Nowoczesne Hale wydanie nr 1/2015
Nowoczesne Hale wydanie nr 1/2015

W budynkach halowych oraz towarzyszących im obiektach infrastruktury technicznej występuje bardzo dużo elementów, których szybka i zarazem zapewniająca należytą jakość realizacja wymaga starannego doboru odpowiednich materiałów już na etapie projektu.  W najnowszym numerze znajdą Państwo kolejną porcję artykułów o bardzo różnej tematyce związanej z budownictwem halowym.

Rynek

Z branży

Wywiad z Witoldem Okońskim – Prezesem Stowarzyszenia DAFA

Standaryzacja wykonawstwa i materiałów oraz poprawa jakości dachów płaskich i fasad – w tym zielonych – to „lokomotywy” rozwoju Stowarzyszenia DAFA

Prawo i finanse

Obowiązki związane z administrowaniem obiektem budowlanym

Prawidłowe administrowanie obiektami budowlanymi ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia ustalonego ładu przestrzennego w danym rejonie, ale także bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wyznaczenie powszechnie obowiązujących standardów w tym zakresie, poprzez ustanowienie odpowiednich regulacji prawnych, wydaje się zatem uzasadnione.

System oceny zgodności elementów konstrukcyjnych konstrukcji stalowych i aluminiowych: Rozporządzenie 305/2011 i PN-EN 1090

1 lipca 2014 r. minął termin na wdrożenie normy zharmonizowanej EN 1090, wskazany w Komunikacie Komisji Europejskiej w ramach wdrażania Dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dz.U. U.E. C, nr 186, s. 24).

Nowe inwestycje

Port Lotniczy „Radom” Wyjątkowa inwestycja, nie tylko dla miłośników lotnictwa

Od 2006 roku władze Radomia zabiegały o utworzenie cywilnego portu lotniczego w miejscu lotniska wojskowego. Aby zrealizować ten cel, władze miasta powołały najpierw spółkę Port Lotniczy „Radom”, z kapitałem wynoszącym obecnie 50 mln zł. Właścicielem 100 proc. akcji spółki jest miasto Radom.

Artykuł promocyjny

Badanie wpływu kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych wykonanych z monokrystalicznego, polikrystalicznego i amorficznego krzemu na przebieg charakterystyki prądowo-napięciowej

Artykuł stanowi rozszerzenie problematyki związanej z fotowoltaiką (patrz Fotowoltaika AD 2013, „Nowoczesne Hale”, 1/2014, s. 26-28).

Analiza wyników badań ze szczególnym uwzględnieniem amorficznych paneli PV

Artykuł stanowi rozszerzenie problematyki związanej z fotowoltaiką (patrz Fotowoltaika AD 2013, „Nowoczesne Hale”, 1/2014, s. 26-28).

Techniki i technologie

Dobór łączników do montażu stalowych blach profilowych dachów i ścian

Lata 90. XX wieku to okres, w którym konstrukcje szkieletowe zostały przeniesione z budownictwa przemysłowego do wznoszenia obiektów handlowych, usługowych i administracyjnych. Wpływ na to miała szybkość realizacji obiektów z konstrukcją szkieletową, stalową lub betonową, w połączeniu z lekką obudową ścian i dachów. Obecnie na rynku budowlanym można spotkać bogaty wybór materiałów przeznaczonych dla tego typu budownictwa.

Projektowanie

Materiały stosowane do wyrobu śrub i nakrętek – cz. II Łączniki ze stali innych niż nierdzewne

W artykule [1] omówiono właściwości stali nierdzewnych stosowanych do produkcji zestawów śrubowych i charakterystyki użytkowe tych zestawów. W niniejszej części przedstawiono właściwości i zakres stosowania śrub i nakrętek ze stali innych niż nierdzewne. Do odrębnego artykułu pozostawiono omówienie różnego rodzaju łączników z metali nieżelaznych i z tworzyw sztucznych.

Przekrycie trybuny stadionu na przykładzie stadionu piłkarskiego Legii w Warszawie

Przedmiotem artykułu jest konstrukcja stalowego zadaszenia stadionu Legii Warszawa pokrytego membraną. Wykonano 3 wstępne koncepcje stadionu. Jedna z tych koncepcji była przedmiotem pracy dyplomowej, w której zaprojektowano i przeanalizowano pracę układu prętowego podtrzymującego membranowe pokrycie. Koncepcja ta była koncepcją aktualną w trakcie pisania pracy. Ostatecznie wycofano się z jej realizacji i opracowano kolejną koncepcję, która została zrealizowana i którą również opisano. Jest to przekrycie składające się z szeregu wspornikowych kratownic pokrytych tkaniną techniczną. Na końcu dokonano krótkiego porównania obydwu koncepcji.

Wybrane programy do konstrukcji budowlanych hal – cz. III Programy do zarządzania informacjami o obiektach i instalacjach przemysłowych oraz sterowania maszyn

W pierwszej i drugiej części artykułu zostały omówione niektóre programy do wykonywania obliczeń statystycznych i dynamicznych hal oraz wykonywania rysunków konstrukcyjnych hal.

Posadzki

Podłogi sportowe. Bezpieczeństwo użytkowania i trwałość

Jednym z głównych zadań podłóg sportowych jest zapewnienie sportowcowi bezpieczeństwa w czasie uprawiania sportu. Aby mogły długo cieszyć użytkowników, powinny być także odporne za zużycie i uszkodzenia.

Przegląd

Przegląd: Bramy przemysłowe

Transport wewnętrzny i magazynowanie

Przyszłość identyfikacji… Kod kreskowy czy tag radiowy?

Technologia oparta na automatycznej identyfikacji obiektów za pomocą fal radiowych (RFID) wbrew pozorom wcale nie jest niczym nowym. Po raz pierwszy zastosowano ją w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej do identyfikacji samolotów aliantów. Od tamtego czasu sporo się jednak zmieniło, a te 60 lat spowodowało, że technologia RFID znajduje obecnie zastosowanie w wielu branżach, stając się tym samym jedną z najdynamiczniej rozwijających się technik automatycznej identyfikacji.

Przenośniki w procesach kompletacji

Współczesny, konkurencyjny rynek wywiera presję technologiczną na przedsiębiorstwach. Funkcjonowanie systemu logistycznego przedsiębiorstwa zależy od sprawnego działania zachodzących w nim procesów logistycznych oraz zależności między nimi. Jednym ze sposobów podniesienia atrakcyjności jest usprawnienie procesów. Ważne miejsce w takim systemie zajmuje magazyn i realizowane w nim procesy, m.in. proces kompletacji, ponieważ to w nim najczęściej i najłatwiej dochodzi do błędów. Przyśpieszanie procesów magazynowania wymaga zmian w zakresie organizacyjno-technologicznym magazynu.

Jak przekonać zarząd firmy do inwestycji w system zarządzania magazynem (WMS)?

Magazyn jest najczęściej postrzegany przez zarządy firm jako miejsce, które trzeba mieć. Miejsce, w którym powinny być regały, wózki widłowe, no i oczywiście pracownicy realizujący zadania przyjęcia, składowania, kompletacji i wydania. Miejsce nie wymagające innych inwestycji, „bo w magazynie dają sobie radę”. Zastanówmy się, jak to wygląda w rzeczywistości i jakie możemy mieć argumenty przemawiające za informatyzacją magazynu.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij