Nowoczesne Hale wydanie nr 1/2017
Nowoczesne Hale wydanie nr 1/2017

Pierwszy numer Nowoczesnych Hal w Nowym Roku poświęcony jest głównie oddymianiu hal i obiektów wielkopowierzchniowych. Problem szczegółowo opisuje artykuł pt.: Wybrane problemy oddymiania wielkopowierzchniowych jednokondygnacyjnych budynków produkcyjnych i magazynowych, poprzedzający przegląd systemów oddymiania. Wartymi uwagi w tym numerze są również zagadnienia: scenariuszy rozwoju pożaru w wielkopowierzchniowej hali handlowej, obciążenia śniegiem na dachach łukowych
– przegląd dostępnych norm i zaleceń projektowych, projektowania płyt warstwowych obciążonych siłą skupioną, czy dostosowania potencjału producentów i projektantów nowoczesnych hal stalowych
do przyspieszonego cyklu inwestycyjnego. 

Zabezpieczenia

Wybrane problemy oddymiania wielkopowierzchniowych jednokondygnacyjnych budynków produkcyjnych i magazynowych

Stosowanie samoczynnych urządzeń oddymiających w jednokondygnacyjnych obiektach produkcyjnych i magazynowych nie jest obligatoryjne. Ich zastosowanie pozwala na skorzystanie przy projektowaniu i budowie tych obiektów ze złagodzenia wymagań w zakresie klasy odporności pożarowej i dopuszczalnej powierzchni stref pożarowych. Dlatego są one powszechnie stosowane.

Artykuł promocyjny

Zmiana w strukturze własnościowej ESSMANN GROUP Kingspan i ESSMANN: Silni partnerzy. Wiodące marki. Świetlana przyszłość.

ESSMANN GROUP pod koniec sierpnia 2016 roku zmieniła właściciela. Obecny właściciel wraz z zarządem oraz po uzyskaniu zgody w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów znalazł odpowiedniego Partnera, z którym możliwe będą wzmocnienie i dalszy rozwój modelu biznesowego, jak i całościowego podejścia ESSMANN Gebäudetechnik GmbH, Ecodis, STG-BEIKIRCH oraz MSG.

Przegląd

Przegląd systemów oddymiania

Przegląd systemów oddymiania wybranych producentów stosowanych w obiektach halowych i wielkopowierzchniowych.

Zabezpieczenia

Scenariusze rozwoju pożaru w wielkopowierzchniowej hali handlowej – cz. I

W prezentowanych rozważaniach pokazano, że w przypadku hal handlowych o dużej powierzchni użytkowej racjonalnym scenariuszem pożaru interpretowanym jako miarodajny do oceny i weryfikacji poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego użytkownikom tych centrów w sytuacji pożaru nie zawsze musi być zakładany powszechnie pożar w pełni rozwinięty.

Artykuł promocyjny

Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof

Bogata oferta systemów Aluprof pozwala na wykonanie różnorodnych elementów zabudowy, odpowiedzialnych za organizację w budynkach tzw. stref pożarowych i zapewniających odpowiednie warunki ewakuacji osób.

Projektowanie

Projektowanie płyt warstwowych obciążonych siłą skupioną

Płyty warstwowe są powszechnym i cenionym rozwiązaniem materiałowym. Jako obudowa dachów i ścian są lekkie, mają dobrą nośność, a dodatkowo są doskonałym izolatorem termicznym. W poniższym artykule prezentujemy uproszczoną metodę analizy płyt warstwowych poddanych obciążeniom skupionym.

Ogrodzenia przemysłowe – zabezpieczenia tymczasowe

Powszechnie spotykanym zagadnieniem jest chwilowe, doraźne zabezpieczenie pewnego obszaru przed dostępem osób postronnych. Może to być teren budowy, jak również miejsce, w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy. W przypadku takich zabezpieczeń najlepiej sprawdzają się profesjonalne systemy ogrodzeń tymczasowych.

Dostosowanie potencjału producentów i projektantów nowoczesnych hal stalowych do przyspieszonego cyklu inwestycyjnego – cz. I

W numerze 4/2016 „Nowoczesnych Hal” redaktor naczelny oprócz krótkiego omówienia zawartości kwartalnika przedstawił nową propozycję, która ostatnio występuje w budownictwie hal coraz częściej: Projektowanie z uwzględnieniem wymaganego tempa robót. Powyższe zagadnienie jest złożone i obejmuje nie tylko projektowanie, ale również realizację najpierw w wytwórni konstrukcji stalowych, a potem montaż na budowie. Niniejszy artykuł jest próbą omówienia wybranych zagadnień dotyczących tego tematu.

Obciążenie śniegiem na dachach łukowych – przegląd dostępnych norm i zaleceń projektowych

Studiując zalecenia międzynarodowych norm projektowych oraz norm krajów, w których występują obfite opady śniegu, można wyróżnić dwa modele obliczeniowe określające obciążenie śniegiem dachu – stosowany w większości norm i opracowań model multiplikatywny, w którym wynikiem jest iloczyn obciążenia śniegiem gruntu i współczynników korygujących, oraz będący podstawą normy [1] mieszany model addytywno-multiplikatywny, który jest sumą kilku składowych obciążenia śniegiem.

Artykuł promocyjny

Hale systemowe GALBOX wykonane całkowicie z kształtowników giętych na zimno

Lekkie konstrukcje stalowe znajdują obecnie szerokie zastosowanie w różnych obszarach gospodarki (obiekty przemysłowe, magazynowe, rolnicze, komercyjne, biurowe i sportowe). Głównym ustrojem nośnym hal są dźwigary, na których oparte są płatwie dachowe i rygle ścienne.

Oprogramowanie

BIM2.FM Technologia BIM w zarządzaniu nieruchomością

Obecnie rozwiązania klasy BIM2.FM są wielokrotnie tańszą i łatwiejszą w użytkowaniu alternatywą wobec starszych rozwiązań przemysłowych opartych na technologii SQL, kierowanych dotychczas wyłącznie do kombinatów petrochemicznych i off -shore, które wymagają wielomilionowych inwestycji i wysoko wykwalifikowanej kadry IT.

Polskie projekty w Tekla Global BIM Awards 2016

Tekla Global BIM Awards jest międzynarodowym konkursem, organizowanym od siedmiu lat, którego celem jest promowanie osiągnięć klientów oraz przybliżenie światowej publice szczegółów projektów przygotowanych z wykorzystaniem BIM i oprogramowania Tekla Structures.

Wyposażenie hali

Posadzki o podwyższonej dokładności do magazynów wysokiego składowania

Stosując system regałów wysokiego składowania, można wygospodarować większą powierzchnię magazynową z tej samej powierzchni obiektu. Nie oznacza to jednak, że zabieg jest prosty, nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji ani kosztów. Jedną z istotnych zmian, które należy wprowadzić, są wymagania dotyczące równości betonowych posadzek przemysłowych w obiektach wysokiego składowania.

Energooszczędne systemy wentylacji i klimatyzacji w budynkach halowych

Koszty eksploatacji instalacji wentylacji lub klimatyzacji zależą od wielu parametrów, ustalanych indywidualnie dla danego systemu na etapie projektowym. Wprowadzono nowe rozporządzenia dotyczące wymagań odnośnie do urządzeń wentylacyjnych stosowanych w budownictwie mieszkalnym i niemieszkalnym.

Techniki i technologie

Optymalizacja wysokości materaca kratowego w konstrukcji przestrzennej o dużej rozpiętości

Przestrzenne układy prętowe, których elementy ułożone są w kilku warstwach w sposób regularny, nazywane są strukturami lub pokryciami materacowymi. Zwykle są to kratownice przestrzenne, w których można wyróżnić siatkę pasa dolnego, siatkę pasa górnego oraz warstwę skratowania łączącego obie te siatki. Układy materacowe stosowane są jako konstrukcje dachowe o dużej rozpiętości. W ogólnym przypadku struktury materacowe mogą mieć więcej warstw, a krzyżulce mogą tworzyć dowolny wzór przestrzenny.

Przekrycie dachu na gigantycznej hali NCS w Czarnobylu

W listopadzie 2016 roku nowa hala NCS (ang. New Safe Confi nement), pokryta od zewnątrz i od wewnątrz panelami dachowymi i ściennymi wyprodukowanymi w systemie Kalzip, została nasunięta na stary, niszczejący betonowy sarkofag bloku nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu. Celem takiego działania jest eliminacja zagrożenia uwalniania się radioaktywnych pyłów do atmosfery. Jest to największa ruchoma konstrukcja halowa na świecie.

NiespełnieŚwiatło na hali – teoria i praktyka prawidłowego oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych

Kwestie oświetlenia obiektów wielkopowierzchniowych i hal magazynowych regulowane są przez normy, ściśle określające parametry, których spełnienie jest konieczne, by zapewnić bezpieczną i efektywną pracę. Jakimi terminami operuje się w tego typu dokumentach, co one oznaczają oraz jak w praktyce wypełnia się formułowane w nich postulaty?

Techniki zabezpieczania konstrukcji stalowych przed korozją

Współczesny rynek wyrobów lakierowych jest bardzo dynamiczny. Producenci wprowadzają coraz nowsze wyroby, uwzględniając nie tylko poprawę właściwości ochronnych, ale też rosnące wymagania co do ochrony środowiska i wpływu na zdrowie ludzi. Zadaniem projektanta konstrukcji stalowych jest uwzględnienie tego szerokiego spektrum kryteriów i wymagań, które musi spełniać zabezpieczenie danej konstrukcji stalowej. Wymaga to niewątpliwie szerokiej, nieustannie uzupełnianej wiedzy.

Logistyka wewnątrzmagazynowa

Statyczne systemy składowania w halach magazynowych - wymagania prawne i normowe dotyczące bezpieczeństwa

Stalowe statyczne systemy składowania są obecnie często stosowane do przechowywania zasobów w obiektach magazynowych. Z uwagi na swoje zadanie oraz schemat statyczny, jak również wykorzystywany materiał, powinny spełniać wymagania stawiane konstrukcjom stalowym zarówno w zakresie bezpiecznego przekazywania obciążenia, jak i zapewnienia bezpieczeństwa użytkującym je ludziom.

Artykuł promocyjny

Pierwsze takie Forum w Polsce!

Nowe przepisy, założenia programu „Mieszkanie plus” czy podsumowanie konsultacji publicznych dotyczących kodeksu urbanistyczno-budowlanego to tylko niektóre z tematów, jakie zostaną poruszone podczas I Forum Gospodarczego Budownictwa i Dni Inżyniera Budownictwa. Forum towarzyszyć będzie targom Budma.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij