Nowoczesne Hale wydanie nr 3/2019
Nowoczesne Hale wydanie nr 3/2019

W wydaniu: Automatyczne monitorowanie dachów wielkopowierzchniowych; Odporność ogniowa i bezpieczeństwo pożarowe w budynkach wielkopowierzchniowych; Uszczelnienie bram BBS. Ochrona przeładunku samochodów dostawczych; System logistyczny magazynu do składowania stali; Nowe możliwości sufitowych promienników wodnych dla obiektów przemysłowych; Prognozowanie trwałości żelbetowych elementów konstrukcji przy wykorzystaniu elektrochemicznej metody polaryzacyjnej

Polecamy: Monitoring konstrukcji obiektów wielkopowierzchniowych; Modernizacja oświetlenia hal przemysłowych i magazynów; Ocena jakości betonu w posadzkach przemysłowych – nowa koncepcja; Innowacje w obszarze magazynów – regały stałe vs. Przejezdne; Zalety i wyzwania kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych; Odzysk ciepła odpadowego z gazów spalinowych ze źródeł ciepła w halach; Doświadczalna weryfikacja nośności wybranych połączeń płyt (paneli warstwowych z konstrukcją wsporczą. Połączenia bezpośrednie oraz wnioski ogólne

Rynek

Z branży

Aktualności z rynku magazynowego

Zabezpieczenia

Monitoring konstrukcji obiektów wielkopowierzchniowych

W artykule przedstawiono zagadnienie monitoringu konstrukcji w odniesieniu do obiektów wielkopowierzchniowych. Omówiono prawne i ekonomiczne przesłanki stosowania monitoringu w tego typu obiektach. Zwrócono uwagę na znaczenie i rolę monitoringu w kontekście bezpieczeństwa konstrukcji oraz procesu utrzymania obiektu. Opisano typowe metody pomiarowe z ich zaletami i ograniczeniami oraz praktyczne możliwości realizacji monitoringu w budynkach halowych.

Farba ogniochronna chroni bar przed całkowitym zniszczeniem po trzygodzinnym pożarze

Prawdopodobieństwo pożaru jest często bagatelizowane, lecz przypadek lokalu Raiz Bar pokazuje, że może on się przytrafić każdemu.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Automatyczne monitorowanie dachów wielkopowierzchniowych

Dla firmy WISENE bezpieczeństwo to priorytet. O początkach firmy, systemie WISENE Roof Monitoring i jego charakterystyce, najciekawszych projektach, wyzwaniach w codziennej pracy oraz planach na przyszłość redakcji czasopisma „Nowoczesne Hale” opowiedział Edward Antoszkiewicz, współzałożyciel i prezes firmy WISENE.

Odporność ogniowa i bezpieczeństwo pożarowe w budynkach wielkopowierzchniowych

Można rozróżnić dwa podstawowe stany krytyczne z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe: stan krytyczny konstrukcji oraz stan krytyczny środowiska. Stan krytyczny konstrukcji dotyczy czasu do wyczerpania nośności, natomiast stan krytyczny środowiska związany jest z okresem, w ciągu którego możliwa jest ewakuacja. Oba stany krytyczne są rozłączne w czasie i przestrzeni, gdyż w obu przypadkach zupełnie inne są poziomy oddziaływań decydujących o wystąpieniu stanu krytycznego; w obszarze, w którym może nastąpić wyczerpanie nośności konstrukcji, nie jest możliwa ewakuacja. Wykazano, że wymagania dotyczące odporności ogniowej hal przemysłowych są nieracjonalne.

Wyposażenie hali

Modernizacja oświetlenia hal przemysłowych i magazynów

Wiele przedsiębiorstw wdraża rozwiązania, dzięki którym są w stanie efektywnie zarządzać kosztami energii elektrycznej, oszczędzając dzięki temu środowisko naturalne, a przy okazji zmniejszając rachunki za prąd. Zastąpienie tradycyjnych źródeł światła najnowszymi rozwiązaniami w technologii LED pozwala inwestorowi nie tylko zaoszczędzić, ale również znacząco poprawić warunki i efektywność pracy.

Ocena jakości betonu w posadzkach przemysłowych – nowa koncepcja

Jakość betonowych posadzek przemysłowych nie zawsze jest zgodna z oczekiwaniami. Aktualne wymagania nie są wystarczająco precyzyjne. Zgodność klasy betonu, z którego wykonywana jest posadzka, i konsystencja mieszanki dostarczonej na budowę nie wystarczają do otrzymania dobrej jakościowo posadzki. W artykule pokazano, jaka jest rzeczywista wytrzymałość betonu na ściskanie na różnych poziomach posadzki. Wierzchnia warstwa jest zwykle dużo słabsza od klasy betonu projektowanego i dostarczonego na budowę. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie na całej grubości posadzki powinno być obligatoryjne. Zaproponowano, aby beton w posadzce był badany na całej jej grubości, a ocena parametryczna powinna uwzględniać oprócz klasy betonu również gradient zmiany wytrzymałości na grubości posadzki.

Innowacje w obszarze magazynów – regały stałe vs. przejezdne

Artykuł prezentuje porównanie dwóch rodzajów urządzeń do składowania towarów w przestrzeni magazynowej – regałów stałych oraz regałów przejezdnych. Publikacja ma na celu zestawienie parametrów, zalet i wad obu technologii oraz dokonanie analizy możliwości zagospodarowania hali magazynowej. Za pomocą studium przypadku zostały pokazane różnice w wykorzystaniu powierzchni oraz kosztach składowania, zależnie od zastosowanego sposobu przechowywania towarów.

Artykuł promocyjny

Uszczelnienie bram BBS. Ochrona przeładunku samochodów dostawczych

W związku z dynamicznie rozwijającym się handlem internetowym i rosnącą popularnością samochodów typu VW Transporter, Mercedes Sprinter czy VW Crafter firma Hörmann opracowała uszczelnienie bram BBS do obsługi samochodów dostawczych. Uwzględnia ono wszelkie potrzeby firm świadczących usługi w zakresie przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych.

Projektowanie

Zalety i wyzwania kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych

Firma PROMUS Ruda Śląska zajmuje się kompleksową realizacją dużych inwestycji budowlanych, w których wykorzystywane są konstrukcje stalowe. Jako generalny wykonawca firma zakończyła jesienią 2018 roku budowę hali magazynowej dla firmy Polcar. O tej realizacji, cechach, które wyróżniają firmę PROMUS na tle konkurencji, oraz obecnie budowanych obiektach redakcji „Nowoczesnych Hal” opowiedzieli Piotr Rosek, kierownik budowy pracujący dla firmy PROMUS Ruda Śląska, i Michał Zych, dyrektor marketingu.

Logistyka wewnątrzmagazynowa

System logistyczny magazynu do składowania stali

W artykule przedstawiono system logistyczny magazynu technologicznie specjalizowanego pod kątem obsługi i magazynowania wyrobów stalowych.

Techniki i technologie

Odzysk ciepła odpadowego z gazów spalinowych ze źródeł ciepła w halach

Ciepło odpadowe może być pozyskiwane ze spalin powstałych w procesie spalania paliw. Dzięki różnym technologiom wymienników ciepła i mediom transportującym ciepło odzyskane ciepło odpadowe może być wykorzystane do ogrzewania powietrza hali lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przedstawiono przykłady schematów odzysku ciepła ze spalin z kotłów i z promienników gazowych.

Nowe możliwości sufitowych promienników wodnych dla obiektów przemysłowych

Znalezienie optymalnego systemu ogrzewania dla obiektów wielkokubaturowych stanowi duże wyzwanie, szczególnie w czasach rosnących wymogów energooszczędności oraz ergonomiczności tych rozwiązań.

Doświadczalna weryfikacja nośności wybranych połączeń płyt (paneli) warstwowych z konstrukcją wsporczą Połączenia bezpośrednie oraz wnioski ogólne

W artykule omówiono badania doświadczalne nośności widocznych połączeń bezpośrednich płyt (paneli) warstwowych z konstrukcją wsporczą lekkiej obudowy. Wyznaczono przy tym nośności połączeń na obciążenia działające wzdłuż łącznika, będące efektem ssania wiatru i temperatury, a także ze względu zarówno na zniszczenie, jak i użytkowalność. Badane połączenia były wykonane na: śruby zamkowe, wkręty i łączniki specjalne FL. Artykuł zakończono wnioskami szczegółowymi dotyczącymi połączeń bezpośrednich, a także wnioskami ogólnymi i zaleceniami praktycznymi w odniesieniu do wszystkich zbadanych połączeń.

Artykuł promocyjny

Bezpieczeństwo pożarowe budynków. Ognioodporne płyty warstwowe od Paroc Panel System

W nowoczesnym budownictwie zwraca się uwagę nie tylko na kwestie estetyczne czy jakość i trwałość materiałów. Niezwykle istotna jest również ochrona budynku przed pożarem. Bywa jednak, że nawet najlepsze zabezpieczenia nie są w stanie uchronić budynku przed jego wybuchem. Ale nawet wtedy nadal możemy zadbać o bezpieczeństwo, przede wszystkim ludzi przebywających w budynku, a także zapobiec stratom wynikającym z uszkodzenia obiektu.

Techniki i technologie

Prognozowanie trwałości żelbetowych elementów konstrukcji przy wykorzystaniu elektrochemicznej metody polaryzacyjnej

Podstawowa okresowa diagnostyka obiektów wielkopowierzchniowych ze względu na ich znaczne wymiary i dużą liczbę elementów do sprawdzenia jest najczęściej wykonywana metodami organoleptycznymi. Jednak w przypadku żelbetowych ustrojów konstrukcyjnych upośledza to zwykle skuteczność wykrywania zagrożeń korozyjnych zbrojenia osłoniętego warstwą otuliny betonowej. Tymczasem stan zbrojenia jest głównym czynnikiem determinującym trwałość konstrukcji. Z tego względu coraz częściej stosowane są metody elektrochemiczne, które pozwalają w sposób nieniszczący, a jednocześnie miarodajny ocenić stopień zagrożenia korozyjnego zbrojenia w betonie. Jedną z nich jest metoda impulsu galwanostatycznego, która pozwala wykonywać dość sprawnie badania masowe i umożliwia z dużym prawdopodobieństwem wyselekcjonowanie obszarów występowania korozji stali w betonie. Metoda ta jest szczególnie przydatna do stosowania w obiektach o znacznych wymiarach, np. typu halowego. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia pomiarów, sposób analizy wyników oraz praktyczne możliwości zastosowania metody galwanostatycznej do oceny stanu konstrukcji żelbetowych. Badania wykonywane tą metodą przedstawiono na przykładzie zestawu GP-5000 GalvaPulse™.

Wydarzenia

Relacja z XXVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego

5-7 czerwca 2019 r. w Wiśle odbyło się XXVI Sympozjum Cynkownicze PTC. Tematem tegorocznego spotkania było „Cynkowanie w świecie zmian”.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij