektów stałych mających charakter magazynowy inwestorzy coraz częściej poszukują alternatywnych rozwiązań, stawiając na hale namiotowe.

Ramy pełnościenne Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych – część II

Żaluzje akustyczne

Współczesnym budynkom nierozerwalnie towarzyszą różnego typu urządzenia techniczne generujące hałas. Rozwiązaniem przeciwdziałającym emisji hałasu urządzeń są żaluzje akustyczne.

Płynne folie tworzywowe jako rozwiązanie problemów na dachach płaskich

Płynne folie tworzywowe są produkowane na bazie żywic poliuretanowych lub polimerów akrylowych z wkładką z włókniny. Stosowane są jako uszczelnienia tzw. miejsc trudnych, takich jak przepusty, stopy klimatyzatorów, podstawy świetlików i inne elementy spotykane na dachach oraz jako całopowierzchniowe pokrycie dachowe.

Stolarka oddymiająca we wrocławskim Capitolu

Po trwającej trzy lata rozbudowie we wrześniu 2013 roku otwarto Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu. W świetlikach gmachu zastosowano okna oddymiające Euro-SHEV, wyposażone w napędy zębatkowe ZA-BSY+ firmy D+H Polska.

Hale magazynowe do składowania drewna

Przemysł drzewny potrzebuje coraz więcej miejsc magazynowych. Istotne są czas wykonania magazynu oraz ilość miejsca przeznaczonego na składowanie.

Instalacje

Ogrzewanie – tryb energooszczędny

Energia wykorzystywana na ogrzanie obiektu stanowi znaczną część kosztów eksploatacyjnych. Przed budową warto pomyśleć o systemie, który – po zwrocie kosztów inwestycyjnych – w przyszłości zapewni nam oszczędności.

Posadzki

Nie stać Cię na tanią posadzkę!

Podczas wyboru posadzki pierwszym kryterium, które zazwyczaj jest analizowane, jest cena wykonania. Niestety zapomina się o późniejszej eksploatacji i kosztach z tym związanych.

Posadzki na gruntach słabonośnych – cz. I

Realizacja obiektów halowych na podłożach słabonośnych jest podyktowana potrzebą i możliwością zagospodarowania przestrzennego terenów w tzw. trudnych lokalizacjach geologicznych.

Podłogi sportowe. Klasyfikacja

Podłogi sportowe klasyfikowane są z uwagi na zachowanie pod obciążeniem, amortyzację uderzenia i odkształcenie pionowe oraz reakcję na ogień.

Projektowanie

Połączenie spawane – przykład obliczeniowy

W poprzednim numerze „Nowoczesnych Hal” autorzy referatu przedstawili krótki przykład obliczeniowy połączenia na śruby (rys. 2) według normy Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1-8: Projektowanie węzłów.

Zabezpieczenia

Rozwiązania oddymiania grawitacyjnego w istniejących halach

Podczas projektowania instalacji oddymiającej w nowych budynkach możemy skorzystać z wachlarza norm projektowych, począwszy od standardu polskiego, poprzez normę niemiecką, brytyjską czy amerykańską. Ważne jest tylko zachowanie wytycznych jednego dokumentu do całości bądź udowodnienie możliwości wykorzystania dwóch norm.

Bierna ochrona przeciwpożarowa – wady powłokowe

W artykule opisano wady powłok ognioodpornych spotykane w wykonawstwie i eksploatacji przy zastosowaniu farb lub zapraw do biernej ochrony konstrukcji stalowych, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi w Polsce w okresie jesienno-zimowym i gorącego lata.

Rola systemów oddymiania w obiektach produkcyjno-magazynowych

Wydaje się, że każdy projektant czy rzeczoznawca opracowujący wytyczne dla branżysty zastanowi się chociaż przez chwilę nad celami projektowanego systemu, dostosowując je do specyfiki budynku. Czy faktycznie tak się dzieje?

Transport wewnętrzny i magazynowanie

Przenośniki w technologii magazynowej – cz. I

Magazyn z punktu widzenia logistycznego jest jednostką organizacyjno-funkcyjną przeznaczoną do składowania zapasów, zajmującą wyodrębnioną przestrzeń wyposażoną w wymagane środki techniczne, zarządzaną i obsługiwaną przez zespół ludzi. Na terenie magazynu realizowane są czynności związane z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, ochroną, kontrolą, kompletacją, ewidencją i wydawaniem towarów w wyznaczonych do tego miejscach i w określonych warunkach.

.Zarządzanie zasobami magazynowymi – stanem magazynu

Sztuka zarządzania magazynem to z jednej strony dążenie do maksymalizacji wykorzystania fizycznej struktury magazynu, a z drugiej – optymalizacja składowanego tam zapasu. W artykule opublikowanym w numerze 3/2013 czasopisma TWiM nasza uwaga skupiała się na tym, jak do danego nam magazynu „wcisnąć” jak najwięcej towaru, tak by najefektywniej wykorzystać jego fizyczną wielkość/strukturę.

Magazynowanie i spedycja belek drewnianych

Rozwój przemysłu drzewnego, wprowadzenie belek wykonywanych z drewna klejonego oraz związana z tymi czynnikami liczba produkowanych wyrobów stwarzają problemy w magazynowaniu wyrobów gotowych. Samo zwiększenie asortymentu przez firmy produkujące wyroby drewniane wymusza zwiększenie kubatury magazynowej o kilkaset procent.

Różne oblicza biało-czarnych kresek

Obecnie kody kreskowe wykorzystywane są niemal na każdym etapie łańcucha dostaw – począwszy od obszaru zaopatrzenia, poprzez poszczególne etapy produkcji, transport, magazynowanie, po sprzedaż hurtową i detaliczną. Na świecie opracowano ok. 400 różnych rodzajów kodów kreskowych jedno- i dwuwymiarowych, jednak tylko kilka z nich jest powszechnie używanych i przyjętych jako standard.

Ogumienie do wózków widłowych

Opony pneumatyczne, superelastyczne oraz opaski amortyzujące mogą wpłynąć na zmniejszenie zużycia energii. O ile zostaną odpowiednio dobrane.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij