Nowoczesne Hale wydanie nr 6/2014
Nowoczesne Hale wydanie nr 6/2014

Przegląd: płyty i obudowy, przedstawiony w tym wydaniu na pewno przyda się w codziennej pracy. Tematy dotyczące: projektowania i narzędzi informatycznych, dokumentacji projektowej czy analizy ekonomicznej przedsięwzięcia to tylko niektóre z ciekawych zagadnień numeru. Przedstawiamy ciekawe informacje dotyczące racjonalnego projektowania i budowy obiektów halowych.

Rynek

Z branży

Nowe inwestycje

Logistyka w skali makro – raport z budowy centrum logistycznego Amazon w Sadach

W podpoznańskich Sadach zostało oddane do użytku pierwsze centrum logistyczne Amazon w Polsce. Najpopularniejszy na świecie sklep internetowy słynie z rzetelności, terminowości i wysokiej jakości obsługi. Tego samego Amerykanie oczekiwali więc zarówno od wykonawcy, jak i dostawców materiałów budowlanych. Czy realizacja sprostała wymaganiom?

Artykuł promocyjny

Imponująca budowa na skalę europejską – największa hala przemysłowa w Polsce

Otwartość rozwiązań architektonicznych, indywidualny projekt dla każdego obiektu, nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-budowalne z profesjonalną dokumentacją, szybki czas dostawy gotowych elementów konstrukcji i obudowy, wraz z precyzyjnym montażem na placu budowy pod nadzorem wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej oraz wykonanie pełnej dokumentacji, identyfikującej nawet najdrobniejszy wbudowywany element – to główne cechy spółki ATLAS WARD POLSKA. Cechy, które umożliwiły podjęcie się realizacji wyjątkowego i prestiżowego obiektu fabryki wielkogabarytowych fundamentów morskich elektrowni wiatrowych.

Prawo i finanse

Due Diligence nieruchomości

Niniejszy artykuł poświęcony zostanie badaniu nieruchomości pod kątem prawnym. Badanie takie wykonywane jest najczęściej przed nabyciem nieruchomości. Zdarza się również, że badanie prawne nieruchomości wykonywane jest przed zawarciem umowy najmu. Choć w takim przypadku audyt prawny jest zwykle ograniczony, a większe znaczenie mają audyty ekonomiczne lub techniczno-budowlane.

Arbitraż w umowie FIDIC – przypadek z praktyki budowlanej

Projektowanie

Projekt przestrzennej hali stalowej w programie R3D3-Rama 3D v. 13

Przedstawiony poniżej uproszczony projekt hali stalowej prezentuje możliwości programu R3D3-Rama 3D v. 13 w zakresie projektowania stalowych konstrukcji wg norm eurokodowych. Z powyższych względów oraz ze względu na ograniczoną formę artykułu nie odzwierciedla on w pełni wszelkich zaleceń Eurokodu. Schemat statyczny zamodelowano w uproszczeniu – metodą inżynierską, bez wprowadzania elementów na mimośrodach, mimo że w programie R3D3 jest również taka możliwość.

Wybrane programy dla konstrukcji budowlanych hal – cz. II. Obliczenia, konstruowanie oraz przebieg informacji pomiędzy różnymi systemami

W pierwszej części artykułu zostały omówione szczegółowo trzy programy do obliczeń statycznych i dynamicznych hal. Obecnie w dalszym ciągu będą przedstawiane wybrane programy komputerowe do wykonywania obliczeń oraz rysunków.

Projekt warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej

Niniejszy artykuł jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w numerze 3/2013 „Nowoczesnych Hal” – Blacha trapezowa jako konstrukcja nośna dachów – projektowanie i dobór profili – stanowiącego dalszy ciąg pracy u podstaw wykonywanej przez autora w ramach Stowarzyszenia Producentów i Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

Zabezpieczenia

Próby z ciepłym dymem – nowoczesna metoda oceny funkcjonowania systemów bezpieczeństwa pożarowego

Bardzo istotnym elementem wyposażenia współczesnych budynków oraz obiektów budowlanych są systemy bezpieczeństwa pożarowego, w tym w szczególności systemy wentylacji pożarowej. Ze względu na istotne znaczenie tych systemów dla bezpieczeństwa ludzi, a w wielu przypadkach również ochrony mienia, konieczne jest praktyczne sprawdzenie poprawności ich działania przed przekazaniem budynku do użytkowania, a w trakcie eksploatacji obiektu poddawanie ich okresowym przeglądom i testom. W odniesieniu do systemów wentylacji pożarowej coraz bardziej powszechną metodą sprawdzania poprawności funkcjonowania stają się próby przy użyciu ciepłego dymu (ang. hot smoke tests). Ze względu na swoją specyfikę stanowią one wiarygodną i – w sensie zjawisk fizycznych towarzyszących pożarom – najbardziej zbliżoną do rzeczywistości metodę weryfikującą poprawność przyjętych założeń projektowych oraz prawidłowość wykonania i skuteczność działania systemów wentylacji pożarowej.

Ochrona budynków samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi. Czy tylko grawitacyjnie?

W jaki sposób zapewnić warunki do ewakuacji, chronić konstrukcję i ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru, a także umożliwić prowadzenie akcji ratowniczej, a przy tym wszystkim praktycznie spojrzeć na proces projektowy? Odpowiedzi, jak zawsze, można znaleźć w polskich przepisach techniczno-budowlanych. Jedna z nich to: chronić budynek skutecznym systemem oddymiania. Możliwości techniczne i praktyka zostały przedstawione w niniejszym artykule.

Techniki i technologie

Dobór łączników do montażu płyt warstwowych – wytyczne Stowarzyszenia DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów i Fasad DAFA, realizując jeden ze swoich podstawowych celów statutowych (poprawa standardów wykonania oraz podniesienie jakości specjalistycznych robót budowlanych), wydało publikację zamykającą serię trzech unikalnych, autorskich opracowań w obszarze techniki mocowań: DAFA M 3.01. Wytyczne doboru łączników do montażu płyt warstwowych.

Przegląd

Przegląd: płyty i obudowy

Transport wewnętrzny i magazynowanie

Rynek inwestycyjny nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej w trzecim kwartale 2014 roku

Według danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield w trzecim kwartale 2014 r. łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej (w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech) wyniosła ok. 1,56 mld euro.

Automatyczna identyfikacja i jej zastosowanie

W dobie dążenia do pełnej optymalizacji wszelkich procesów biznesowych pojęcie „automatyczna identyfikacja” nie jest już niczym nowym. Potrzeba przechwytywania gigantycznych zbiorów danych jest obecna niemalże w każdej branży, w której mamy do czynienia z koniecznością identyfikacji i analizy danych przez systemy informatyczne. Procesy gromadzenia, identyfikowania i przetwarzania olbrzymiej ilości informacji na temat danych obiektów możliwe są dzięki technikom automatycznej identyfikacji.

Niekonwencjonalne podejście do energii

Czeka nas prawdziwa rewolucja w dziedzinie alternatywnych źródeł napędów. Wózki na wodór, pojazdy hybrydowe, biodiesle – czy to oznacza, że tradycyjne sposoby zasilania odejdą do lamusa?

Wymagania techniczne w zakresie magazynowania żywności – cz. II

W pierwszej części artykułu omówione zostało interaktywne pakowanie produktów spożywczych, polegające na monitorowaniu warunków, w jakich znajduje się zapakowana żywność, w celu dostarczenia informacji o jej jakości podczas transportu i magazynowania. W drugiej natomiast zaprezentowane zostały nowe rozwiązania informatyczne w zakresie automatycznej identyfikacji towarów w magazynach.

Zarządzanie magazynem. Kompletacja zamówień – cz. I Czy Linia Kompletacji Zamówień może przyczynić się do uzyskania przewagi konkurencyjnej?

Jednym z głównych powodów użytkowania magazynu/-ów w działalności komercyjnej jest potrzeba realizacji zamówień składanych przez klientów na materialne produkty oferowane przez firmę.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij