Nowoczesne Hale wydanie nr 1/2016
Nowoczesne Hale wydanie nr 1/2016

Motywem przewodnim pierwszego w 2016 roku numeru czasopisma jest ochrona przeciwpożarowa hal. Znajduje się w nim artykuł dotyczący oddymiania hal i magazynów przemysłowych, analiza scenariuszy pożarowych dokonana za pomocą programu Fire Dynamics Simulator, jak również przegląd  ognioochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. Wydanie to porusza także inne istotne tematy wśród których znajdują się m. in. ogrodzenia przemysłowe, profile zimnogięte, prezentacja nowoczesnej inwestycji na przykładzie hali produkcyjnej Rafamet S.A., czy z innej, prawnej strony -  zmiany w zamówieniach publicznych.

Rynek

Z branży

Nowe inwestycje

Fabryka i hala montażowa Rafamet S.A. – wysokie wymagania, nieszablonowy design, technologiczna pomysłowość

Projekt, budowa i przebieg realizacji hali produkcyjnej dla fi rmy Rafamet S.A. to przykład niezwykle doskonałego planowania, sprawnego działania i możliwości organizacyjnych fi rmy Pro-Invest S.A. Dodatkowo jest to obiekt rozpoznawalny, ciekawy i wyróżniający się architektonicznie.

Wyposażenie hali

Kurtyny powietrzne i nagrzewnice jako innowacyjne przyrządy grzewcze

Nagrzewnice i kurtyny powietrzne to nowoczesne urządzenia z powodzeniem stosowane we współczesnych systemach grzewczych. W poprzednim numerze czasopisma opublikowaliśmy artykuł przedstawiający schemat działania nagrzewnic i kurtyno-nagrzewnic. W niniejszej publikacji będziemy kontynuować temat nagrzewnic oraz przybliżymy nieco zasadę działania kurtyn powietrznych na przykładzie najnowszych urządzeń oferowanych przez czołowych producentów.

Analiza wybranych scenariuszy pożarowych w programie Fire Dynamics Simulator

W artykule omówiono możliwości wykorzystania programów Fire Dynamics Simulator (FDS), PyroSim oraz Smokeview w analizie CFD scenariuszy pożarowych na wybranych przypadkach. Do analizy przyjęto dwa scenariusze.

Przegląd

Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji stalowych

Przegląd ogniochronnych zabezpieczeń stalowych takich jak: obudowy, farby i powłoki.

Wyposażenie hali

Ogrodzenia przemysłowe – jakość montażu a trwałość ogrodzenia

Obecnie ogrodzenie nowoczesnego zakładu przemysłowego pełni funkcję wydzielającą, w tym i zabezpieczającą przed dostępem osób trzecich, a także – coraz częściej – funkcję estetyczną, stanowiąc wizytówkę danego przedsiębiorstwa. Jest ono najczęściej pierwszym elementem, z którym mają styczność klienci i kontrahenci wjeżdżający na teren danej fi rmy. Na co zatem należy zwrócić uwagę w trakcie prowadzenia robót montażowych, aby ogrodzenie spełniało swoje funkcje przez długie lata? Niniejszy artykuł może stanowić cenne źródło wiedzy z zakresu montażu ogrodzeń dla kierowników budowy oraz inwestorów sprawujących kontrolę nad prowadzonymi pracami.

Prawo i finanse

Nieuniknione zmiany w zamówieniach publicznych – jak wpłyną na proces realizacji inwestycji i sytuację wykonawcy?

W lutym 2014 roku Parlament Europejski oraz Rada Europy przyjęły trzy dyrektywy, które państwa członkowskie UE mają obowiązek wprowadzić do swoich systemów prawnych do 18 kwietnia 2016 roku: dyrektywę klasyczną (2014/24/UE) (dalej: dyrektywa), dyrektywę sektorową (2014/25/UE) i dyrektywę koncesyjną (2014/23/UE).

Artykuł promocyjny

Ekonomiczność projektowania lekkiej obudowy Systemy płyt warstwowych PAROC AST®

Technologia PAROC AST® została opracowana w odpowiedzi na coraz wyższe wymagania ze strony projektantów i inwestorów względem nowoczesnych materiałów budowlanych.

Techniki i technologie

Model pasmowy – metoda określania wpływu podatności dźwigara na nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych

Artykuł przedstawia zagadnienie uwzględnienia wpływu podatności dźwigarów na nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych. W celu wyznaczenia wartości strumienia sił ścinających, powodujących wystąpienia poziomych naprężeń stycznych τ2, prowadzona jest analiza obliczeniowa w oparciu o autorski model pasmowy konstrukcji zespolonej dźwigar – płyta.

Profi le zimnogięte – rynek, zastosowanie

Pierwsze informacje na temat produkcji kształtowników giętych pochodzą z 1855 roku ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze kształtowniki wykorzystywane były do budowy pojazdów oraz maszyn ze względu na zmniejszoną masę przy zachowaniu wystarczającej wytrzymałości. Kolejną ewolucją kształtowników giętych było zastosowanie ich jako elementów konstrukcji szkieletowych.

Artykuł promocyjny

Szybka budowa hal o wysokiej odporności ogniowej

Inwestycja w halę magazynową lub produkcyjną stanowi dla przedsiębiorcy istotny krok w kierunku rozwoju fi rmy. Jednak, biorąc pod uwagę doświadczenia z pożarów hal, aby ten krok okazał się właściwy, należy starannie dobrać materiały i wyznaczyć strefy pożarowe – zarówno ze względu na bezpieczeństwo ludzi, jak i ochronę budynku oraz mienia.

Techniki i technologie

Konstrukcje prefabrykowane – innowacyjne spojrzenie na tradycyjną technologię

Firma Pekabex w ostatnich latach wyrasta na jedną z wiodących na rynku. O tym, jak wypada prefabrykacja na tle innych technologii, na czym polega jej innowacyjność i jakie znaczenie dla fi rmy mają nowoczesne rozwiązania, opowiada Przemysław Borek, prezes zarządu Pekabex BET SA.

Projektowanie

Optymalizacja nośności i niezawodności przestrzennie złożonych konstrukcji prętowych – cz. I

W artykule pokazano obiektywne szacowanie nośności i niezawodności przestrzennych konstrukcji prętowych oraz ich optymalizację za pomocą algebry kwantyli. Zadanie to rozwiązano, wydzielając niezawodność jako wartość własną konstrukcji. Pozwoliło to na sformułowanie i oszacowanie dwóch trendów nośności i niezawodności: trendu zmniejszania się nośności i niezawodności występującego w konstrukcjach statycznie wyznaczalnych związanego z szeregowymi połączeniami elementów oraz trendu zwiększania się nośności i niezawodności występującego synergetycznie w kinematycznie dopuszczalnych mechanizmach zniszczenia zawierających współpracujące elementy konstrukcji połączone równolegle z punktu widzenia niezawodności.

Integrujące rozciąganie Przegląd teoretycznych koncepcji kształtowania samodzielnie sztywnych systemów cięgnowo-prętowych – cz. I

Ostatnie ćwierćwiecze przyniosło intensywny wzrost zainteresowania różnych ośrodków problemem kształtowania struktur tensegrity oraz ich charakterystycznymi własnościami, co dostarcza wciąż nowych tematów wymagających przeprowadzenia złożonych badań naukowych. Interdyscyplinarna tematyka badawcza tensegrity, czerpiąca z tak różnorodnych dziedzin jak: sztuka i projektowanie, budownictwo, matematyka i informatyka, obecnie wymaga naukowego opisu i popularyzacji.

Projektowanie stężeń w hali – kilka uwag praktycznych

Aby prawidłowo zaprojektować stężenia w hali, trzeba jednocześnie pomyśleć o kilku rzeczach, na pozór ze sobą niezwiązanych. Ogólne zasady mówiące, że stężenia powinny być na końcach hali, w co ósmym polu i przy dylatacjach, nie zawsze wystarczą. Na temat stężeń w halach można przeczytać w wielu publikacjach i artykułach [1] [2]. Celem tego artykułu nie jest powielanie wcześniejszych informacji, ale wskazanie pewnych istotnych aspektów związanych z projektowaniem i kształtowaniem stężeń. Warto przypomnieć i zaakcentować pewne reguły, które pomogą prawidłowo ukształtować stężenia w hali.

Programy komputerowe do obliczeń i konstruowania obiektów budowlanych Wybrane zagadnienia

W artykule zostaną przedstawione wybrane programy komputerowe 3D do wykonywania obliczeń statycznych i dynamicznych oraz dwa programy do wykonywania rysunków konstrukcyjnych różnych budynków. Na rynku istnieje bardzo wiele programów komputerowych w omawianej dziedzinie. Niektóre z nich, jak Autocad, przez długie lata służyły do wykonywania rysunków na płaszczyźnie (2D)

Posadzki betonowe i dylatacje budowlane

Najpopularniejszym rodzajem budulca posadzek w budownictwie hal magazynowych i produkcyjnych jest beton. Jest materiałem łatwym w wykonaniu, trwałym, trudnościeralnym i dostępnym w każdym miejscu świata. Po odpowiednim wykończeniu posadzka taka jest w stanie sprostać najbardziej wygórowanym wymaganiom.

Zabezpieczenia

Oddymianie hal produkcyjnych i magazynowych

Kwestia zabezpieczenia przeciwpożarowego hal produkcyjnych i magazynowych stanowi obecnie z punktu widzenia wielkości strat pożarowych jeden z najistotniejszych problemów ochrony przeciwpożarowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij