Nowoczesne Hale wydanie nr 6/2015
Nowoczesne Hale wydanie nr 6/2015

W bieżącym numerze znajdują się ciekawe publikacje na temat wentylacji i ogrzewania hal, ogrodzeń przemysłowych oraz przenośników rolkowych dla obiektów magazynowych. Jest też przykład modelowania konstrukcji halowej za pomocą programu Tekla Structures oraz prezentacja projektu bardzo ciekawej hali sportowej. I, jak zwykle, trochę prawa, tym razem w zakresie wad i rękojmi.

Rynek

Z branży

Relacja z praktycznego szkolenia na temat dachów zielonych Stowarzyszenia DAFA

Prawo i finanse

Czy wiedza inwestora o wadach obiektu budowlanego wyłącza odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi?

Kodeks cywilny przewiduje instytucję rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego. Na jej podstawie wykonawca odpowiada za wady fizyczne obiektu, który został wykonany niezgodnie z umową. Do umowy o roboty budowlane stosujemy odpowiednio przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Art. 557 §2 k.c. przewiduje jednak wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Dzieje się tak w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest rzecz mająca powstać w przyszłości, a kupujący wiedział o wadzie w chwili jej wydania. Powstaje w związku z tym pytanie, czy wskazywana regulacja znajdzie zastosowanie również do umowy o roboty budowlane w przypadku, gdy inwestor, odbierając obiekt, wiedział o jego wadzie. Artykuł uwzględnia obszerną nowelizację przepisów regulujących tę materię, która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku.

Nowe inwestycje

Radość dla dzieci. Specjalistyczna hala sportowa w Laskach k. Warszawy

Projekt szkolnej, specjalistycznej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi, parkingi, boiska, zieleń) w Laskach k. Warszawy na terenie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi został wykonany wg zasad zrównoważonego rozwoju, ma zaspokajać bieżące potrzeby i pozostawić po nas to, czym możemy wzbogacić radość życia niewidomych i niedowidzących dzieci pochodzących z całej Polski. Niech będzie dobrem, które da środowisku jakość funkcjonalną i służyć będzie polepszeniu życia.

Techniki i technologie

Ogrodzenia przemysłowe – bramy i furtki

Budowa solidnego i trwałego ogrodzenia wokół inwestycji to zaledwie połowa sukcesu. Aby zapewnić dostęp do wnętrza terenu, należy zadbać o należytej jakości bramy i furtki, spełniające swoje zadanie niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych. W niniejszym artykule postaram się Państwu przybliżyć temat odpowiedniego zaplanowania tej części inwestycji.

Nowoczesne systemy ogrzewania promiennikami

Promiennikowe panele sufitowe to znakomite rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju obiektów. Są to systemy energooszczędne, niezwykle elastyczne, jeśli chodzi o instalację oraz wkomponowanie w daną przestrzeń, a także idealne do zapewnienia komfortowego, zdrowego i energooszczędnego klimatu wewnętrznego.

Artykuł promocyjny

Stalkoncept Sp. z o.o. – dynamiczna firma z branży budowlanej

Techniki i technologie

Ekonomika stosowania dachowych pasm świetlnych – artykuł polemiczny

Instalacje

Wentylacja obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej

Odpowiednia jakość powietrza w budynku jest konieczna do dobrego samopoczucia osób w nim przebywających. Powietrze zanieczyszczone, o nieodpowiedniej temperaturze czy wilgotności, o zbyt dużym stężeniu CO2 negatywnie wpływa na naszą wydajność pracy, skupienie i samopoczucie. Utrzymanie określonych parametrów powietrza wymagane jest również przy wielu procesach produkcyjnych czy też w trakcie przechowywania różnego rodzaju towarów.

Nagrzewnice i kurtyno-nagrzewnice – nowoczesne i precyzyjne aparaty grzewcze

Nagrzewnice i kurtyno-nagrzewnice to urządzenia łączące nowatorską technologię, komfort użytkowania oraz wysoką wydajność na wiele lat użytkowania.

Projektowanie

Rynek inwestycyjny nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej w drugim kwartale 2015 r.

Według najnowszych danych międzynarodowej fi rmy doradczej Cushman & Wakefi eld w drugim kwartale 2015 r. wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej, tj. w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech, wyniosła 881 mln euro. Oznacza to, że łącznie od początku roku zainwestowano w tym regionie 2,21 mld euro. Jednak, zważywszy na znaczną liczbę transakcji w przygotowaniu, wolumen obrotów w bieżącym roku może przekroczyć poziom ubiegłoroczny.

Artykuł promocyjny

Reznor na polskim rynku HVAC

Firma Nortek Global HVAC, z dużym doświadczeniem i ciesząca się autorytetem w branży, wchodzi na polski rynek jako Reznor Polska, aby wzmocnić swoją aktualną pozycję na globalnym rynku HVAC. Koncentrujemy się na tworzeniu prawdziwej wartości dla klientów poprzez unikalne połączenie innowacyjności, wydajności produktu i odpowiedzialnego wsparcia.

Projektowanie

Obliczeniowa nośność słupa ze względu na jego zachowanie pokrytyczne

Artykuł ten przedstawia krótki przykład obliczeniowy dla nośności słupa ze względu na jego zachowanie pokrytyczne z pominięciem globalnej niestateczności słupa.

Hale wielkopowierzchniowe do produkcji samochodów Volkswagen Wybrane zagadnienia. Część II: Konstrukcja stalowa

Jak wspomniano w części I, konstrukcję większości omawianych hal stanowią słupy żelbetowe do pewnej wysokości. Słupy te wykonywano jako prefabrykowane, ale w pewnej części wykonywane na mokro, na placu budowy. Na słupach żelbetowych oparta jest konstrukcja stalowa dachu.

Technika mocowań na dachach płaskich w ujęciu normy wiatrowej – projektowanie

Jedną z najszybszych metod wznoszenia obiektów handlowych, usługowych czy przemysłowych, o dużej powierzchni, jest ich budowa przy pomocy konstrukcji szkieletowych. Konstrukcje te mogą być zarówno stalowe, jak i betonowe. Łączone są zazwyczaj z lekką obudową ścian. Ta część inwestycji jest z reguły prosta zarówno dla projektanta, jak i wykonawcy.

BIM w praktyce – podziemna stacja i dworzec multimodalny Łódź Fabryczna

W 2007 roku pochodzący z Luksemburga światowej sławy urbanista Rob Krier przedstawił koncepcję modernizacji centrum miasta Łodzi. Był to pierwszy krok do opracowania przez Miejską Pracownię Urbanistyczną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o powierzchni ok. 100 ha znajdujących się w śródmieściu. Pod nazwą „Nowe Centrum Łodzi” (NCŁ) kryje się około pięćdziesięciu związanych ze sobą inwestycji, o łącznej wartości 4,7 mld zł, realizowanych przez różne podmioty. Projekt ma na celu ożywienie serca miasta, rewitalizację historycznych budynków oraz – co najważniejsze – przywrócenie go mieszkańcom poprzez różnego rodzaju udogodnienia przyjazne dla pieszych.

Ocena nośności doczołowych połączeń na śruby obciążonych jednocześnie momentem zginającym i siłą osiową

W Eurokodzie 3 część 1-8 podano m.in. obszerne informacje dotyczące projektowania doczołowych połączeń na śruby dwuteowych belek ze słupami i styków belek. Podana tam formuła interakcyjna do określania nośności węzłów obciążonych jednocześnie momentem zginającym i siłą osiową jest odpowiednia dla połączeń bisymetrycznych, których całkowita wysokość jest zbliżona do wysokości dołączonej belki. W przypadku węzłów symetrycznych tylko względem osi pionowej, np. wzmocnionych skosem, siła osiowa działa na znacznym mimośrodzie względem środka ściskania w połączeniu i obliczenia wykonane zgodnie z EC3 mogą być niemiarodajne. W artykule zaproponowano sposób obliczania nośności doczołowych połączeń na śruby obciążonych jednocześnie momentem zginającym i siłą osiową, który jest odpowiedni również dla połączeń monosymetryczych. Przedstawiono przykłady liczbowe, a ich wyniki porównano z wynikami badań doświadczalnych dostępnych w literaturze.

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać dach płaski? Wytyczne Stowarzyszenia DAFA

Podniesienie jakości robót poprzez określenie standardów ich wykonania to ważna misja Stowarzyszenia DAFA. Odnosząc się do treści Wytycznych do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytycznych dachów płaskich, jako prezes Stowarzyszenia podkreślam: wykorzystajmy tę ogromną wiedzę i doświadczenia. Zastanówmy się nad sensem często jeszcze słyszanego komentarza: „A po co tak? My zawsze robiliśmy po swojemu”. Poprawmy – przez stosowanie się do Wytycznych DAFA – ciągle złą opinię o dachach płaskich, tarasach i balkonach.

Transport wewnętrzny i magazynowanie

Znaczenie przenośników rolkowych w technologii magazynowej – cz. II

Przenośniki rolkowe w połączeniu z wózkami SVL to idealne rozwiązanie dla magazynów o szerokim i zróżnicowanym asortymencie. Przenośniki rolkowe pozwalają na transport skrzynek magazynowych, jak również towarów luzem. Istnieje możliwość wykorzystania przenośników rolkowych grawitacyjnych lub napędzanych. Napęd przekazywany jest od motoreduktora poprzez wałek napędowy, umożliwia to zachowanie stałej prędkości każdego cięgna. Przenośniki znajdują szerokie zastosowanie w magazynach, halach produkcyjnych czy centrach logistycznych. Systemy transportu rolkowego są opracowywane specjalnie po to, aby wspomagać prace, a przy tym obniżać koszty realizacji. Centrum logistyczne M-Logistic wykorzystuje najnowocześniejsze dostępne technologie oraz systemy kontroli, aby utrzymać procesy kompletacji na najwyższym poziomie.

Wydarzenia

B2Budma. Tutaj spotyka się biznes

BUDMA przyciąga rokrocznie 50 000 specjalistów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami, wymianą doświadczeń, pozyskiwaniem specjalistycznej wiedzy, a przede wszystkim spotkaniami biznesowymi.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij