Nowoczesne Hale wydanie nr 2/2015
Nowoczesne Hale wydanie nr 2/2015

Obecny numer jest poświęcony różnym zagadnieniom związanym z budownictwem halowym. Zapraszamy do lektury całego numeru, a w szczególności polecamy dodatek specjalny do obecnego wydania poświęcony bezpieczeństwu pożarowemu obiektów przemysłowych.

Rynek

Z branży

Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe budynków produkcyjno-magazynowych

Jednym z rodzajów budynków, które są uwzględnione w przepisach techniczno-budowlanych, są budynki produkcyjne i magazynowe, określane skrótem PM. Zagadnienia związane z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego tego rodzaju obiektów zostały opisane w dziale VI Warunków Technicznych (WT), jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75, poz. 690) [1].

Projektowanie nadziemnych parkingów stalowych z wykorzystaniem inżynierii pożarowej – cz. I

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w dużych aglomeracjach miejskich oraz w sąsiedztwie ważnych węzłów komunikacyjnych konieczne jest posiadanie ekonomicznego rozwiązania pozwalającego na zgromadzenie dużej liczby miejsc parkingowych na małej przestrzeni.

Problematyka odporności ogniowej konstrukcji obiektów wielkokubaturowych

W artykule omówiono praktyczne aspekty związane z projektowaniem odporności ogniowej konstrukcji i elementów obiektów wielkokubaturowych, będących budynkami użyteczności publicznej, takich jak: hale widowiskowo-sportowe, centra handlowe czy też obiekty komunikacyjne, a także budynków produkcyjno-magazynowych. Poruszono tematykę zaawansowanych analiz zachowania się konstrukcji budynków w pożarach, które to analizy możliwe są dzięki wprowadzeniu w naszym kraju Eurokodów. Dodatkowo omówiono problematykę właściwego projektowania wydzieleń przeciwpożarowych, a także kwestię zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych i sposoby racjonalizacji ich kosztów.

Niektóre aspekty prawne bezpieczeństwa pożarowego hal

Optymalizacja systemów wentylacji grawitacyjnej w obiektach halowych z wykorzystaniem analiz numerycznych CFD z uwzględnieniem oddziaływania wiatru

Systemy wentylacji pożarowej stanowią grupę rozwiązań techniczno-budowlanych wykorzystywanych w celu zapewnienia w budynkach poziomu bezpieczeństwa pożarowego wymaganego przepisami budowlanymi [1] oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej [2]. Klapy dymowe połączone w grawitacyjny system oddymiania są najprostszą, najtańszą oraz skuteczną instalacją pozwalającą usuwać dym i gorące produkty spalania z obiektów. W halach przemysłowych i magazynowych systemy grawitacyjnej wentylacji oddymiającej są powszechnie stosowane jako najprostsze i najmniej inwazyjne, a przez to najmniej kosztowne.

Kontrola ryzyka przy projektowaniu i wykonaniu przejść instalacyjnych rur poprzez przegrody ognioodporne w klasie EI. EFEKT KRETA

Projektowanie przejść instalacji rur przechodzących przez ognioodporne przegrody budowlane z jednej strefy pożarowej do drugiej zawsze wymaga wprowadzania w przegrodach zmian, które mogą istotnie naruszać ich ciągłość i integralność. Każde wykonanie otworu w przegrodzie narusza zabezpieczenie strefy i wprowadza ryzyko, że wydzielona i ograniczona strefa pożarowa zmieni swój wyznaczony obszar oddziaływania w trakcie pożaru tak, że powstanie EFEKT KRETA.

Praktyczne problemy projektowania systemów oddymiania budynków – wnioski z analiz komputerowych oraz prób z użyciem ciepłego dymu

Wraz z postępem technologicznym oraz rozwojem wiedzy w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwa pożarowego, w tym w szczególności systemów wentylacji pożarowej, będących bardzo istotnym elementem wyposażenia współczesnych budynków oraz obiektów budowlanych, pojawiła się konieczność weryfikacji poprawności rozwiązania projektowego oraz sprawdzenia jego wykonania. O ile narzędziem coraz powszechniej stosowanym na etapie projektowym są programy do modelowania rozwoju pożarów i przepływu dymu, bazując na zasadach numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fire Dynamics – CFD), o tyle narzędziem sprawdzającym systemy bezpieczeństwa pożarowego na etapie odbiorowym w rzeczywistym obiekcie są próby przy użyciu ciepłego dymu (ang. Hot Smoke Tests – HST).

Wybrane zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach przemysłowych

Aluminiowe systemy przeciwpożarowe. Aluprof dla najbardziej wymagających projektów

Szklane budynki, dzięki zastosowaniu efektownych systemów aluminiowych, wzbudzają zachwyt i uznanie. Solidna konstrukcja profili oraz lśniące szkło dają niepowtarzalny efekt, tym bardziej kiedy obiekt zwraca uwagę także oryginalną architekturą. Firma Aluprof posiada w swoim portfolio inwestycje, które przyciągają wzrok przechodniów nietypowym wyglądem. W Polsce powstaje w ciągu roku ponad 250 nowych obiektów z wykorzystaniem systemów aluminiowych Aluprof. Powstają z nich fasady salonów samochodowych, banków i hoteli, wydziałów wyższych uczelni, szpitali, parków technologicznych i inkubatorów, oper, filharmonii, wieżowców i kompleksów handlowych oraz rozrywkowych.

Zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach halowych z lekką obudową

Ogień towarzyszy ludzkości od samych jej narodzin. W całej historii cywilizacji aż do dzisiaj odgrywa on niezwykle ważną i pozytywną rolę jako źródło światła i ciepła. Dzięki jego obecności w historii świata zmieniało się życie w każdym domu, a także powstały całe gałęzie gospodarki wykorzystujące ogień. Jednakże nie można zapomnieć, że ogień to jeden z czterech żywiołów, który często wywoływał i wywołuje lęk oraz przerażenie wśród ludzi.

Świetlikowe innowacje

Naturalne doświetlanie pomieszczeń przy pomocy okien czy świetlików jest najprostszym sposobem korzystania ze światła słonecznego, który redukuje koszty eksploatacji budynków, a zarazem chroni środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zużycia paliw i emisji dwutlenku węgla. Badania dowodzą, że światło naturalne korzystnie wpływa na ludzką psychikę. Mózg człowieka lepiej przyswaja właściwości światła naturalnego i odpowiada na jego intensywność w sposób pozytywny. Pracownicy lepiej funkcjonują w jasnych, naturalnie doświetlonych pomieszczeniach.

Artykuł promocyjny

Ochrona przed pożarem w budynkach przemysłowych

Pożar w magazynie czy hali przemysłowej prawie zawsze prowadzi do zachwiania pozycją przedsiębiorstwa na rynku. Po utracie mienia o dużej wartości będącego głównym przedmiotem działalności firma może już nigdy nie odbudować wcześniejszej kondycji. Ryzyko wystąpienia pożaru w budynkach produkcyjno-magazynowych jest przy tym bardzo duże. Dzieje się tak głównie ze względu na składowanie palet i kartonów, które mogą stać się zarzewiem ognia, czy też potrzebnych do produkcji łatwo palnych surowców, cieczy i gazów.

Techniki i technologie

Dachy zielone – dziwactwo czy potrzeba?

Dach zielony to systemowy układ warstw na dachu, pozwalający na rozwój i wieloletnie funkcjonowanie różnorodnych form wegetacji.

Otwory w dachach z warstwą nośną z blachy trapezowej

Dynamiczny rozwój budownictwa od lat 90. ubiegłego stulecia, zwłaszcza obiektów przemysłowych, handlowych, magazynów i centrów logistycznych oraz obiektów użyteczności publicznej, spowodował zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania – zarówno materiałowe, jak i technologiczne – szybkie, lekkie i ekonomiczne. Takie warunki spełnia lekka obudowa dachów i ścian.

Nowe inwestycje

Hala produkcyjno-magazynowa Promar – budynek o najwyższych standardach bezpieczeństwa żywności

W tym roku w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zawierciu ma zostać otwarty nowy zakład produkcyjny firmy Promar. W zamierzeniach będzie to najnowocześniejszy i jeden z największych w Polsce zakładów produkujących dodatki do żywności.

Projektowanie

Analiza porównawcza rozkładu obciążenia śniegiem dachów walcowych według wybranych norm światowych

Studiując zalecenia międzynarodowych norm projektowych oraz norm krajów, w których występują obfite opady śniegu, można wyróżnić dwa modele obliczeniowe określające obciążenie dachu śniegiem: stosowany w większości norm i opracowań model multiplikatywny, w którym wynikiem jest iloczyn obciążenia śniegiem gruntu i współczynników korygujących, oraz będący podstawą normy [1] mieszany model addytywnomultiplikatywny, który jest sumą kilku składowych obciążenia śniegiem. Formułując niniejsze opracowanie, porównano trzy normy projektowe: polską normę projektową [2], europejską normę projektową [3] wraz z załącznikiem polskim oraz amerykańską normę projektową [4].

Posadzki

CemokrzemPor® – nowoczesna termoizolacyjna i ognioodporna przegroda budowlana

CemokrzemPor® to kompozyt betonu lekkiego produkowany na bazie modyfikowanego spoiwa cementowego i lekkich wypełniaczy. CemokrzemPor® poprzez swoją porowatą strukturę zapewnia dobrą izolacyjność cieplną i niski przyrost temperatury w przekroju konstrukcji, w stosunkowo długim czasie (nawet powyżej 240 minut). Pozwala to na projektowanie skutecznych przegród ogniowych.

Fibrobetony w betonach posadzkowych i nawierzchniowych

Posadzki w obiektach przemysłowych to istotny element całkowitych kosztów inwestycji, porównywalny wartością z dachem oraz mający wpływ na jakość i koszty eksploatacji. Dlatego istotnymi elementami procesu projektowania i realizacji obiektu są właściwe kształtowanie układu warstw posadzki i optymalizacja kosztów według kryteriów użytkowych.

Transport wewnętrzny i magazynowanie

Przejrzystość w łańcuchu dostaw kluczowym elementem strategii przedsiębiorstwa

Pełne i optymalne wykorzystanie globalnych łańcuchów dostaw w obecnej rzeczywistości możliwe jest tylko dzięki niezawodnej komunikacji, identyfikacji i koordynacji procesów logistycznych.

Najlepsze praktyki w identyfikacji nietypowych jednostek handlowych dla nowoczesnego magazynu i nie tylko

Narzędzia e-gospodarki, usprawniające funkcjonowanie wewnątrz każdej firmy, w tym jej magazynów, oraz usprawniające jej kontakty z otoczeniem to systemy automatycznej identyfikacji (ADC) poprzez kody kreskowe oraz dokumenty elektroniczne, wdrażane według globalnych standardów GS1. W poprzednich artykułach z tego cyklu pisałam, jak identyfikować jednostki handlowe sztukowe i o zmiennej ilości towaru w opakowaniach detalicznych. Temat niniejszego artykułu to wyjątki od reguły tworzenia globalnych oznaczeń kodowych, w tym na leki oraz na wydawnictwa jako jedyną grupę asortymentową towarów, dla których oznaczenia jednoznaczne w skali świata tworzone są w ramach systemu GS1, z uwzględnieniem branżowych identyfikatorów.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij