W artykule omówiono logistyczny łańcuch dostaw płyt przekładkowych zwanych płytami obornickimi.

Przedstawiono koncepcję i problematykę energochłonności magazynów, jak również narażenia płyt przekładkowych, a więc „kanapkę” składającą się z dwóch blach, pomiędzy które wtłacza się piankę poliuretanową pod dużym ciśnieniem w poszczególnych procesach realizacji projektów nowoczesnych hal przeznaczonych na magazyny.