W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych połączeń płyt warstwowych na łączniki jednostronne poddane osiowemu rozciąganiu.

W przeprowadzonych badaniach analizowano wpływ typu łącznika (nity Bulb-tite i nity Fab-Lok), typu okładziny (stalowa i GFRP) i położenia okładziny stalowej względem warstwy primera. Płyty warstwowe są elementamiobudowy ścian i dachów obiektówbudowlanych. Składają się z trzech warstw: dwóch zewnętrznych okładzin (wykonanych z materiału o wysokiej wytrzymałości) i rdzenia (wykonanego
z materiału termicznie izolacyjnego).