Nowoczesne Hale wydanie nr 2/2019
Nowoczesne Hale wydanie nr 2/2019

W wydaniu: Szlabany. Jak dobrać odpowiednie rozwiązanie?; Konstrukcje stalowe hal wielkopowierzchniowych; Połączenia sprężonych elementów stropowych HC z konstrukcją budynku – cz. II; Doświadczalna weryfikacja nośności wybranych połączeń płyt (paneli) warstwowych z konstrukcją wsporczą. Nietypowe pośrednie połączenia zakryte; Przegląd fundamentów stalowych dostępnych na rynku europejskim. Pale wkręcane

Polecamy: Dobór materiałów konstrukcyjnych oraz ochrony przeciwkorozyjnej w zależności od klasyfikacji agresywności korozyjnej środowiska; Transport wewnętrzny w halach wielkopowierzchniowych na przykładzie przemysłu ciężkiego; Analiza efektywności systemów automatyzacji w magazynach; Przegląd metod produkcji wybranych prefabrykatów dla budownictwa wielkopowierzchniowego

Rynek

Z branży

Aktualności z rynku magazynowego

Zabezpieczenia

Dobór materiałów konstrukcyjnych oraz ochrony przeciwkorozyjnej w zależności od klasyfikacji agresywności korozyjnej środowiska

W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na intensywność procesów korozji atmosferycznej. Opisano również sposób klasyfikacji warunków atmosferycznych odpowiadającym kategoriom korozyjności oraz charakterystykę stali i aluminium jako materiałów konstrukcyjnych. Przedstawiono dobór powłok ochronnych w zależności od warunków środowiskowych ze wskazaniem stopnia przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłoki. Informacje zawarte w artykule pozwolą uniknąć częstych błędów przy projektowaniu konstrukcji oraz zyskać dzięki zwiększonej trwałości konstrukcji.

Oddymianie hal produkcyjnych i magazynowych

Kwestia zabezpieczenia przeciwpożarowego hal produkcyjnych i magazynowych stanowi obecnie z punktu widzenia wielkości strat pożarowych jeden z najistotniejszych problemów ochrony przeciwpożarowej.

Wyposażenie hali

Wentylacja naturalna i mechaniczna hal przemysłowych

W artykule omówiono zagadnienie stosowania wentylacji naturalnej oraz mechanicznej w halach przemysłowych. Przedstawiono rozwiązania dla hal, w których występują intensywnie skupione źródła ciepła. Zwrócono szczególną uwagę na zjawisko gradientu temperatury w halach wysokich, zwłaszcza z wentylacją mieszającą typu góra-góra.

Szlabany. Jak dobrać odpowiednie rozwiązanie?

Szlabany stanowią optymalny sposób kontroli dostępu na teren zakładu przemysłowego lub parkingu, w szczególności gdy spodziewana jest duża liczba samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających. Relatywnie krótki czas cyklu otwarcia i zamknięcia, zwłaszcza w porównaniu do standardowych rozwiązań bram automatycznych, oznacza większą przepustowość podczas wjazdu na teren obiektu. Natomiast pytanie brzmi: jak dobrać odpowiedni szlaban, który spełni oczekiwania inwestora.

Logistyka wewnątrzmagazynowa

Transport wewnętrzny w halach wielkopowierzchniowych na przykładzie przemysłu ciężkiego

Transport wewnętrzny w branży produkcyjnej ma szczególne znaczenie, które wynika zarówno z potrzeby przemieszczania surowców i wyrobów gotowych, efektywności, jak również i bezpieczeństwa pracy. W artykule pokazano sposób organizacji transportu wewnętrznego typowego dla przemysłu ciężkiego, czyli branży, w której niezawodność urządzeń transportowych ma szczególne znaczenie. Aby jak najlepiej przybliżyć to zagadnienie, zastosowanie suwnic do transportu wewnętrznego omówiono na przykładzie firmy zajmującej się obróbką i wytwarzaniem stali.

Analiza efektywności systemów automatyzacji w magazynach

W artykule przedstawiono i opisano system automatycznych układnic magazynowych i system wózków satelitarnych. Porównano też oba systemy pod kątem efektywności na podstawie symulacji wykonanej w dedykowanym do tego celu programie FlexSim.

Projektowanie

Konstrukcje stalowe hal wielkopowierzchniowych

Konstrukcje hal wielkopowierzchniowych muszą być dostosowane do profilu przeznaczenia i użytkowania obiektów oraz koncepcji architektonicznej.

PAROC Panel System Oy Ab rozpoczyna produkcję w Polsce

PAROC Panel System Oy Ab, producent ognioodpornych płyt warstwowych z wełny kamiennej, rozpoczyna produkcję swoich wyrobów w Polsce. Dotychczas wszystkie płyty tej marki pochodziły z jedynego zakładu produkcyjnego w Parainen w Finlandii. Otwarcie nowej linii produkcyjnej w Lipsku w województwie mazowieckim umożliwi łatwiejsze dotarcie z ofertą do szerszej grupy odbiorców w Polsce i w tej części Europy. PAROC Panel System posiada ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji energooszczędnych systemów lekkiej obudowy z płyt izolacyjnych, dla każdego rodzaju budynków i różnorodnych zastosowań.

Połączenia sprężonych elementów stropowych HC z konstrukcją budynku – cz. II

W pierwszej części artykułu opublikowanej w „Nowoczesnych Halach” w nr. 4/2018 opisano wymagania normowe w zakresie bezpieczeństwa budynków oraz niezbędne warunki EC1 i EC2 dotyczące realizacji systemów wiążących konstrukcji. Kolejna część artykułu prezentuje realizację wymogów EC1 i EC2 w zakresie powiązania stropów HC z konstrukcją, współpracę płyt HC z belkami stanowiącymi podporę podatną oraz przykłady uszkodzeń tego typu płyt.

Przegląd metod produkcji wybranych prefabrykatów dla budownictwa wielkopowierzchniowego

Rozwój gospodarczy i związany z tym m.in. obserwowany w ostatnich latach przyrost w handlu przyczyniają się do powstawania wielu obiektów wielkopowierzchniowych, takich jak np. hale magazynowo-produkcyjne i centra handlowe. W artykule zaprezentowane zostały wybrane prefabrykaty żelbetowe i sprężone wykorzystywane do budowy tych obiektów. Przedstawiono poza tym podstawowe informacje dotyczące betonu i stali stosowanych w tych elementach. W dalszej części artykułu zdefiniowane zostały metody produkcji prefabrykatów oraz podana została ich klasyfikacja. Dla danego prefabrykatu przyporządkowano metodę produkcji wraz z jej kryteriami.

Techniki i technologie

Doświadczalna weryfikacja nośności wybranych połączeń płyt (paneli) warstwowych z konstrukcją wsporczą Nietypowe pośrednie połączenia zakryte

Omówiono przebieg badań doświadczalnych zakrytego, nietypowego połączenia płyt warstwowych z ryglami ściennymi. Potrzeba przeprowadzenia badań wynikała z uszkodzeń płyt warstwowych hali magazynowej, które polegały na wybrzuszeniach i pofalowaniu płyt w miejscach łączenia ich z ryglami. W celu określenia przyczyn powstałych uszkodzeń przeprowadzono kompleksowe badania nośności samego połączenia, a także badania właściwości samych paneli. Badania połączenia prowadzono na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku. Rezultatem badań jest zidentyfikowanie mechanizmu zniszczenia połączenia oraz określenie dla niego granicznej wartości obciążenia. Określono również przyczynę nadmiernych deformacji i odkształceń płyty (panelu) w obrębie połączenia.

Przegląd fundamentów stalowych dostępnych na rynku europejskim. Pale wkręcane

Palowe fundamenty stalowe są coraz częściej stosowane na rynkach Europy Zachodniej oraz w krajach skandynawskich. Wykorzystywane są one wszędzie tam, gdzie czas wykonania inwestycji w połączeniu z wysoką roboczogodziną jest głównym czynnikiem wpływającym na koszt realizacji.

Wydarzenia

BUDMA. Trendy, spotkania, biznes!

Prawie pięćdziesięciotysięczna frekwencja na targach, blisko 1000 wystawców, 43 produkty nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Złotego Medalu MTP, ponad 150 targowych premier rynkowych, interaktywne wydarzenia, spotkania z autorytetami i celebrytami, a przede wszystkim moc biznesowych rozmów na stoiskach – tak pokrótce można scharakteryzować targi BUDMA, które odbyły się 12-15 lutego 2019 r. w Poznaniu. Wszystko po to, aby zobaczyć nowe TRENDY w budownictwie, zaaranżować SPOTKANIA i rozmawiać o BIZNESIE!

Podsumowanie IX Konferencji Budujemy Hale

Już po raz dziewiąty redakcja czasopisma „Nowoczesne Hale” miała przyjemność organizować w Poznaniu konferencję poświęconą budownictwu halowemu. Po raz pierwszy we współtworzeniu kongresu brał udział także kwartalnik „Utrzymanie Ruchu”. Wydarzenie odbyło się 14 lutego 2019 roku przy okazji targów BUDMA, po raz drugi w hotelu Andersia**** w centrum Poznania.

XXVII edycja Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO oraz XVII edycja Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA

Targi odbyły się 13-15 marca 2019 r. i objęte były honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wystawcy przedstawili swoje najnowsze produkty i technologie klientom biznesowym, którzy w liczbie ponad 13 tysięcy w ciągu trzech dni targów odwiedzili Centrum Wystawiennicze EXPO XXI w Warszawie. Targi zapewniły możliwość nawiązania relacji biznesowych, ugruntowania starych i pozyskania nowych kontaktów, często z partnerami z bardzo odległych stron świata.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij