Rada naukowa
Prof. dr hab. inż. Antoni Biegus (Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź (Politechnika Krakowska)
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal (Politechnika Świętokrzyska)
Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak  (Politechnika Krakowska)
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała prof. nadzw. PWr (Politechnika Wrocławska)
Dr hab. inż. Zdzisław Pawlak (Politechnika Poznańska)
Dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak prof. nadzw. PB (Politechnika Białostocka)
Dr hab. inż. Elżbieta Urbańska – Galewska prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska)
Dr hab. inż. Walter Wuwer, prof. nadzw. WST (Wyższa Szkoła Techniczna)
Dr inż. Jan Gierczak (Politechnika Wrocławska)Dr inż. Zdzisław Pisarek (Politechnika Rzeszowska)
Dr Katarzyna Małysa – Sulińska (Uniwersytet Jagielloński)

Dr inż. Augustyn Lorenc (Politechnika Krakowska)  

Prof. Luis Gracia Villa (Universidad de Zaragoza)

Prof. Martins Vilnitis (Riga Technical University)                                                                                                             

Recenzenci
Prof. em. dr inż. Kazimierz Czapliński (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Wojciech Lorenc, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Andrzej Ubysz, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Ryszard Walentyński prof. nadzw. Pol. Śl. (Politechnika Śląska)
dr inż. Marcin Gajzler (Politechnika Poznańska)