Nowoczesne Hale wydanie nr 4/2018
Nowoczesne Hale wydanie nr 4/2018

W wydaniu: optyczny system MarQR do pomiaru względnych przemieszczeń elementów konstrukcji budowlanej; 3 obszary mające wpływ na sprawny montaż nowoczesnych hal prefabrykowanych; połączenia sprężonych elementów stropowych HC z konstrukcją budynku; posadzki przemysłowe utwardzane powierzchniowo - konstrukcja i wykonywanie na przykładzie hal produkcyjno-magazynowych w Dzierżoniowie; oprawy NowaLED – klucz do poprawy efektywności energetycznej w przemyśle; predictive maintenance w oświetleniu magazynu. Case study z wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem w siedzibie TRILUX Polska; optymalne ogrzewanie pomieszczeń wielkokubaturowych; praktyczne problemy projektowania systemów oddymiania budynków – wnioski z analiz komputerowych oraz prób z użyciem ciepłego dymu; pęczniejące powłoki ogniochronne na przykładzie systemu Carboline Polska; czynności ładunkowe a bezpieczeństwo ładunku; bez strat energii. Segmentowe bramy przemysłowe SPU 67 Thermo firmy Hörmann

Polecamy: innowacyjne rozwiązania techniczne płyt warstwowych w budownictwie wielkopowierzchniowym; komputerowe wspomaganie projektowania hal stalowych – symulacja obciążenia wiatrem; termografia w hali przemysłowej; zastosowanie systemów typu pick-by w obszarze magazynu wybranego przedsiębiorstwa; wózki widłowe w nowoczesnych halach magazynowych

Rynek

Z branży

Aktualności z rynku magazynowego

Projektowanie

Optyczny system MarQR do pomiaru względnych przemieszczeń elementów konstrukcji budowlanej

W praktyce często występuje konieczność kontroli zmian względnych przemieszczeń fragmentów budowli czy konstrukcji. Dotyczy to zarówno miejsc planowanych nieciągłości obiektu, jak np. dylatacje, jak również i miejsc występowania rys i pęknięć konstrukcji budowlanych, które wynikają z imperfekcji strukturalnej obiektu. W obu tych przypadkach konstruktorzy oraz specjaliści dokonujący oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu wymagają dokładnych i niezawodnych danych o zachowaniu obiektu w czasie. Z jednej strony dotyczy to informacji ogólnej, czy występują zmiany deformacyjne struktury, z drugiej zaś strony – informacji, czy występują przemieszczenia w miejscach nieciągłości i jakiej wielkości.

Innowacyjne rozwiązania techniczne płyt warstwowych w budownictwie wielkopowierzchniowym

W pracy przedstawiono kierunki rozwoju płyt warstwowych stosowanych w budownictwie. Omówiono innowacyjne rozwiązania, które polegają na wytworzeniu nowego produktu. Przedstawione kierunki rozwoju mają różną perspektywę wdrożenia do produkcji. Największa uwaga powinna być skupiona na rozwiązaniach przyjaznych środowisku naturalnemu.

Komputerowe wspomaganie projektowania hal stalowych – symulacja obciążenia wiatrem

Komputerowe wspomaganie projektowania pozwala nie tylko na wyznaczanie wartości sił wewnętrznych oraz ugięć i przemieszczeń konstrukcji, ale stanowi również narzędzie do automatycznego zestawiania obciążeń klimatycznych od śniegu i wiatru działających na obiekt oraz na tworzenie kombinatoryki obciążeń. Fakt ten stanowi znaczne ułatwienie w procesie projektowania, gdyż skraca czas obliczeń statycznowytrzymałościowych, a poprzez automatyzację procesu tworzenia kombinacji obciążeń pozwala na uwzględnienie praktycznie wszystkich możliwych przypadków branych pod uwagę w obliczeniach statycznych. Minimalizuje to ryzyko pominięcia w analizie obliczeniowej nietypowej kombinacji obciążeń mogących decydować o stateczności prętów konstrukcji.

3 obszary mające wpływ na sprawny montaż nowoczesnych hal prefabrykowanych

– Bardzo często rozwiązania oczywiste nie są tymi najbardziej optymalnymi – czy to pod względem technologicznym, czy też kosztowym, co w efekcie ma wpływ na jakość wyrobu, jaki dostarczamy naszym klientom – tymi słowami Przemysław Borek, prezes Zarządu Pekabex BET, rozpoczął tego lata spotkanie inicjujące działalność zespołu projektowego pod nazwą „Nowoczesna Hala”.

Połączenia sprężonych elementów stropowych HC z konstrukcją budynku - cz. I

Płyty stropowe typu HC są dziś powszechnie stosowane zarówno w nowoczesnych krajach europejskich, jak i w krajach wkraczających na drogę rozwoju gospodarczego. Rocznie w skali światowej produkuje się miliony metrów kwadratowych tych płyt. Część pierwsza artykułu opisuje wymagania normowe w zakresie bezpieczeństwa budynków oraz wymagania EC1 i EC2 dotyczące realizacji systemów wiążących konstrukcji.

Techniki i technologie

Posadzki przemysłowe utwardzane powierzchniowo. Konstrukcja i wykonywanie na przykładzie hal produkcyjno-magazynowych w Dzierżoniowie

W artykule przedstawiono warstwy posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo w technologii DST i omówiono sposoby ich wykonywania. Poszczególne etapy realizacji zaprezentowano na zdjęciach pochodzących z budowy dwóch hal produkcyjno-magazynowych w Dzierżoniowie.

Termografia w hali przemysłowej

Termografia w podczerwieni to technika obrazowania rozkładu temperatury na powierzchni dowolnego obiektu, którego temperatura jest wyższa od temperatury zera bezwzględnego. Wykorzystuje się do tego kamery termograficzne. W nowoczesnych halach przemysłowych kamera termograficzna może być nieocenionym narzędziem zarówno na etapie budowy i odbioru hali, jak również na etapie jej eksploatacji, a w szczególności eksploatacji instalacji i maszyn w niej zainstalowanych.

Wyposażenie hali

Oprawy NowaLED – klucz do poprawy efektywności energetycznej w przemyśle

Rozwiązanie problemu nadmiernego zużycia energii elektrycznej oraz możliwość znaczącej redukcji kosztów utrzymania obiektów przemysłowych podsuwa branża oświetlenia przemysłowego LED w postaci wymiany tradycyjnego oświetlenia na technologię LED. Dzięki wysokiej skuteczności świetlnej opraw LED inwestycja modernizacji oświetlenia w halach przemysłowych charakteryzuje się bardzo krótkim okresem zwrotu, często wynoszącym kilkanaście miesięcy.

Predictive maintenance w oświetleniu magazynu. Case study z wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem w siedzibie TRILUX Polska

Predictive maintenance – anglojęzyczny termin, który można przetłumaczyć jako „konserwację predykcyjną” – to stosunkowo nowa technologia, rozwijająca się w ramach takich megatrendów jak: Internet rzeczy, Przemysł 4.0 i powszechne usieciowienie. Jej istotą jest stały dostęp do rzetelnych informacji o pracy i stanie technicznym wykorzystujących to rozwiązanie urządzeń. Na przykładzie wdrożonego w magazynie TRILUX Polska systemu tego typu opisujemy korzyści z jego zastosowania.

Optymalne ogrzewanie pomieszczeń wielkokubaturowych

Przy podjęciu decyzji dotyczącej wyboru systemu ogrzewania hali istotne są przede wszystkim dwie kwestie: komfort termiczny i efektywność energetyczna przyjętego rozwiązania. Jeżeli rozważamy ogrzewanie powietrzne (popularne nagrzewnice) i ogrzewanie promiennikowe, musimy mieć świadomość, że tylko ta druga opcja – promienniki – spełnia oba założenia.

Zabezpieczenia

Praktyczne problemy projektowania systemów oddymiania budynków - wnioski z analiz komputerowych oraz prób z użyciem ciepłego dymu

Wraz z postępem technologicznym oraz rozwojem wiedzy z zakresu projektowania systemów bezpieczeństwa pożarowego, w tym w szczególności systemów wentylacji pożarowej, będących bardzo istotnym elementem wyposażenia współczesnych budynków oraz obiektów budowlanych, pojawiła się konieczność weryfikacji poprawności rozwiązania projektowego oraz sprawdzenia jego wykonania. O ile narzędziem coraz powszechniej stosowanym na etapie projektowym są programy do modelowania rozwoju pożarów i przepływu dymu, bazując na zasadach numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fire Dynamics – CFD), o tyle narzędziem sprawdzającym systemy bezpieczeństwa pożarowego na etapie odbiorowym w rzeczywistym obiekcie są próby przy użyciu ciepłego dymu (ang. Hot Smoke Tests – HST).

Pęczniejące powłoki ogniochronne na przykładzie systemu Carboline Polska

Pęczniejące powłoki ogniochronne niwelują skutki wzrostu temperatury poprzez zahamowanie dopływu ciepła oraz tlenu do podłoża. Wysokie temperatury (powyżej 200 st. C) powodują zmiany struktury i składu chemicznego powłoki pęczniejącej, która stopniowo w czasie pożaru w początkowym okresie wzrostu temperatury formuje warstwę izolacyjną i gwarantuje elastyczność struktury. Inne składniki, jak np. katalizator dehydratacji, pod wpływem rosnącej temperatury tworzą związki, które chłodzą powierzchnię, umożliwiając powstanie warstwy zwęglonej oraz wody wydzielającej się w postaci gazowej – rozpoczyna się proces pęcznienia. Znaczne zwiększenie grubości powłoki zwiększa swoją grubość, formując na powierzchni chronionej warstwę izolacyjną.

Logistyka wewnątrzmagazynowa

Czynności ładunkowe a bezpieczeństwo ładunku

Obecny rynek transportowy wywiera na pracownikach coraz większą presję czasu. Niejako zmusza to do szybszego działania i zmieszczenia się w oknach czasowych określonego działania. Jak odpowiedzialnie wykonać swoje obowiązki?

Bez strat energii. Segmentowe bramy przemysłowe SPU 67 Thermo firmy Hörmann

Zastosowanie bram o dobrej izolacyjności termicznej ma znaczący wpływ na skuteczność energetyczną i ekonomiczną budynków przemysłowych. Dlatego firma Hörmann oferuje bramy przemysłowe o coraz lepszych właściwościach termoizolacyjnych, takie jak bramy segmentowe SPU 67 Thermo z płytą o grubości 67 mm.

Zastosowanie systemów typu pick-by w obszarze magazynu wybranego przedsiębiorstwa

W artykule opisano propozycje innowacyjnych rozwiązań, które w celu usprawnienia procesu magazynowania wykorzystują technologie komunikacji głosowej i łączą zarówno optyczne, jak i akustyczne właściwości przesyłania informacji.

Wózki widłowe w nowoczesnych halach magazynowych

W artykule przedstawiono zastosowanie wózków widłowych w logistycznych systemach magazynowych. Przedstawiono ich podział oraz tendencje rozwojowe. Scharakteryzowano zadania stawiane przed tego rodzaju maszynami oraz zagadnienia związane z planowaniem ich tras transportowych w zależności od technologii tworzenia zleceń transportowych i planu rozmieszczenia. Dla przykładowego wózka widłowego zaprezentowano wykres przejazdu minimalno-czasowego, dającego takie podstawowe informacje jak czas i energia zużyta przez wózek w funkcji drogi, które mogą stanowić dobre narzędzie w harmonogramowaniu. Końcową część poświęcono zagadnieniu eksploatacji wózków widłowych w nowoczesnych halach magazynowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij