Nowoczesne Hale wydanie nr 1/2018
Nowoczesne Hale wydanie nr 1/2018

W wydaniu: analiza zdolności poszycia z płyt warstwowych do stabilizacji płatwi; wybrane aspekty projektowania hal z uwagi na warunki pożarowe; oddymianie grawitacyjne obiektów wielkopowierzchniowych; pożarowe i wybuchowe zagrożenia związane z występowaniem palnych pyłów w obiektach przemysłowych; Zabezpieczanie hal stalowych na terenach górniczych; błędy ludzkie przy budowie niektórych typów hal namiotowych. wymagania prawne i normowe dotyczące bezpieczeństwa; logistyczny łańcuch dostaw elementów poszycia ścian magazynów zeroenergetycznych; BIM w zarządzaniu nieruchomością; instalacje kolektorów słonecznych w halach produkcyjnych; termografia w ocenie jakości cieplnej hal przemysłowych.

Rynek

Z branży

Techniki i technologie

Analiza zdolności poszycia z płyt warstwowych do stabilizacji płatwi

Zdecydowana większość obecnie użytkowanych hal jest ogrzewana, a co za tym idzie – musi mieć odpowiednią izolację termiczną przegród zewnętrznych. Zastosowanie w tym celu płyt warstwowych jako obudowy niesie za sobą wiele korzyści.

Zastosowanie łączników jednostronnych w konstrukcjach warstwowych

W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych połączeń płyt warstwowych na łączniki jednostronne poddane osiowemu rozciąganiu. W przeprowadzonych badaniach analizowano wpływ typu łącznika (nity Bulb-tite i nity Fab-Lok), typu okładziny (stalowa i GFRP) i położenia okładziny stalowej względem warstwy primera.

PRZEGLĄD

Przegląd płyt warstwowych.

Zabezpieczenia

Wybrane aspekty projektowania hal z uwagi na warunki pożarowe

Obiekty halowe na podstawie programu funkcjonalnego należy odpowiednio zakwalifikować pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej. Projekt budowlany dla nowo powstających budynków musi spełniać wszystkie wymagania tej ochrony i najczęściej zostać zatwierdzony przez odpowiedniego rzeczoznawcę. Również elementom konstrukcyjnym należy zapewnić odpowiednią odporność ogniową.

Artykuł promocyjny

Kingspan i ESSMANN Rok 2017 – okres dużych realizacji

Firma ESSMANN GROUP pod koniec sierpnia 2016 roku zmieniła właściciela. Nowy właściciel, notowany na giełdzie Kingspan, jest światowym liderem w dziedzinie projektowania oraz produkcji wysokiej jakości materiałów izolacyjnych, materiałów konstrukcyjnych oraz systemów elewacyjnych.

Zabezpieczenia

Oddymianie grawitacyjne obiektów wielkopowierzchniowych

W artykule omówiono działanie systemu grawitacyjnego oddymiania obiektów wielkopowierzchniowych. Przepisy wymagają, aby wszystkie takie obiekty były wyposażone w systemy wentylacji pożarowej. Zadaniami tych systemów są: ułatwienie ewakuacji, ochrona konstrukcji budynku oraz wsparcie działania ekip ratowniczych.

Pożarowe i wybuchowe zagrożenia związane z występowaniem palnych pyłów w obiektach przemysłowych

Problematyka identyfikacji zagrożeń pożarowo-wybuchowych oraz ich zwalczania w obiektach przemysłowych jest procesem bardzo złożonym, obejmującym szereg zagadnień teoretycznych, badawczych oraz praktycznych. Te ostatnie związane są głównie z transferem wiedzy i jej wykorzystaniem w rzeczywistych warunkach przemysłowych. Świadomość potencjalnych zagrożeń stanowi punkt wyjścia do wdrożenia w zakładzie szeroko rozumianej profilaktyki przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych w budynkach magazynowych

Elementy stalowe to w obiektach magazynowych, logistycznych czy dystrybucyjnych widok powszechny. Ze względu na ich rolę konstrukcyjną niezbędne staje się ich zabezpieczenie przed ogniem. Projektując bierne środki ochrony przeciwpożarowej, należy opierać się na trzech kluczowych czynnikach: określonej w przepisach klasie odporności ogniowej, temperaturze krytycznej i współczynniku masywności kształtu oraz zastosowanej izolacji.

Projektowanie

Zabezpieczanie hal stalowych na terenach górniczych Wybrane zagadnienia

„Nowoczesne Hale” będą w 2018 roku obchodzić 10-lecie istnienia. W tym czasie spośród wielu zagadnień poruszono zaledwie kilka tematów dotyczących wstrząsów górniczych. W praktyce inżynierskiej wielu projektantów nie miało styczności z projektowaniem hal na terenach górniczych. Artykuł niniejszy powinien przybliżyć tym osobom, jak zabezpieczyć hale na omawianych terenach.

Nowoczesne technologie prefabrykacji a zielone budownictwo. Czy pojęcie ekologicznego budynku przemysłowego jest tylko chwytem z zakresu marketingu?

W Polsce coraz częściej pojawiają się inwestorzy pragnący uzyskać certyfi kat obiektu zielonego dla swojej inwestycji. Jako Grupa Pekabex cieszymy się, że promowane przez nas postawy zbiegają się z tendencjami, jakie możemy zaobserwować na rynku wśród naszych klientów, i usilnie pracujemy nad tym, aby Centrum Badań i Rozwoju Pekabex dostarczało i wdrażało coraz to nowe rozwiązania.

Błędy ludzkie przy budowie niektórych typów hal namiotowych. Wymagania prawne i normowe dotyczące bezpieczeństwa

Pod pojęciem namiotu należy rozumieć schronienie składające się z tkanin rozpiętych na szkieletowej lekkiej konstrukcji, często z odciągami. Obiekty takie towarzyszą ludzkości od zarania dziejów: małe są używane do celów wypoczynkowych, turystycznych lub ogrodniczych, zaś większe pełnią szereg funkcji użytkowych, od namiotów wystawowych, bankietowych, cyrkowych, przez hale handlowe i magazynowe, aż do namiotów wojskowych czy nawet hangarów.

Uszkodzenia, naprawy i remonty posadzek przemysłowych

Konserwację posadzek poleca się szczególnie w takich obiektach użyteczności publicznej, jak: biura, szpitale, przychodnie, szkoły – wszędzie tam, gdzie posadzki są obciążone dużym przepływem osób, a jednocześnie wymagana jest wysoka, nieskazitelna czystość. Pamiętajmy, że na wszystkich robi wrażenie, kiedy wchodząc do budynku, widzimy błyszczącą, zadbaną podłogę.

Logistyka wewnątrzmagazynowa

Logistyczny łańcuch dostaw elementów poszycia ścian magazynów zeroenergetycznych

W artykule omówiono logistyczny łańcuch dostaw płyt przekładkowych zwanych płytami obornickimi. Przedstawiono koncepcję i problematykę energochłonności magazynów, jak również narażenia płyt przekładkowych, a więc „kanapkę” składającą się z dwóch blach, pomiędzy które wtłacza się piankę poliuretanową pod dużym ciśnieniem w poszczególnych procesach realizacji projektów nowoczesnych hal przeznaczonych na magazyny.

Oprogramowanie

BIM w zarządzaniu nieruchomością

Termin BIM (ang. Building Information Modeling) powoli zadamawia się w projektowaniu i wykonawstwie. Wkracza również w inne etapy życia budynku, oferując korzyści dla innych uczestników procesu budowlanego. Holistyczne spojrzenie na cykl życia budynku rodzi oczywiste wnioski, że to nie budowa jest największym kosztem, lecz późniejsze, wieloletnie utrzymanie budynku i zarządzanie nim.

Wyposażenie hali

Nowoczesna sieć oświetleniowa w hali

Właściwie dobrane oświetlenie jest kluczowym elementem prawidłowego funkcjonowania każdego obiektu przemysłowego oraz stwarza optymalne warunki do pracy.

Instalacje kolektorów słonecznych w halach produkcyjnych

Dynamika poboru ciepłej wody w hali produkcyjnej ma szczególny wpływ na uzysk energii z kolektorów słonecznych wykorzystywanych do przygotowania ciepłej wody na cele sanitarne.

Termografia w ocenie jakości cieplnej hal przemysłowych - cz. I

Termowizja hal przemysłowych jest narzędziem badawczym, które przy odpowiednim wspomaganiu obliczeniowym pozwala na jakościową ocenę cieplną obudowy. Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka umożliwia zidentyfikowanie wad cieplnych obudowy w postaci nieszczelności połączeń elementów i miejsc ich występowania.

Wydarzenia

II Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury oraz Dni Inżyniera Budownictwa

Nowe przepisy, założenia programu „Krajowego Zasobu Nieruchomości”, konkurencyjność polskich fi rm budowlanych na rynkach zagranicznych – to tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas II Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury oraz Dni Inżyniera Budownictwa, które rozpoczną się już pierwszego dnia targów BUDMA.

XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna – REMO

Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych – REMO 2017” została zorganizowana od 6 do 9 grudnia 2017 roku w Kudowie-Zdroju przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Wrocławski.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij