Nowoczesne Hale wydanie nr 4-5/2015
Nowoczesne Hale wydanie nr 4-5/2015

Temat wydania: Afrykarium. W numerze: projektowanie BIM, kształtowanie konstrukcji hangarów lotniczych, przegląd świetlików i pasm świetlnych. Polecamy: ogrodzenia przemysłowe:pzepisy i bezpieczeństwo, korozja alkaliczna betonu, zielone dachy ekstensywne.

Rynek

Z branży

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI STALOWYCH w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych

IX Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

Prawo i finanse

Nowa ustawa konsumencka a zmiany w sprzedaży B2B – cz. II

Pierwsza część niniejszego artykułu opublikowana w numerze 3/15 odnosiła się do najważniejszych z punktu widzenia przedsiębiorców zmian dotyczących instytucji rękojmi.

Nowe inwestycje

Afrykarium

Budowa pierwszego w Polsce oceanarium była niewątpliwie najtrudniejszym zadaniem, z jakim zmierzył się międzynarodowy zespół inżynierów, biologów, scenografów i wykonawców wszystkich branż.

Zabezpieczenia

Korozja alkaliczna betonu

Istnieje wiele czynników, które powodują obniżenie trwałości konstrukcji betonowych. Jedną z przyczyn prowadzących do niszczenia i rozpadu konstrukcji betonowych mogą być reakcje zachodzące pomiędzy niektórymi minerałami i alkaliami zawartymi w zaczynie cementowym. Jest to tzw. korozja alkaliczna betonu. Skutkiem korozji alkalicznej mogą być charakterystyczne spękania na powierzchni struktury betonowej. Powstające rysy umożliwiają przedostawanie się wilgoci i przyczyniają się do zwiększonej destrukcji mrozowej, „otwarcie” powierzchni betonowej przyczynia się także do zainicjowania kolejnych destrukcyjnych procesów (korozja siarczanowa, chlorkowa).

Artykuł promocyjny

Sika® Unitherm® Platinum – jednopowłokowy, chemoutwardzalny system ogniochronny dla konstrukcji stalowych

Techniki i technologie

Nowoczesne metody używane w budownictwie – skanowanie optyczne 3D

W artykule zwięźle opisano wykorzystanie skanowania optycznego do tworzenia przestrzennego modelu numerycznego podwójnie giętych cienkościennych paneli stalowych, które są stosowane jako rozwiązanie dla samonośnych łukowych hal i konstrukcji dachowych. Przykładem takiego systemu jest system ABM 120. Technologia ta charakteryzuje się łatwym i szybkim montażem konstrukcji. Celem działania jest stworzenia odpowiedniego modelu teoretycznego ujmującego złożoną geometrię panelu. W celu zbadania stateczności lokalnej panele zostały zeskanowane, a następnie otrzymana geometria była wyeksportowana do systemu komputerowego wykorzystującego metodę elementów skończonych. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z rezultatami badań laboratoryjnych.

Zielone dachy ekstensywne

Sedum (polska nazwa: rozchodnik) i zielone dachy ekstensywne są tak ściśle powiązane ze sobą, że często używa się określenia „dachy sedum”. Dlaczego tak jest? Co sprawia, że sedum doskonale nadaje się do zastosowania w zielonych dachach ekstensywnych?

Ogrodzenia przemysłowe Przepisy i bezpieczeństwo

Ogrodzenia zakładów przemysłowych pełnią bardzo ważne funkcje, począwszy od reprezentatywnych, poprzez kontrolę dostępu i wydzielenie terenu, a na ochronie mienia kończąc. Rodzaj i usytuowanie ogrodzenia są regulowane przepisami prawa, które mają za zadanie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.

Płyty warstwowe do ścian i dachów – innowacyjny trend budownictwa

Płyty warstwowe to wielokrotnie nagradzane, wszechstronne i nowoczesne materiały budowlane.

Ekonomika stosowania dachowych pasm świetlnych w procesie inwestycyjnym

Z punktu widzenia racjonalnie działającego inwestora projektowane na planowaną inwestycję pasmo świetlne powinno spełniać dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, musi być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i zasadami projektowania, tak by zagwarantowane zostały bezproblemowa realizacja i odbiór inwestycji. Po drugie, przy spełnieniu pierwszego warunku, zaprojektowane pasmo świetlne musi być ekonomiczne, zarówno z punktu widzenia ceny zakupu, jak i, w najszerszym możliwym kontekście, wpływu na przyszłe koszty eksploatacji przedmiotu inwestycji. Proste? Niestety nie. W praktyce spełnienie tych warunków nastręcza projektantom nie lada problemów, a dla inwestorów często oznacza niepotrzebne podwyższenie realnych kosztów inwestycji.

Przegląd

Przegląd świetlików punktowych i pasm świetlnych

Projektowanie

Kształtowanie układu nośnego hangaru lotniczego

W dobie ogólnego pośpiechu czas ma coraz większą wartość. Stąd od kilkunastu lat obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na małe ultralekkie samoloty dla biznesu rekreacji czy sportu. Samoloty jednak to nie wszystko. Potrzebne są odpowiednia infrastruktura oraz nowoczesne zaplecze techniczne i użytkowe na lotniskach, zwłaszcza tych małych, które powstają ad hoc przy średnich i większych miastach.

Artykuł promocyjny

Dlubal Software CRANEWAY – analiza pracy belek podsuwnicowych

Projektowanie

Efektywność, innowacyjność, BIM

Efektywność oraz innowacyjność to dwa słowa, które w ostatnich latach są odmieniane przez wszystkie przypadki. Przedsiębiorstwa we wszystkich branżach dążą do tego, aby ich produkty były bardziej innowacyjne, a sposób ich wytworzenia był bardziej efektywny. Zjawisko to jest szczególnie mocno dostrzegalne w przemyśle, gdzie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat optymalizacja procesu wytwarzania produktów została bardzo posunięta do przodu.

Hale do produkcji samochodów nowej generacji marki Volkswagen Crafter we Wrześni – wybrane zagadnienia Cz. I. Konstrukcja żelbetowa

W województwie wielkopolskim w miejscowości Września realizowany jest projekt budowy fabryki samochodów Volkswagen Crafter. Obecnie dobiega końca etap realizacji budowy części kubaturowej wykonywanych hal. Omawiana fabryka jest realizowana na działce o powierzchni około 220 ha. Generalnymi projektantami fabryki są: Assmann Beraten + Planen GmbH (Niemcy) oraz Assmann Polska Grupa Projektowa z Poznania.

Artykuł promocyjny

Zoeller Tech wybiera dźwignice ABUS

Producenci, którzy kładą nacisk na jakość, wybierają urządzenia transportowe spełniające odpowiednie standardy trwałości i niezawodności. Wymagania te spełniają urządzenia dźwignicowe ABUS.

Transport wewnętrzny i magazynowanie

Nowa jakość w branży dźwignicowej

Suwnice NEO to koncept polegający na wyposażeniu oferowanych urządzeń w szereg innowacyjnych rozwiązań, które, połączone razem, dają klientom oszczędności, korzyści i zyski na dużą skalę.

Bezpieczeństwo pracy z suwnicami

Dla wielu zakładów przemysłowych suwnica jest integralnym elementem cyklu produkcyjnego – narzędziem, bez którego nie sposób wyobrazić sobie pracę. Często jednak praca suwnic odbywa się w bardzo trudnych warunkach, dlatego bezpieczeństwo ich użytkowania zależy w znacznej mierze od utrzymania ich właściwego stanu technicznego oraz wymaga odpowiedniego doboru wykonywanych prac, zgodnych z przeznaczeniem urządzenia.

Znaczenie przenośników rolkowych w technologii magazynowej – cz. I

Przenośniki rolkowe w połączeniu z wózkami SVL to idealne rozwiązanie dla magazynów o szerokim i zróżnicowanym asortymencie. Przenośniki rolkowe pozwalają na transport skrzynek magazynowych, jak również towarów luzem. Istnieje możliwość wykorzystania przenośników rolkowych grawitacyjnych lub napędzanych. Napęd jest przekazywany od motoreduktora poprzez wałek napędowy, umożliwia to zachowanie stałej prędkości każdego cięgna. Przenośniki znajdują szerokie zastosowanie w magazynach, halach produkcyjnych czy centrach logistycznych. Systemy transportu rolkowego są opracowywane specjalnie po to, aby wspomagać prace, a przy tym obniżać koszty realizacji. Centrum logistyczne M-Logistic wykorzystuje najnowocześniejsze dostępne technologie oraz systemy kontroli, aby utrzymać proces kompletacji na najwyższym poziomie.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij