Nowoczesne Hale wydanie nr 2/2013
Nowoczesne Hale wydanie nr 2/2013

Najnowsze rozwiązania dla budownictwa XXI wieku, inspiracje i innowacyjne rozwiązania. W wydaniu: modernizacja Stadionu Miejskiego w Tychach, nowoczesne połącznia w konstrukcjach stalowych, projektowanie blach trapezowych wspomagana badaniami doświadczalnymi, analiza wariantów konstrukcji przekrycia hali stalowej z uwzględnieniem czynników ryzyka oraz korozja betonu wywołana opóźnionym powstawaniem ettringitu.

Rynek

Z branży

Budownictwo ma szanse na odbicie

W 2013 roku kryzys w budownictwie jest nieuchronny; szczególnie głęboki będzie w pierwszym półroczu, kiedy będzie działał „efekt statystyczny” (porównywanie do bardzo wysokich wskaźników pierwszego półrocza 2012 roku) oraz „efekt” braku finansowania zadań. Jest prawdopodobne, że nie będzie to jednak trwało długo.

Od technologii do użytkowania obiektu halowego, czyli jak zrealizować oczekiwania inwestora

Z Wiceprezesem firmy Amwin, Panem Maciejem Winterem, rozmawiamy na temat budowy nowoczesnych obiektów halowych z uwzględnieniem 100 proc. satysfakcji inwestorów z obsługi i jakości wykonania obiektu.

Wydarzenia

IV Konferencja „Nowoczesne Hale”

Już po raz czwarty skupiliśmy w jednym miejscu projektantów, wykonawców i inwestorów. Do poznańskiego hotelu Mercure ponownie przybyło wielu specjalistów, a konferencja była doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń.

Artykuł promocyjny

Szybka budowa z bloków Silka Tempo

SILKA Tempo to system wielkowymiarowych, wapienno-piaskowych elementów murowych. Duże wymiary bloków umożliwiają skrócenie czasu prac budowlanych nawet o 60%, a co za tym idzie – uzyskanie znacznych oszczędności w budżecie inwestycji.

Nowe inwestycje

Stadion na medal. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Tychach

Zaprojektowany w 2011 roku przez biuro architektoniczne Perbo-Projekt stadion w Tychach jest nowoczesnym obiektem sportowo-widowiskowym, zapewniającym odpowiedni standard użytkowania, zgodny z aktualnie obowiązującymi międzynarodowymi piłkarskimi wytycznymi i normami.

Projektowanie

Nowoczesne połączenia w konstrukcjach stalowych – cz. I Wybrane połączenia na śruby i śrubonity

Dominującym obecnie sposobem mechanicznego scalania stalowych elementów nośnych budynków i różnego rodzaju konstrukcji wsporczych jest wykonywanie połączeń na śruby. Aktualne reguły projektowania takich połączeń zawarto w części 1-8 Eurokodu 3 [1].

Obciążenie suwnicami pomostowymi według PN-EN 1991-3.

Suwnice pomostowe są często stosowanym środkiem transportu wewnątrz hal. Belki torów jezdnych suwnic najczęściej opierają się na konstrukcji nośnej budynku, przekazując na nią znaczące obciążenia pionowe i poziome.

Projektowanie hal stalowych z uwagi na warunki pożarowe – cz. I Podstawy, oddziaływania i metody projektowania

W trakcie pożaru budynku o nieosłoniętej ogniochronnie stalowej konstrukcji nośnej obiektu najczęściej następuje degradacja właściwości mechanicznych stali. W konsekwencji tego zmniejsza się nośność graniczna konstrukcji (zwiększa się zaś jej odkształcalność), prowadząca do wyczerpania wytrzymałości i awarii lub katastrofy obiektu.

Projektowanie blach trapezowych wspomagane badaniami doświadczalnymi

Przeprowadzenie badań doświadczalnych ma na celu sprawdzenie poprawności przyjętych założeń obliczeniowych. Wykonywanie takich analiz nie jest rzeczą nową.

Techniki i technologie

Wieloetapowe badania elementów konstrukcyjnych samonośnych hal łukowych w systemie ABM 120

Samonośne hale łukowe z prefabrykowanych elementów stalowych są znane nie od dziś. Ich niekwestionowanymi atutami są niski koszt realizacji, krótki czas budowy oraz to, że cały proces prefabrykacji elementów nośnych łukowej hali jest przeprowadzany na terenie budowy.

Konstrukcje cięgnowo-prętowe z elementami aktywnej kontroli – cz. II

Artykuł stanowi kontynuację tematyki przedstawionej w „Nowoczesnych Halach” [16, 17], dotyczącej zastosowania form konstrukcji tensegrity jako awangardowych, zarówno w sensie technicznym, jak i architektonicznym, konstrukcji nośnych obiektów budowlanych.

Analiza wariantów konstrukcji przekrycia hali stalowej z uwzględnieniem czynników ryzyka – cz. I

Tytułowa analiza uwzględnia – oprócz czynnika kosztowego – czas i ryzyko. Grupa tych trzech czynników jest wzajemnie powiązana i o ile można w dość prosty sposób sformułować relacje pomiędzy czasem i kosztem, to relacje występujące w odniesieniu do ryzyka, będąc niesamowicie istotnymi, są trudne do identyfikacji, a próba ich znalezienia jest pracochłonna.

Fasady XXI wieku Wybrane systemy Cz. I: Fasady z płyt warstwowych oraz fasady i przekrycia szklane

Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących nowoczesnych fasad stosowanych we współczesnym budownictwie i architekturze. Systemy fasad mogą być tworzone z różnych materiałów. W tych nowoczesnych zauważamy duży rozwój różnego rodzaju rozwiązań konstrukcyjnych.

Wymiarowanie elementów i połączeń konstrukcyjnych hal stalowych

Wybór najtańszych ofert na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie i montaż konstrukcji przynosi często wzrost kosztów inwestycji zamiast oczekiwanych oszczędności.

Korozja betonu wywołana opóźnionym powstawaniem ettringitu

Opóźnione powstawanie ettringitu (OPE) jest mniej znaną formą korozji betonu, która została wykryta w poddawanych obróbce termicznej podkładach kolejowych. W temperaturze wyższej od 70°C ettringit może nie być trwały, jeżeli zawartość alkaliów przekracza 0,6% ekwiwalentu sodowego. Tworzy się on po dłuższym czasie w stwardniałym betonie, powodując jego zniszczenie.

Zabezpieczenia

Jeszcze raz o obciążeniu śniegiem i odśnieżaniu wielkopowierzchniowych dachów płaskich

W artykule Do odśnieżania potrzebny jest projekt („Nowoczesne Hale” nr 2/2012) przedstawiona została aktualna sytuacja prawna uwzględniająca obowiązujące akty prawne i rozporządzenia oraz normy projektowe.

Posadzki

Co warto wiedzieć o posadzkach przemysłowych?

Posadzki w obiektach przemysłowych, magazynach, halach, centrach logistycznych, chłodniach, browarach i wielu innych obiektach zazwyczaj wzbudzają zainteresowanie dopiero wówczas, gdy niedbale zaprojektowane, wykonane i niewłaściwie użytkowane, przestają spełniać stawiane im wymagania i w konsekwencji stają się elementem bardzo kosztownych napraw.

Nowoczesna posadzka wieńczy całość

Posadzka stanowi ostatnią wierzchnią warstwę podłogi – jej trwałość zależy więc od rzetelnego wykonania wszystkich elementów systemu posadzkowego.

Posadzki betonowe i dylatacje budowlane

Najpopularniejszym rodzajem budulca posadzek w budownictwie hal magazynowych i produkcyjnych jest beton. Jest materiałem łatwym w wykonaniu, trwałym, trudnościeralnym i dostępnym w każdym miejscu świata. Po odpowiednim wykończeniu posadzka taka jest w stanie sprostać najbardziej wygórowanym wymaganiom.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij