Nowoczesne Hale wydanie nr 5/2012
Nowoczesne Hale wydanie nr 5/2012

Drodzy czytelnicy, nieuchronnie zbliża się czas stosowania Eurokodów – unijnych norm projektowania budowlanego. Opracowanie konstrukcji stalowych zgodnie z unijnymi normami jest dziś tematem wiodącym – tematem wartym pogłębienia, tym bardziej, że zdaniem wielu projektantów konstrukcji wciąż istnieje opór przed stosowaniem euronorm. Redakcja czasopisma „Nowoczesne Hale” była organizatorem cyklu warsztatów „Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodu 3”, które odbyły się w Katowicach, Warszawie i Poznaniu. Wzięło w nich udział prawie 100 projektantów z całej Polski. Ten ważny temat poruszamy także na łamach piątego w tym roku wydania „Nowoczesnych Hal”(s. 8). Konstrukcje budowlane to przecież nie tylko elementy konstrukcyjne. Ważną rolę odgrywają węzły, połączenia montażowe i samo Projektowanie połączeń według Eurokodów (s. 13). Wzrost kosztów robocizny powoduje tendencję do upraszczania konstrukcji węzłów. Powszechne są też konstrukcje lekkiej obudowy hal z kształtowników giętych na zimno o lokalnie zdwojonych przekrojach. Jednym z głównych zastosowań kształtowników giętych z blach na zimno są systemy lekkiej obudowy hal, m.in. Płatwie i rygle ścienne (s. 22). Wykorzystanie nowoczesnych, zautomatyzowanych systemów monitorowania oraz zarządzania pracą poszczególnych instalacji w obiektach pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności w zakresie eksploatacji obiektu. Dziś z pewnością w pełni Kontrolowane zużycie energii (s. 47) jest możliwe, a tworzenie raportów, zdalny dostęp do paneli administracyjnych oraz integrowanie wszystkich urządzeń może być na porządku dziennym. Możliwa jest też optymalizacja. Gdy w grę wchodzą wysokie koszty ogrzewania i instalacji systemów grzewczych, szuka się rozwiązań, które dadzą jak najwyższą wydajność przy niskich kosztach zakupu i eksploatacji. Rozwiązaniem na miarę potrzeb może być Ogrzewanie promiennikowe (s. 50). To tylko niektóre z tematów poruszanych w bieżącym wydaniu „Nowoczesnych Hal”. Już dziś zapraszamy Państwa na kolejną, IV już edycję, konferencji Nowoczesne Hale która odbędzie się 30 stycznia 2013 r. w hotelu Mercure w Poznaniu. Zachęcamy do lektury.

Rynek

Z branży

Wydarzenia

Eurokod 3 w praktyce

Nieuchronnie nadchodzi czas stosowania Eurokodów. Warsztaty organizowane przez redakcję czasopisma „Nowoczesne Hale” zakładają przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej projektowania stalowych konstrukcji budowlanych według standardów UE.

Projektowanie

Nowoczesne hale stalowe z nowoczesnego profilu SIN

Zwiększając wysokość zwykłej blachownicy, dochodzimy do takiego miejsca, w którym środnik traci swoją stateczność i musimy zastosować żebra poprzeczne, powiększające ciężar profilu oraz zwiększające pracochłonność.

Projektowanie połączeń według Eurokodów

Konstrukcje budowlane to nie tylko elementy konstrukcyjne. Ważną rolę w zachowaniu się konstrukcji pod obciążeniem odgrywają węzły i połączenia montażowe. Wzrost kosztów robocizny powoduje tendencję do upraszczania konstrukcji węzłów, a coraz bardziej zunifikowane rozwiązania i zautomatyzowane procesy technologiczne zastępują skomplikowany i pracochłonny detaling.

Projektowanie hali drewnianej w programie FEM-Design

Program FEM-Design jest jednym z najbardziej przyjaznych użytkownikowi programów do analizy oraz projektowania złożonych konstrukcji. Najczęściej jest on używany w celu wymiarowania elementów stalowych oraz betonowych.

Techniki i technologie

Innowacyjne oprogramowanie dla projektantów

Konsorcjum GRUPA PRODUCENTÓW DACHÓW GPDach, które posiada sieć zakładów produkcyjnych rozmieszczonych na terenie całego kraju, od kilku lat propaguje w Polsce stosowanie prefabrykowanych drewnianych konstrukcji kratowych z elementów łączonych płytką kolczastą.

Konstrukcje lekkiej obudowy hal z kształtowników giętych na zimno o lokalnie zdwojonych przekrojach - cz. I

Jednym z głównych zastosowań kształtowników giętych z blach na zimno są systemy lekkiej obudowy hal, złożone m.in. z blach fałdowych, płatwi i rygli ściennych.

Wybrane techniki praktycznego zastosowania cienkościennych profi li zimnogiętych - cz. IV

W niniejszym artykule zostanie omówione – oprócz łukowych blach fałdowych podpartych na konstrukcji stalowej, np. profilach walcowych – również szerokie zastosowanie blach fałdowych „zwykłych” oraz specjalnie ukształtowanych – które mogą współpracować z płytą stropową, stanowiąc strop zespolony.

Optymalizacja konstrukcji hali z uwzględnieniem blachy trapezowej na dachu – cz. II

W części pierwszej artykułu („Nowoczesne Hale” 4/2012) omówiono między innymi wpływ blachy trapezowej na wybór najlepszej konstrukcji. Ta część dotyczyć będzie metod obliczeniowych, wyników analiz oraz realizacji.

Artykuł promocyjny

LECA® KERAMZYT DO PODŁÓG W HALACH

Leca® KERAMZYT coraz częściej stosowany jest jako podłoże podłogi na gruncie w halach przemysłowych, magazynowych, obiektach sakralnych oraz użyteczności publicznej. Jedna warstwa tego lekkiego kruszywa zastępuje podsypkę piaskową, podłoże betonowe i izolację termiczną typowych, najczęściej stosowanych rozwiązań. Leca® KERAMZYT pozwala uzyskać podłoże o największej wytrzymałości spośród izolowanych termicznie.

Techniki i technologie

Świetliki i klapy dymowe

W budownictwie halowym stosowanie świetlików dachowych i klap dymowych jest powszechne. Niestety, równie powszechne są pewne powtarzające się błędy lub braki. Poniżej postaram się przedstawić wymagania stawiane świetlikom i klapom dymowym oraz sugestie kryteriów wyboru rozwiązania.

Zespolone stropy stalowo-betonowe w pomieszczeniach biurowych i socjalnych hal – cz. II

W pierwszej części artykułu („Nowoczesne Hale” 4/2012) przedstawiono podstawy projektowania oraz przykładowe rozwiązania konstrukcyjne zespoleń.

Dźwigary ażurowe z belek walcowanych w konstrukcjach dachów oraz stropow hal i obiektów przemysłowych - cz. I

Obecnie projektowane i wznoszone hale i obiekty przemysłowe są konstrukcjami o wysokiej estetyce oraz o zaawansowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Funkcja oraz charakter obiektu rzutują bezpośrednio na rodzaj zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

Odkształcenia płyt pod wpływem słońca – cz. II

Montaż przeprowadzony przez doświadczoną firmę – najlepiej z „licencją” producenta płyt warstwowych, korzystającą z właściwych narzędzi i łączników – to połowa sukcesu pod warunkiem, że przeprowadzony został w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Instalacje

Kontrolowane zużycie energii

Wykorzystanie nowoczesnych zautomatyzowanych systemów monitorowania oraz zarządzania pracą poszczególnych instalacji w obiektach pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności w zakresie eksploatacji obiektu. Tworzenie raportów, zdalny dostęp do paneli administracyjnych oraz integrowanie wszystkich urządzeń – to tylko część ich możliwości.

Ogrzewanie promiennikowe

Gdy w grę wchodzą wysokie koszty ogrzewania i instalacji systemów grzewczych, szuka się rozwiązań, które dadzą jak najwyższą wydajność przy niskich kosztach zakupu i eksploatacji.

Zabezpieczenia

Funkcjonalne oznakowania poziome w halach

W magazynach i halach przemysłowych drogi komunikacyjne wewnątrz zakładów stwarzają podwyższone ryzyko wypadku związane z bezpośrednią bliskością ruchu pieszego oraz pojazdów. Znaczny odsetek wypadków przy pracy ma miejsce właśnie w takich okolicznościach. Dlatego już na etapie projektowania istotnym warunkiem jest wykonanie czytelnych oznakowań poziomych.

Izolacje akustyczne dla przedsiębiorstw - skuteczne sposoby na ograniczenie emisji hałasu

Poprzez marginalizowanie zagadnień akustyki i hałasu często pomijane są te, bardzo ważne w naszym życiu, zagadnienia dotyczące wyciszenia. W bardziej optymistycznym wariancie produkty pochłaniające dźwięki zastępowane są innymi, niespełniającymi norm. Brak zabezpieczeń przeciwhałasowych może prowadzić do utraty słuchu, a nawet stanowić zagrożenie życia.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij