Nowoczesne Hale wydanie nr 3/2018
Nowoczesne Hale wydanie nr 3/2018

W wydaniu: izolacja dachu płaskiego – o czym powinien pamiętać każdy wykonawca?; oświetlenie magazynów wysokiego składowania – te same wymagania, trudniejsza realizacja; systemy oddymiania grawitacyjnego i wentylacji na halach przemysłowych i magazynowych; system wentylacji pożarowej w wielkokubaturowych obiektach użyteczności publicznej; grawitacyjne systemy wentylacji oddymiającej; śnieg na dachu nie musi być utrapieniem; geodezyjne systemy monitorowania przemieszczeń konstrukcji budowlanych; 

Polecamy dodatek specjalny: transport wewnętrzny i magazynowanie, a w nim: przegląd suwnic; suwnice przemysłowe – kluczowy element logistyki obiektów wielkopowierzchniowych; racjonalizacja powierzchni magazynowej – analiza studium przypadku; zwiększenie efektywności i zmniejszenie liczby błędów kompletacji zamówień w firmach 3PL poprzez zastosowanie kompletacji głosowej.

Rynek

Z branży

Aktualności z rynku magazynowego.

Projektowanie

Izolacja dachu płaskiego. O czym powinien pamiętać każdy wykonawca?

Dachy płaskie to konstrukcje powszechnie wykorzystywane nie tylko w budownictwie magazynowym czy przemysłowym, ale też mieszkaniowym, ze szczególnym naciskiem na obiekty wielorodzinne. Omówmy najważniejsze niuanse projektowo-wykonawcze, jakie wiążą się z realizacją oraz ociepleniem dachu płaskiego.

Oświetlenie magazynów wysokiego składowania. Te same wymagania, trudniejsza realizacja

Choć nie ma odrębnych norm oświetleniowych dla magazynów wysokiego składowania, duża odległość między stropem a posadzką sprawia, że trudniej jest zapewnić światło odpowiedniej jakości na poziomie wykonywania zadań wzrokowych.

Zabezpieczenia

Systemy oddymiania grawitacyjnego i wentylacji na halach przemysłowych i magazynowych

Podstawowymi funkcjami systemu oddymiania w obiektach przemysłowych i magazynowych (PM), obecnie najczęściej budowanych jako jednokondygnacyjne wielkopowierzchniowe hale o znacznej kubaturze, są zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku w czasie pożaru poprzez utrzymanie warstwy dymu ponad głowami ewakuujących się ludzi oraz wydłużenie czasu utrzymania konstrukcji budynku w stanie nienaruszonym poprzez odprowadzanie ciepła w pierwszej fazie pożaru.

System wentylacji pożarowej w wielkokubaturowych obiektach użyteczności publicznej

W artykule omówiono sposób wyznaczenia wydajności systemu mechanicznej wentylacji oddymiającej w budynkach użyteczności publicznej z atrialną częścią wspólną. Przepisy wymagają, aby obiekty takie były wyposażone w systemy wentylacji pożarowej. Zadaniami tych systemów są: ułatwienie ewakuacji, ochrona konstrukcji budynku oraz wsparcie działania ekip ratowniczych.

Grawitacyjne systemy wentylacji oddymiającej

Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z projektowaniem grawitacyjnych systemów wentylacji oddymiającej oraz wymagania techniczne dla urządzeń do grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła w obiektach wielkokubaturowych produkcyjno-magazynowych.

Oddymianie hal produkcyjnych i magazynowych

Kwestia zabezpieczenia przeciwpożarowego hal produkcyjnych i magazynowych stanowi obecnie z punktu widzenia wielkości strat pożarowych jeden z najistotniejszych problemów ochrony przeciwpożarowej.

Artykuł promocyjny

Innowacyjne produkty „MERCOR” S.A.

Od stycznia 2017 roku zaostrzeniu uległy wymogi stawiane współczynnikom przenikania ciepła (U) okien, drzwi balkonowych i zewnętrznych.

Techniki i technologie

Śnieg na dachu nie musi być utrapieniem

W ostatnich latach zwiększa się zapotrzebowanie na monitoring dachów obiektów wielkopowierzchniowych. Pierwszą tego przyczyną są zmiany w sposobach projektowania i budowania takich obiektów przy wykorzystaniu konstrukcji stalowych o relatywnie niewielkim ciężarze własnym.

Geodezyjne systemy monitorowania przemieszczeń konstrukcji budowlanych

Bezpieczeństwo budowy i jego otoczenia podczas realizacji oraz bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych wymagają stałej kontroli w drodze rejestracji i oceny wybranych cech fizycznych kontrolowanych obiektów. Do tego celu służą różnego typu pomiary geodezyjne, geotechniczne i geofizyczne pozwalające na wyznaczenie pewnych parametrów oraz na ich interpretację poprzez specjalistów z różnych dziedzin budownictwa. Zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne pomiary tego typu powinny być prowadzone przez uprawnionych geodetów inżynieryjnych (zakres IV uprawnień – Geodezyjna Obsługa Inwestycji). Pomiary tego typu są pomiarami z obszaru najwyższych dokładności i wymagają szczególnych umiejętności, niezawodności i zaawansowanych technik opracowania wyników.

Artykuł promocyjny

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - Hörmann zapewnia całodobową obsługę serwisową

Przyczyn rozmaitych problemów technicznych może być wiele. Mogą one powstawać wskutek zaniedbań, niewłaściwego użytkowania czy mechanicznego uszkodzenia wyrobów producenta.

Techniki i technologie

Posadzka w hali przemysłowej bez remontów i awarii przez długie lata

Zdaniem wielu doświadczonych kierowników kontraktów, pracujących u generalnych wykonawców w ramach obsługi gwarancyjnej inwestycji, ponad 60% zgłaszanych usterek dotyczy posadzek przemysłowych i elementów bezpośrednio z nimi związanych.

Logistyka wewnątrzmagazynowa

Przegląd suwnic

Suwnice przemysłowe – kluczowy element logistyki obiektów wielkopowierzchniowych

Rynek suwnic rozwija się dynamicznie, oferując rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb różnych branż, a także konkretnych zakładów produkcyjnych. Suwnice są nieodzowną częścią procesu technologicznego, odpowiadającą za transport pionowy i poziomy w halach magazynowych.

Racjonalizacja powierzchni magazynowej – analiza studium przypadku

Rosnąca powszechność nowoczesnych rozwiązań jest jednym z aktualnych trendów w branży logistycznej. Jest to efekt ogromnej konkurencyjności na rynku oraz presji przetrwania, której poddawane są przedsiębiorstwa.

Zwiększenie efektywności i zmniejszenie liczby błędów kompletacji zamówień w fi rmach 3PL poprzez zastosowanie kompletacji głosowej

W artykule pokazano wyzwania, jakim muszą stawiać czoła firmy 3PL, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów. Omówiono typowe błędy popełniane przez pracowników podczas kompletacji zamówień oraz opisano możliwości niwelacji tych błędów.

Wydarzenia

XII Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA w swojej dwunastoletniej tradycji cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem branży budowlanej. W tegorocznej odsłonie spotkania, które miało miejsce 17-18 maja w Wolborzu, udział wzięło ponad 150 osób – przedstawiciele fi rm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”

9-11 maja br. w Kielcach-Cedzynie odbyła się XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” zorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij