Nowoczesne Hale wydanie nr 1/2019
Nowoczesne Hale wydanie nr 1/2019

W wydaniu: Izolacje dachów płaskich; Posadzki bezspoinowe w obiektach wielkopowierzchniowych; Zagadnienia hal z transportem podpartym; Zastosowanie analizy plastycznej w projektowaniu konstrukcji stalowych; Diagnostyka termowizyjna w ocenie jakości ocieplenia nowoczesnych hal; Aspekty kształtowania hal energoaktywnych

Polecamy: Proces uzgadniania projektu budowlanego pod względem zabezpieczeń pożarowych. Obiekty wielkopowierzchniowe; Przegląd zabezpieczeń ogniochronnych dla konstrukcji stalowych; Farby, płyty i powłoki ogniochronne jako zabezpieczenia konstrukcji stalowych; Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji stalowych. Zagrożenia dla systemów powłok ogniochronnych w kontekście optymalizacji kosztów

Rynek

Z branży

Aktualności z rynku magazynowego

Zabezpieczenia

Proces uzgadniania projektu budowlanego pod względem zabezpieczeń pożarowych. Obiekty wielkopowierzchniowe

Ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej jest proces projektowania obiektów budowlanych i związanych z nimi urządzeń i instalacji. Celem artykułu jest przegląd różnych podejść do projektowania w procesie inwestycyjnym. Szczegółowym celem jest przedstawienie etapów uzgadniania projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Kingspan Light & Air | ESSMANN Sp. z o.o.

Produkty Kingspan oraz Essmann doskonale się uzupełniają, dlatego też można je stosować razem w jednej inwestycji budowlanej, dając tym samym klientowi: więcej komfortu, szybszą realizację, zwiększoną efektywność energetyczną oraz lepszą ochronę przeciwpożarową.

System Ogniochronny Carboline Polska

Zintegrowany system zabezpieczenia ogniochronnego dla całego obiektu

Przegląd

Przegląd zabezpieczeń ogniochronnych

Przegląd zabezpieczeń ogniochronnych

Zabezpieczenia

Farby, płyty i powłoki ogniochronne jako zabezpieczenia konstrukcji stalowych

Z punktu widzenia ochrony ludzi i mienia najistotniejszym elementem ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych są odpowiednie zabezpieczenia ogniochronne.

Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji stalowych. Zagrożenia dla systemów powłok ogniochronnych w kontekście optymalizacji kosztów

Artykuł jest pretekstem do rozważań o roli i zadaniach uczestników procesu budowlanego, w tym o kluczowej roli projektanta. Zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane z optymalizacją kosztów, czyli na to, co się dzieje, kiedy zabraknie podejścia holistycznego.

Izolacje dachów płaskich. Te systemy zdadzą każdy egzamin

Dachy płaskie chronią budynki przed opadami atmosferycznymi, nadmiernym nagrzaniem, utratą ciepła oraz uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z całorocznej eksploatacji. Z powyższych względów konstrukcje te powinny być dostatecznie wytrzymałe i odpowiednio zabezpieczone. Pod tym względem bardzo dobrze sprawdzają się systemy izolacji z wełny kamiennej Paroc wykorzystywane w budownictwie magazynowym i wielkopowierzchniowym.

Wyposażenie hali

Posadzki bezspoinowe w obiektach wielkopowierzchniowych

Posadzki w obiektach wielkopowierzchniowych nie służą celom mieszkalnym i nie są wykorzystywane jako nawierzchnie dróg i ulic. Można je zatem zaliczyć do posadzek (podłóg) określanych mianem przemysłowych (ang. industrial floors), wykonywanych najczęściej jako betonowe podłogi na gruncie (ang. concrete ground floors) w obiektach handlowych, magazynowych i produkcyjnych.

Logistyka wewnątrzmagazynowa

Zagadnienia hal z transportem podpartym

Obiekty halowe są nieodłączną częścią teraźniejszego krajobrazu. Jednym z podstawowych ich zastosowań jest funkcja magazynowa. Magazyn to nie tylko regały i ułożony na nich towar. Do zapewnienia odpowiedniej logistyki potrzebny jest również transport wewnętrzny. Ograniczone możliwości materii ludzkiej sprawiają, że maszyny stały się niezbędne do wykonywania większości prac w przemyśle. Z tego względu zarówno w obiektach nowo powstających, jak również w już istniejących halach można rozważyć zastosowanie suwnic lub wciągników.

Projektowanie

Weryfikacja stanu granicznego zmęczenia żelbetowych belek podsuwnicowych

W artykule przedstawiono reguły obliczeniowe w zakresie wyznaczania zastępczego obciążenia zmęczeniowego oraz weryfikacji stanu granicznego nośności z uwagi na zmęczenie w elementach żelbetowych na przykładzie belek podsuwnicowych. Wymagania norm PN-EN zaprezentowano w odniesieniu do kryteriów nośności żelbetowych belek podsuwnicowych.

Praktyczne aspekty zastosowania analizy plastycznej w projektowaniu konstrukcji stalowych

W teorii analiza plastyczna w odniesieniu do konstrukcji stalowych pozwala na wykorzystanie rezerw plastycznych wynikających z właściwości mechanicznych stali, geometrii zastosowanych przekrojów oraz przyjętego schematu statycznego. Należy pamiętać, że uwzględnienie zapasów nośności plastycznej, o których będzie mowa w artykule, odnosi się do prętowych elementów zginanych.

Optymalizacja konstrukcji głównego układu poprzecznego stalowej hali portalowej

W artykule przedstawiono konstrukcję głównego układu nośnego jednonawowej hali stalowej zaprojektowanej oraz zoptymalizowanej pod kątem kosztów wykonania. Rozważono sześć koncepcji o trzech różnych schematach statycznych: rama portalowa przegubowo zamocowana w fundamencie ze sztywnymi węzłami między elementami, rama portalowa ze ściągiem oraz rama kratownicowa, które następnie zróżnicowano ze względu na zastosowaną stal (S235 i S355). Następnie koncepcje porównano ze względu na ciężar konstrukcji, pole powierzchni malowania oraz szacunkowe koszty wykonawstwa.

Techniki i technologie

Biogazownie - oszczędność czy moda na ekologię?

Moda na ekologię, w tym na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, trwa w Polsce już od dłuższego czasu. Jednym ze sposobów jej otrzymywania są biogazownie, które zazwyczaj są budowane przy gospodarstwach rolnych.

Największa mobilna zgrzewarka wysokiej częstotliwości

W Polsce od kilku dekad europejskie i światowe firmy prześcigają się w wymyślaniu innowacyjnych technologii. Zadają sobie wiele zachodu w tym wyścigu, a to wszystko po to, aby zapewnić sobie status lidera w swojej branży, osiągnąć najkrótszy czas produkcji, a jednocześnie ograniczyć koszty, by oczywiście finalnie dostarczyć jak najlepszą jakość produktu – innymi słowy: więcej, szybciej, lepiej.

Śnieg na dachu nie musi być utrapieniem – cz. II

W numerze 3/2018 „Nowoczesnych Hal” w artykule Śnieg na dachu nie musi być utrapieniem zostały opisane właściwości systemu monitorowania konstrukcji dachów WISENE wykorzystującego pionowy, laserowy pomiar przemieszczenia pionowego (ugięcia) konstrukcji za pomocą Laserowych Urządzeń Pomiarowych (LUP). Jest to skuteczne rozwiązanie o dokładności zapewniającej wiarygodność realizowanego monitoringu. Zaletą tego rozwiązania jest bezpośredni pomiar przemieszczenia pionowego, a więc wielkości, która jest bardzo miarodajna dla konstrukcji i dobrze odzwierciedla jej zachowanie pod obciążeniem.

Doświadczalna weryfikacja nośności wybranych połączeń płyt (paneli) warstwowych z konstrukcją wsporczą. Wstęp i połączenia pośrednie widoczne

Panele warstwowe lekkiej obudowy mogą być łączone z konstrukcją wsporczą w sposób pośredni lub bezpośredni. Połączenia te mogą być zrealizowane przy tym jako widoczne lub ukryte.

Diagnostyka termowizyjna w ocenie jakości ocieplenia nowoczesnych hal

Zadaniem prawidłowo wykonanej izolacji termicznej obiektu budowlanego jest zapewnienie oszczędności energii poprzez uzyskanie odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegrody. W zależności od rodzaju i charakteru obiektu stosowane są zróżnicowane rozwiązania techniczne w zakresie termoizolacji. W przypadku technologii tradycyjnej konstrukcja ścian jest docieplana od zewnątrz warstwą termoizolacji. Przegroda obiektu może być również wykonana z materiału konstrukcyjno-izolacyjnego lub z elementów izolacyjnych wypełniających nośny szkielet konstrukcji. Właśnie ta ostatnia z wymienionych możliwości jest najpowszechniej stosowana we współcześnie wznoszonych nowoczesnych halach.

Wybrane aspekty kształtowania hal energoaktywnych

Istotą konstrukcji hali energoaktywnej jest skojarzenie klasycznych funkcji przekrycia obiektu budowlanego z możliwością pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego bez wykorzystania w tym celu dodatkowych urządzeń, takich jak np. kolektory słoneczne.

Wydarzenia

Szóstka na BUDMIE

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, które odbędą się 12-15 lutego w Poznaniu, swoją ofertę zaprezentuje niemal 1000 wystawców z kilkudziesięciu krajów świata. W pawilonie nr 6, zarezerwowanym m.in. dla szeroko pojętej stali w budownictwie, nie zabraknie również tematu konstrukcji stalowych i systemów zabudowy hal.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij