Nowoczesne Hale wydanie nr 3/2017
Nowoczesne Hale wydanie nr 3/2017

Głównym tematem trzeciego numeru czasopisma w 2017 roku jest wentylacja obiektów przemysłowych. W wydaniu znaleźć można wiele interesujących tematów m.in. zalety prętowo-cięgnowych konstrukcji hal; nowoczesne oświetlenie hal przemysłowych – wymagania, projektowanie i koszty; o czym warto wiedzieć przed wykonaniem betonowej posadzki przemysłowej?; wentylacja naturalna i mechaniczna hal przemysłowych; scenariusze rozwoju pożaru w wielkopowierzchniowej hali handlowej, czy charakterystykę suwnic oraz rozwiązań automatycznych wykorzystywanych w magazynach.

Rynek

Z branży

Projektowanie

Optymalizacja nośności i niezawodności przestrzennie złożonych konstrukcji prętowych – cz. III

W artykule pokazano obiektywne szacowanie nośności i niezawodności przestrzennych konstrukcji prętowych oraz ich optymalizację za pomocą algebry kwantyli. Zadanie to rozwiązano, wydzielając niezawodność jako wartość własną konstrukcji. Pozwoliło to na sformułowanie i oszacowanie dwóch trendów: trend zmniejszania się nośności i niezawodności występujący w konstrukcjach statycznie wyznaczalnych związany z szeregowymi połączeniami elementów oraz trend zwiększania się nośności i niezawodności występujący synergetycznie w kinematycznie dopuszczalnych mechanizmach zniszczenia zawierających współpracujące elementy konstrukcji połączone równolegle z punktu widzenia niezawodności.

Nowe wytyczne DAFA dla lekkiej obudowy

Poprawnie wykonana lekka obudowa powinna być poprzedzona dokładnie przemyślanym projektem wykonawczym, odpowiadającym wymogom inwestora i uwzględniającym najnowsze osiągnięcia wiedzy technicznej oraz obowiązujące normy i przepisy. Montaż prefabrykowanych elementów lekkiej obudowy powinien być wykonany sumiennie, z wykorzystaniem wszystkich zalet przemysłowo wykonanych blach fałdowych oraz płyt warstwowych przy jednoczesnym użyciu odpowiednich materiałów złącznych i uszczelniających.

Artykuł promocyjny

Obiekty przemysłowe bez strat energii

Zastosowanie bram o dobrej izolacyjności termicznej ma znaczący wpływ na skuteczność energetyczną i ekonomiczną budynków przemysłowych. Dlatego firma Hörmann oferuje bramy przemysłowe o coraz lepszych właściwościach termoizolacyjnych, takie jak bramy segmentowe SPU 67 Thermo z płytą o grubości 67 mm.

Projektowanie

Nowoczesne oświetlenie hal przemysłowych – wymagania, projektowanie i koszty – cz. II

W pierwszej części artykułu opublikowanej w „Nowoczesnych Halach” nr 2/2016 opisano wymagania projektowania oświetlenia elektrycznego, dotyczącego przemysłu na podstawie aktualnej wiedzy technicznej, a także normy oświetleniowej PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Opis uszczegółowiono wynikami badań dotyczącymi wpływu oświetlenia na zachowanie ludzi podczas pracy. Kolejna część artykułu prezentuje najnowsze źródła światła, a także oprawy oświetleniowe wraz z ich krótką charakterystyką. Podsumowaniem jest bilans trzech wybranych opraw oświetleniowych z różnymi źródłami światła, przedstawiający koszty: zakupu opraw, zużytej energii elektrycznej, a także eksploatacji.

Artykuł promocyjny

System zarządzania oświetleniem przemysłowym na przykładzie zmodernizowanej hali produkcyjnej w Gliwicach

Systemy sterowania oświetleniem oparte na protokole DALI pierwotnie zostały stworzone z myślą o nowoczesnych biurowcach, budynkach mieszkalnych czy hotelach. Komponentów przeznaczonych dla obiektów przemysłowych jest natomiast niewiele na rynku, pomimo tego, że zapotrzebowanie na takie systemy stale rośnie. Korzyści wynikające z zastosowania inteligentnych systemów są niemal natychmiast zauważalne i odczuwalne przede wszystkim od strony ekonomicznej poprzez oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej, jak i użytkowe za sprawą funkcjonalności systemu.

Nowe inwestycje

Nowoczesna wizytówka Mazowsza, czyli hala sportowo-widowiskowa w Radomiu

Budowana obecnie w ramach Radomskiego Centrum Sportu (RCS) wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa to budynek odpowiadający światowym standardom. Z pewnością będzie ona stanowiła jedną z wizytówek miasta.

Artykuł promocyjny

Zgrzewarki FIAB – wysoka precyzja zgrzewu

Metoda zgrzewania materiałów PVC za pomocą wysokiej częstotliwości jest wysoce rozpowszechniona wśród producentów zadaszeń. Takie spoiny świetnie sprawdzają się w halach namiotowych jednowarstwowych, dwuwarstwowych, pneumatycznych, także w strukturach i halach sferycznych.

Techniki i technologie

Zalety prętowo-cięgnowych konstrukcji hal

W edycji z 2017 r. poradnika „Budujemy Hale” autor przedstawił przegląd stworzonych do tej pory systemów prętowo-cięgnowych, czyli układów konstrukcyjnych, w których zasadniczą rolę odgrywają wiotkie elementy rozciągane: cięgna i membrany. Opierając się na monografi i Władysława Borusiewicza, dokonał ich ogólnego podziału na konstrukcje: linowe, powłokowe z siatkami utworzonymi z cięgien oraz konstrukcje membranowe. Niniejszy artykuł jest kontynuacją tego zagadnienia.

Wyposażenie hali

O czym warto wiedzieć przed wykonaniem betonowej posadzki przemysłowej?

Eksploatowanie każdego budynku halowego jest nieodłącznie związane z jakością wykonanej w nim posadzki przemysłowej. Poprawnie zaprojektowana i wykonana nawierzchnia w hali jest jej wizytówką. Wykonawstwo posadzek trudno przyporządkować do określonej specjalności budowlanej, zarówno z powodu skomplikowanych uwarunkowań projektowych, jak i realizacyjnych. Artykuł ma na celu zasygnalizowanie, na co należy zwrócić uwagę przed wykonaniem posadzki betonowej, czyli na etapie kształtowania technologii jej wykonania.

Artykuł promocyjny

Nowoczesne posadzki przemysłowe z winylu przechodzą najcięższe testy eksploatacyjne Co sprawia, że radzą sobie tak dobrze?

Wysoka jakość, łatwa i szybka instalacja czy może rozwiązanie ekologiczne i materiał w 100% odnawialny? Technologia firmy Fortemix pozwoliła na połączenie tych cech, tworząc nowe rozwiązanie dla posadzek przemysłowych. Oto, jak tego dokonała.

Wyposażenie hali

Wentylacja naturalna i mechaniczna hal przemysłowych

Wykorzystując naturalny ruch powietrza, wynikający m.in. ze zmiany gęstości i ruchów konwekcyjnych, zwłaszcza w halach przemysłowych z intensywnymi źródłami ciepła, można stworzyć właściwe warunki wewnętrzne na stanowiskach pracy w budynkach istniejących i nowo budowanych, również przy połączeniu wentylacji mechanicznej i naturalnej.

Komfortowy chłód latem bez uszczerbku dla zdrowia? Panele grzewczo-chłodzące!

Jak w optymalny i zdrowy sposób kontrolować klimat wewnątrz budynku niezależnie od warunków zewnętrznych? Jest to zagadnienie, z którym inżynierowie i projektanci budynków muszą zmierzyć się na co dzień. Komfort i zdrowie pracowników przebywających w pomieszczeniach chłodzonych latem to ważny aspekt dla każdej firmy, gdyż absencja poszczególnych osób odbija się na jej efektywności.

PRZEGLĄD

Przegląd systemów wentylacji

Zabezpieczenia

Scenariusze rozwoju pożaru w wielkopowierzchniowej hali handlowej – cz. II

W prezentowanych rozważaniach pokazano, że w przypadku hal handlowych o dużej powierzchni użytkowej racjonalnym scenariuszem pożaru interpretowanym jako miarodajny do oceny i weryfikacji poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego użytkownikom tych centrów w sytuacji pożaru nie zawsze musi być zakładany powszechnie pożar w pełni rozwinięty. Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia zaprezentowanego w numerze 1/2017 „Nowoczesnych Hal”.

Artykuł promocyjny

Aktywny system przeciwdziałania pożarom: OxyReduct® – system prewencji pożarowej

Magazyny, centra przetwarzania danych i archiwa – wszystkie te obiekty zależą od pewnej i efektywnej ochrony pożarowej, a nawet małe zdarzenie może doprowadzić do ogromnych strat. Utrzymanie ciągłości pracy jest priorytetem takich obiektów.

Oprogramowanie

BIM w prefabrykacji

Building Information Modeling szerzej znany jest branży projektowej, jednak procesy prefabrykacji stalowej mogą również zostać zaadaptowane wewnątrz systemu BIM i zyskać na tej technologicznej rewolucji. Model może być wykorzystany do automatyzacji procesów budowy produkcji, projektowania czy koordynacji.

Węzły fundamentowe prefabrykowanych słupów montowanych na wytyki

Przy projektowaniu prefabrykowanych konstrukcji szkieletowych oraz innego typu obiektów jednym z zadań należących do projektantów jest analiza połączeń elementów składowych konstrukcji. Lokalna relacja oddziaływań pomiędzy elementami ma globalny wpływ na pracę ustroju. Kluczową rolę na etapie budowania numerycznego modelu obliczeniowego odgrywa odpowiednie określenie podatności węzłów. Zdefiniowanie w połączeniu węzła sztywnego lub przegubu prowadzi do rozbieżnych wyników analizy statycznej.

Logistyka wewnątrzmagazynowa

Charakterystyka suwnic oraz rozwiązań automatycznych wykorzystywanych w magazynach

Dobór odpowiednich środków transportowych przeznaczonych do dystrybucji towarów wewnątrz magazynów oraz kompletacji zamówień ma duże znaczenie ze względu na efektywność pracy, wykorzystanie przestrzeni składowania, jak również precyzję operacji manewrowych. W niniejszym artykule pokazano rozwiązania dedykowane dla magazynów charakteryzujących się dużą masą składowanych towarów.

Jak właściwie dobrać wózek widłowy w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym

Analizując sytuację w przedsiębiorstwach korzystających z wózków widłowych oraz firm, które zajmują się ich sprzedażą, można odnieść wrażenie, że dobór wózka widłowego traktuje się jako zagadnienie z kategorii trywialnych, szczególnie dla osób, które mają doświadczenie zawodowe. Autor nie zgadza się z tym, dlatego w poniższym artykule omówił problematykę doboru wózka widłowego dla przykładowego zakładu pracy, którym jest huta.

Wydarzenia

XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane” 2017 – czas podsumowań!

Tegoroczna edycja konferencji „Awarie Budowlane” dobiegła końca. 23-24 maja w Międzyzdrojach redakcja „Nowoczesnych Hal” miała przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu, na które co dwa lata wyczekuje środowisko naukowo-budowlane. Również tym razem warto było czekać!

Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

Od jedenastu lat Stowarzyszenie DAFA organizuje wiosną branżowe wydarzenie dla swoich Członków – przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady. Tegoroczne spotkanie odbyło się 18-19 maja w Kielcach.

XI Konferencja PSK „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”

10-12 maja w Centrum Kongresowym Ossa k. Rawy Mazowieckiej odbyła się XI Konferencja Naukowo-Techniczna PSK „Współczesne technologie przeciwkorozyjne” – 423. impreza Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC).


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij