Nowoczesne Hale wydanie nr 4/2016
Nowoczesne Hale wydanie nr 4/2016

Zachęcamy do lektury ostatniego już w tym roku wydania czasopisma Nowoczesne Hale, gdzie ze względu na zimową aurę tematem numeru są: Systemy grzewcze w obiektach wielkokubaturowych – systemy promieniujące wraz z obszernym przeglądem promienników. Poza tematyką ogrzewania poruszamy również kwestie wykorzystania technologii LED w obiektach sportowych, wymagań dotyczące odporności ogniowej a bezpieczeństwo pożarowe hal przemysłowych, antykorozyjnych zabezpieczeń metalowych konstrukcji hal i budynków wielkogabarytowych, energooszczędnego doświetlania budynków przemysłowych, układów konstrukcyjnych hal stalowych oraz statycznych systemów składowania w halach magazynowych.

 

Rynek

Z branży

Wyposażenie hali

Jak wydłużyć okres użytkowania posadzek przemysłowych

Część inwestorów odziedziczyła posadzkę w spadku po poprzednikach – przejęli lub kupili zakład z dobrodziejstwem inwentarza i jakoś na tych zastanych posadzkach funkcjonują. Część inwestorów ma posadzki nowe – tzn. wykonane w nowych technologiach i z betonu dobrej jakości, który jest dostępny na polskim rynku od co najmniej kilkunastu lat. Tematyka remontów starych, kilkudziesięcioletnich posadzek to osobna dziedzina, dlatego w poniższym artykule skoncentrujemy się na posadzkach nowych, zarówno betonowych, jak i żywicznych.

Dobór łączników do montażu płyt warstwowych

Podstawę artykułu stanowi opracowanie „DAFA M 3.01. Wytyczne doboru łączników do montażu płyt warstwowych”. Ma ono stanowić daleko idącą pomoc i punkt odniesienia dla wszystkich osób uczestniczących w procesach projektowania, realizacji i odbiorów inwestycji budowlanych wykonanych z płyt warstwowych.

Energooszczędne doświetlenie budynków przemysłowych

Istotne jest, aby w trakcie realizacji inwestycji znaleźć kompromis pomiędzy kosztami budowy a kosztami przyszłej eksploatacji obiektu. Inwestorzy powinni pamiętać, że efektami końcowymi zapewnienia odpowiedniej termoizolacji naświetli będą: obniżenie rachunków płaconych za coraz droższą energię oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Wymagania wobec systemów grzewczych w obiektach wielkokubaturowych – systemy promieniujące

Zadaniem systemów grzewczych jest zapewnienie wymaganych warunków cieplnych w pomieszczeniu przy racjonalnie niskich kosztach eksploatacyjnych. Postęp technologiczny wprowadza nowe rozwiązania w dziedzinie ogrzewania przez promieniowanie w halach; część z tych rozwiązań przedstawia poniższy artykuł.

Przegląd promienników

Przegląd promienników wybranych firm stosowanych w obiektach halowych i wielkopowierzchniowych.

Wykorzystanie technologii LED w obiektach sportowych

Światło w obiektach sportowych jest niezbędne do rozgrywania jakichkolwiek zawodów oraz umożliwia uprawianie sportu w celach rekreacyjnych po zakończeniu pracy zawodowej. Ponadto prawidłowo działający system oświetleniowy umożliwia oglądanie imprez sportowych organizowanych w godzinach wieczornych, zarówno na widowni, jak i w telewizji.

Zabezpieczenia

Wymagania dotyczące odporności ogniowej a bezpieczeństwo pożarowe hal przemysłowych

Wymagania dotyczące odporności ogniowej są związane z rozwiniętą fazą pożaru, natomiast ewakuacja jest możliwa w początkowej fazie pożaru, przed rozgorzeniem. W części jednokondygnacyjnej hali przemysłowej objętej pożarem rozwiniętym następuje całkowite zniszczenie wyposażenia, linii technologicznej lub magazynowanych materiałów oraz lekkiej obudowy i, na ogół, dźwigarów dachowych.

Antykorozyjne zabezpieczenia metalowych konstrukcji hal i budynków wielkogabarytowych

Bezpieczeństwo użytkowania budowli i jej trwałość zależą od decyzji podejmowanych podczas całego procesu jej powstawania i eksploatacji. Poniższy artykuł przedstawia wybrane metody zabezpieczeń antykorozyjnych stosowanych w metalowych konstrukcjach hal oraz budynkach wielkogabarytowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu utleniania anodowego.

Prawo i finanse

Ograniczony obrót nieruchomościami rolnymi na rynku wtórnym

Pod koniec pierwszego kwartału 2016 roku wprowadzono w Polsce ustawę mającą na celu zabezpieczenie ziemi uprawnej przed podmiotami, które mogłyby wykorzystać ją w innym celu niż rolnictwo. Wiąże się to z wieloma utrudnieniami w realizacji wcześniej zaplanowanych procesów inwestycyjnych. Niniejszy artykuł przedstawia analizę problemu od strony administracyjnej.

Artykuł promocyjny

Kompleksowość prefabrykacji z Jordahl & Pfeifer

W ostatnich latach rozwój prefabrykacji bardzo przyspieszył proces wznoszenia obiektów. Nie byłoby to możliwe bez udoskonalania dostępnych rozwiązań w zakresie połączeń elementów prefabrykowanych.

Projektowanie

Projektowanie warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej – historia i teraźniejszość

Autor poniższego artykułu ma prawie 25-letnie doświadczenie w różnych rolach związanych z lekkimi obudowami, wiedzę dotyczącą przede wszystkim projektowania lekkich obudów z cienkościennych blach profilowanych na zimno, ale z racji pracy również dotyczącą produkcji i montażu tych profili. Ma doświadczenie i obserwacje ukierunkowane na zastosowanie blachy trapezowej jako warstwy nośnej dachu – dużą liczbę przeanalizowanych projektów, szeroki kontakt z projektantami.

Optymalizacja nośności i niezawodności przestrzennie złożonych konstrukcji prętowych – cz. II

W artykule pokazano obiektywne szacowanie nośności i niezawodności przestrzennych konstrukcji prętowych oraz ich optymalizację za pomocą algebry kwantylów. Zadnie to rozwiązano, wydzielając niezawodność jako wartość własną konstrukcji. Pozwoliło to na sformułowanie i oszacowanie dwóch trendów nośności i niezawodności: trend zmniejszania się nośności i niezawodności występujący w konstrukcjach statycznie wyznaczalnych związany z szeregowymi połączeniami elementów oraz trend zwiększania się nośności i niezawodności występujący synergetycznie w kinematycznie dopuszczalnych mechanizmach zniszczenia zawierających współpracujące elementy konstrukcji połączone równolegle z punktu widzenia niezawodności.

Techniki i technologie

Układy konstrukcyjne hal stalowych – cz. II

W pierwszej części artykułu, opublikowanej w numerze 2/2016 czasopisma „Nowoczesne Hale”, zostało ogólnie omówione zagadnienie układów konstrukcyjnych hal wraz z charakterystyką układu poprzecznego płaskiego oraz układów ram z ryglami kratowymi i ram kratowych. W tej części publikacji zagadnienie będzie kontynuowane. Zostaną opisane pozostałe ustroje nośne stosowane w halach przemysłowych.

Oprogramowanie

Wpływ uwzględniania podatności węzłów na wyniki obliczeń statycznych stalowej ramy portalowej

W artykule przedstawiono wpływ podatności węzłów na rozkład sił wewnętrznych i wartości ugięć oraz przemieszczeń ramy. Analizę wykonano za pomocą opracowanych modeli obliczeniowych, w których uwzględniono podatność węzłów na wyniki obliczeń statycznych. Obliczenia wykonano zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN.

Logistyka wewnątrzmagazynowa

Statyczne systemy składowania w halach magazynowych – charakterystyka ogólna

Regały magazynowe, nazywane w przepisach stalowymi statycznymi systemami składowania, są aktualnie szeroko stosowanym sposobem przechowywania zasobów w obiektach magazynowych. W ostatnich latach istotnie wzrósł obrót towarami w Polsce, co ma związek z członkostwem w Unii Europejskiej i korzystnym, centralnym usytuowaniem geografi cznym Polski na kontynencie. Gwałtowny rozwój autostrad, zmiany infrastruktury logistycznej i znaczny rozwój przemysłu magazynowego bezpośrednio przekładają się na wzrost znaczenia obiektów magazynowych. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z podziałem magazynów oraz scharakteryzowano wybrane rodzaje regałów magazynowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij