Nowoczesne Hale wydanie nr 2/2018
Nowoczesne Hale wydanie nr 2/2018

W wydaniu: jak oceniać lekkie metalowe okładziny ścian?; błędy ludzkie przy budowie niektórych typów
hal namiotowych-błędy przy projektowaniu, wykonaniu i użytkowaniu; dachy membranowe; zastosowanie dachów zielonych w budynkach użyteczności publicznej i obiektach komercyjnych; szkło fotowoltaiczne – fasady; zwichrzenie belek stalowych w nowoczesnym projektowaniu – przypadek ogólny; trwałe, mocne i stabilne, czyli bramy przemysłowe na polskim rynku; przegląd bram przemysłowych; możliwość zastosowania pianobetonuw posadzkach hal przemysłowych z uwagi na efektywność energetyczną; magazyny stali; zastosowanie bezzałogowych platformlatających w warunkach działań ratowniczych
podczas likwidacji skutków katastrof budowlanych; w kierunku modyfikacji posadzek żywicznych nanododatkiem; efektywne kształtowanie mikroklimatu w obiektach przemysłowych; energochłonność
akumulatorowych wózków widłowych;

Rynek

Z branży

Projektowanie

Jak oceniać lekkie metalowe okładziny ścian?

Pierwsze, co spostrzegamy, patrząc na budynek, to elewacje i fasada będąca zazwyczaj najbardziej efektownym elementem elewacji, pełniącym funkcję reprezentacyjną ze względu na znajdujące się w niej główne wejście do budynku.

Błędy ludzkie przy budowie niektórych typów hal namiotowych. Błędy przy projektowaniu, wykonaniu i użytkowaniu

Hale namiotowe cieszą się coraz większą popularnością w naszym kraju. Są one stawiane zarówno jako obiekty tymczasowe, jak i całoroczne. W czasie ich budowy pojawia się jednak szereg problemów związanych ze specyfiką tych lekkich obiektów, które zostały częściowo omówione w poprzednim artykule autorów („Nowoczesne Hale”, nr 1/2018). Autorzy przedstawili w nim przepisy prawne oraz stan normalizacyjny, pokazali również kilka przykładów katastrof budowlanych obiektów namiotowych. Bardziej szczegółowego omówienia wymagają błędy, które pojawiają się w czasie projektowania, wykonywania i użytkowania hal namiotowych w kontekście ich bezpieczeństwa.

Dachy membranowe

W edycji 2017 poradnika „Budujemy Hale” autor dokonał ogólnego przeglądu prętowo-cięgnowych konstrukcji hal o różnym przeznaczeniu. W numerze 3/2017 „Nowoczesnych Hal” omówił zalety tych nowoczesnych konstrukcji tworzonych z wiotkich lin i membran oraz prętów ściskanych, które służą do ich podparcia i naprężenia. Z kolei w numerze 4/2017 „Nowoczesnych Hal” przedstawił aktualne możliwości kształtowania wybranej grupy dachów składanych, w której składanie dachu odbywa się na zasadzie przemieszczania pokrycia wykonanego z tkaniny. W tym artykule przedstawione zostaną zasady konstruowania nośnych ustrojów membranowych oraz najważniejsze przykłady tego typu realizacji.

Zastosowanie dachów zielonych w budynkach użyteczności publicznej i obiektach komercyjnych

Dachy zielone są coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w budownictwie, zwłaszcza w przestrzeni publicznej. Jako atrakcyjne wizualnie, praktyczne i ekologiczne elementy zielonej infrastruktury miast cieszą oczy ich mieszkańców i stają się miejscami ucieczki od miejskiego zgiełku.

Techniki i technologie

Szkło fotowoltaiczne – fasady

W artykule autorki opublikowanym w poradniku „Budujemy Hale 2018” przedstawiono główne cechy i zasady funkcjonowania technologii BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics). W tym artykule skupiono się na rozwiązaniach fasadowych. Nowoczesne szklane struktury, coraz bardziej kompleksowe i zaawansowane technologicznie, są ważnym elementem strategii projektowania energooszczędnych, komfortowych budynków.

Zwichrzenie belek stalowych w nowoczesnym projektowaniu – przypadek ogólny

Analiza nośności belek z uwzględnieniem zwichrzenia lub, w szerszym ujęciu, wyboczenia giętno-skrętnego nadal sprawia projektantom niemałe trudności.

Trwałe, mocne i stabilne, czyli bramy przemysłowe na polskim rynku

Nieważne, czy mówimy o małym warsztacie, czy o wielkopowierzchniowej hali, współczesne bramy przemysłowe to inwestycja na długie lata.

Przegląd

PRZEGLĄD

Przegląd bram przemysłowych

Techniki i technologie

Możliwość zastosowania pianobetonu w posadzkach hal przemysłowych z uwagi na efektywność energetyczną

W ostatnich latach coraz większy nacisk jest kładziony na racjonalne gospodarowanie energią w budynku. Oczekiwane jest wprowadzanie rozwiązań zwiększających efektywność wykorzystania energii, tzn. mających na celu zmniejszenie ilości jej użycia.

Logistyka wewnątrzmagazynowa

Magazyny stali

W artykule przedstawiono system logistyczny magazynu technologicznie specjalizowanego pod kątem obsługi i magazynowania wyrobów stalowych. Omówiono podstawowe jednostki ładunkowe, sprzęt przeładunkowy oraz sposoby składowania. Ponadto omówiono problematykę kompletacji i automatycznej identyfikacji wyrobów pod kątem sprawnego zarządzania magazynem.

Zabezpieczenia

Zastosowanie bezzałogowych platform latających w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrof budowlanych

W artykule skupiono się na prezentacji specjalistycznych bezzałogowych platform latających wykorzystywanych obecnie podczas działań ratowniczych oraz rezultatów jednego z projektów realizowanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Przedstawiono także preferowane kierunki rozwoju opisanych systemów.

Wyposażenie hali

W kierunku modyfi kacji posadzek żywicznych nanododatkiem

Jednym z bardzo ważnych elemen tów w obiektach takich jak budynki przemysłowe, hale magazynowe lub usługowe są posadzki przemysłowe. Ich głównym zadaniem jest prawidłowe przenoszenie obciążeń mechanicznych, a także obciążeń chemicznych i termicznych. W zależności od funkcji obiektu muszą one charakteryzować się szeregiem innych cech, jak np. właściwą szczelnością i odpornością na ścieranie.

Efektywne kształtowanie mikroklimatu w obiektach przemysłowych

Problem wentylacji hal przemysłowych wiąże się nierozerwalnie z utrzymaniem w nich warunków wymaganych przez technologię oraz obowiązujących wymagań prawnych. Często celem stawianym dopiero na drugim planie jest utrzymanie parametrów powietrza wewnętrznego w granicach zbliżonych do warunków komfortu cieplnego. Jest oczywiste, że zastosowane rozwiązania muszą wypełniać zadania przy jak najniższym koszcie eksploatacyjnym. W rachunku kosztowym powinny być uwzględnione koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Zautomatyzowany dobór i projekt kompleksowego systemu ogrzewania obiektów wielkokubaturowych

Wielu inwestorów w Polsce może dzisiaj powiedzieć, że inwestycja w system ogrzewania promiennikami wodnymi była optymalnym rozwiązaniem pod względem energooszczędności i kosztów eksploatacyjnych w użytkowanym obiekcie.

Artykuł promocyjny

Poprawa efektywności energetycznej na przykładzie zmodernizowanych hal produkcyjnych w Nowym Sączu

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej zobowiązuje dużych przedsiębiorców do przeprowadzenia co 4 lata audytu energetycznego. Audyt ten ma na celu przeprowadzenie szczegółowego przeglądu zużycia energii związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo.

Wyposażenie hali

Energochłonność akumulatorowych wózków widłowych

Sukcesywnie rosnąca liczba urządzeń transportu wewnętrznego wpływa na wprowadzanie przez producentów indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych. Dzięki innowacyjnemu podejściu przy produkcji nowych modeli uwzględnia się warunki ich eksploatacji. Mając na uwadze ocenę użytkowania różnych środków transportu bliskiego, w artykule przedstawiono przegląd urządzeń transportu wewnętrznego oraz wyniki badań empirycznych energochłonności ruchu wózka czołowego zasilanego energią elektryczną. Badania dynamiki ruchu wózka oraz analiza jego energochłonności uwzględniają pokonywanie poziomego odcinka drogi, wzniesienia i zjazdu.

Wydarzenia

Relacja z VIII konferencji Stowarzyszenia DAFA

„Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego” – pod takim hasłem 31 stycznia odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie DAFA w ramach BUDMY.

Podsumowanie VIII Konferencji Budujemy HALE

Tegoroczna odsłona wydarzenia była szczególnie istotna dla organizatorów ze względu na przypadający w 2018 roku jubileusz 10-lecia istnienia „Nowoczesnych Hal” na rynku wydawniczym.

Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2018

Od 31 stycznia do 2 lutego w warszawskim EXPO XXI odbyły się XXVI Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij