Obiekty halowe na podstawie programu funkcjonalnego należy odpowiednio zakwalifikować pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Projekt budowlany dla nowo powstających budynków musi spełniać wszystkie wymagania tej ochrony i najczęściej zostać zatwierdzony przez odpowiedniego rzeczoznawcę. Również elementom konstrukcyjnym należy zapewnić odpowiednią odporność ogniową.