Nowoczesne Hale wydanie nr 3/2014
Nowoczesne Hale wydanie nr 3/2014

Temat wydania – fasady. Polecamy: fasady wentylowane, wykorzystanie BIM przy projekcie centrów logistycznych Amazon, hale stalowe o przestrzennym układzie konstrukcyjnym, skuteczne zarządzanie Bazą SKU/indeksów magazynowych – kluczem do optymalizacji stanów magazynowych. W wydaniu radzimy jak ożywić elewację z metalu, przedstawiamy 40 lat płyt warstwowych w Polsce oraz opisujemy nowoczesny obiekt w sercu Podbeskidzia czyli Halę Wielofunkcyjną w Bielsku-Białej.

Rynek

Z branży

Największe hale w Polsce

Na początku 2014 roku Goodman i Panattoni Europe wbudowały kamień węgielny pod pierwsze w Polsce centra logistyczne dla firmy Amazon – giganta sprzedaży internetowej. Trzy powstające hale zajmą łącznie około 300 000 m2. Otwarcie centrum logistycznego planowane jest na drugą połowę 2014 roku

Nowe inwestycje

Hala Wielofunkcyjna w Bielsku-Białej – nowoczesny obiekt w sercu Podbeskidzia

W 2010 roku otwarto w Bielsku-Białej pierwszą na Podbeskidziu Halę Wielofunkcyjną. Jest to jedna z najnowocześniejszych budowli tego typu w województwie śląskim.

Wykorzystanie BIM przy projekcie centrów logistycznych Amazon

W bieżącym roku jesteśmy świadkami realizacji największych w Polsce (a także w Europie Środkowo-Wschodniej) obiektów magazynowych. Centra logistyczne międzynarodowej firmy Amazon, specjalizującej się w handlu internetowym, powstają w dwóch miejscach. Pierwsza z konstrukcji znajduje się w Sadach pod Poznaniem, a druga – w Bielanach Wrocławskich, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Nowa Wieś. Są to największe hale budowane w ciągu ostatnich lat – poznańskie centrum będzie miało powierzchnię około 100 tys. m2, a pracę znajdzie w nim prawie 2000 osób.

Prawo i finanse

Przeznaczenie terenu, dopuszczalny sposób jego zagospodarowania oraz warunki zabudowy jako czynniki determinujące wybór miejsca lokalizacji inwestycji – cz. II

Renta planistyczna, opłata adiacencka – czyli o opłatach na rzecz gminy

Wiele osób dowiaduje się o istnieniu renty planistycznej przy sprzedaży nieruchomości czy też o opłacie adiacenckiej przy podziale nieruchomości dopiero po dokonaniu czynności powodujących możliwość nałożenia przez gminę takiej opłaty, kiedy otrzymują decyzję o jej nałożeniu. Warto więc przybliżyć sytuacje, w których właściciel nieruchomości powinien liczyć się z dodatkowymi opłatami w związku z sprzedażą lub podziałem nieruchomości.

Techniki i technologie

Fasada wentylowana – czy warto ją stosować?

Mogą stać się jednym z kluczowych elementów termomodernizacji budynku. Pozwalają ścianie na „oddychanie”, regulują poziom wilgotności we wnętrzu, pomagają w utrzymaniu stałej temperatury. Zainteresowanie fasadami wentylowanymi jest coraz większe – również na rynku obiektów przemysłowych.

Jak ożywić elewację z metalu

W obecnie tworzonych projektach coraz bardziej odchodzimy od tradycyjnego podejścia do materiałów budowlanych. Poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i estetyki zachęca inwestorów do realizacji bardziej śmiałych projektów i zwracania baczniejszej uwagi na wygląd budynków.

Hale stalowe o przestrzennym układzie konstrukcyjnym

Celem artykułu jest przedstawienie rodzajów układów przestrzennych i przykładów ich zastosowań. Zalety jednego z nich przedstawiono na przykładzie hal magazynowych zbudowanych w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku w Polsce. W przedstawionych przykładach zużycie stali i koszt konstrukcji były znacznie niższe niż w halach o układzie płaskim, przy porównywalnej pracochłonności opracowania projektów.

40 lat płyt warstwowych w Polsce (1974-2014)

Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku, za sprawą coraz doskonalszych technologii seryjnego wytwarzania, rozpoczęła się wielka światowa kariera płyt warstwowych. W Polsce płyty warstwowe produkujemy już od 40 lat. Nie mamy się czego wstydzić: już w 1974 roku w Obornikach Wielkopolskich uruchomiono linię produkcyjną pierwszych polskich płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu: PW8/B. Od tej daty rozpoczyna się historia nowoczesnej lekkiej obudowy w Polsce.

Projektowanie

Stateczność słupa Przykład obliczeniowy – cz. I

W dwóch poprzednich numerach „Nowoczesnych Hal” autorzy artykułu przedstawili krótki przykład obliczeniowy połączenia na śruby oraz połączenia spawanego według normy Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1-8: Projektowanie węzłów. W tym oraz następnym artykule autorzy przedstawią cztery możliwości wyznaczania obliczeniowej nośności słupa stalowego na wyboczenie.

Ocena ognioodporności stalowych belek i słupów z wykorzystaniem euronomogramów – cz. I

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji stalowych w warunkach pożaru najczęściej uzyskuje się, stosując izolację termiczną. Osłania ona stalowy ustrój nośny obiektu przed działaniem ognia, chroniąc go przed zbyt gwałtownym nagrzewaniem w warunkach pożaru [2]. Takie tradycyjne projektowanie ogranicza się do prostego wyboru, tzw. biernej ochrony przeciwpożarowej, i nie przeprowadza się wówczas żadnej analizy obliczeniowej oceniającej zachowanie się konstrukcji stalowej w warunkach pożaru. Stąd rezultat takiego postępowania nie zawsze jest wiarygodny [4].

Nowoczesne połączenia w konstrukcjach stalowych – część IV Zabezpieczenie połączeń na śruby przed odkręcaniem

W konstrukcjach narażonych na drgania istnieje ryzyko obluzowania się nakrętki. Wynikający z tego brak właściwego docisku jest niekorzystny zarówno ze względów wytrzymałościowych, jak i ze względu na trwałość korozyjną połączenia. Czynnikiem, który sprzyja utracie napięcia w połączeniu takich konstrukcji, jest też pełzanie samego połączenia. Z tego względu w czasie projektowania konstrukcji zagadnienie to nie powinno być pomijane.

Posadzki

Posadzki na gruntach słabonośnych – cz. II

Podane w pierwszej części artykułu sposoby wzmacniania podłoży pod posadzkę zakładały wykonanie znacznego zakresu robót, wymagającego specjalistycznego sprzętu i stosunkowo drogich materiałów, np. geosyntetyków. W przypadku mniejszych obiektów halowych rzędu 1-3 tys. m2 poszukuje się zmniejszenia kosztów inwestycji również w sposobie przystosowania podłoża gruntowego do posadowienia hali, jak i posadzki.

Podłogi sportowe – wymagania techniczne

Niezależnie od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych posadzki podlegają wymaganiom PN-EN 14904, związanym z bezpieczeństwem – zarówno użytkowania, jak i pożarowym – a także trwałością oraz wpływem na zdrowie i środowisko.

Zabezpieczenia

Zwiększony asortyment farb ogniochronnych

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w odpowiedzi na udany debiut rynkowy w 2012 roku produktów z linii HEMPACORE firma Hempel zdecydowała się na rozszerzenie asortymentu farb ogniochronnych w Europie o nowy wodorozcieńczalny produkt – farbę HEMPACORE AQ 48860.

Transport wewnętrzny i magazynowanie

Najlepsze praktyki w identyfikacji jednostek handlowych dla nowoczesnego magazynu i nie tylko

W celu usprawnienia funkcjonowania firmy, w tym jej magazynów, coraz powszechniej stosowane są najbardziej efektywne narzędzia e-gospodarki: automatyczna identyfikacja (ADC), czyli kody kreskowe, a także dokumenty elektroniczne. Aby mogły być one wykorzystywane w całym łańcuchu dostaw, muszą być wdrażane według standardów systemu GS1, w tym w zakresie identyfikacji jednostek handlowych. Jak tworzyć takie identyfikatory według najlepszych praktyk w przypadku, gdy towar jest w opakowaniu każdorazowo w innej ilości – to temat niniejszego artykułu.

Skuteczne zarządzanie Bazą SKU/indeksów magazynowych – kluczem do optymalizacji stanów magazynowych

W poprzednich dwóch artykułach omówiliśmy zagadnienia dotyczące zarządzania fizyczną strukturą magazynu (stopień wykorzystania miejsc składowania i pojemność magazynu) oraz zasady optymalizacji zapasów, które w tej strukturze przechowujemy. Teraz przyszedł czas, by zastanowić się nad tym, jakie artykuły i jaką ich ilość powinniśmy przechowywać w naszym magazynie, tak by zapewnić najlepszą obsługę klientów.

Dlaczego warto dbać o jakość kodów kreskowych? – cz. I

Czarno-białe kreski na produktach to nie tylko element dekoracyjny opakowania. Należy pamiętać, że kod kreskowy na opakowaniu spełnia bardzo ważną funkcję – ma zapewnić natychmiastową i bezbłędną identyfikację, a tym samym zagwarantować swobodny przepływ towarów w otwartym łańcuchu dostaw.

Przenośniki w technologii magazynowej – cz. II

Przenośniki zastosowane w magazynach należą do środków transportu bliskiego pracujących ruchem ciągłym o ograniczonym zasięgu. Głównym ich zadaniem technologicznym jest przemieszczanie ładunków lub towarów w postaci: materiałów sypkich, sztukowych, opakowań jednostkowych lub zbiorczych w płaszczyźnie poziomej lub pionowej i również w zależności od wymagań technologicznych.

Poziomy transport międzynawowy przy użyciu wózków transportowych

Wzrastająca produkcja przemysłowa wymusza zwiększenie przepływu materiałów między nawami w zakładach produkcyjnych. Nie stanowi to problemu w przypadku bardzo lekkich ładunków, rozwiązaniem jest wówczas transport przy pomocy przenośników lub palet za pomocą wózków widłowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij