Zarząd oddziału Dolnośląskiego SITP zaprasza na konferencję szkoleniową „Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych”. Konferencja odbędzie się 25 kwietnia w hotelu Novotel City przy ul. Wyścigowej 35 we Wrocławiu.

Konferencja skierowana jest do architektów i projektantów, kadry technicznej firm wykonawczych, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przedstawicieli organów Państwowej Straży Pożarnej.

Ramowy program konferencji:

  1. Zmiany w przepisach techniczno-budowalnych dotyczące problematyki bezpieczeństwa pożarowego
  2. Problematyka zachowania się fasad budynków w warunkach pożaru
  3. Problematyka nośności ogniowej w pracy projektanta konstrukcji – przykłady praktyczne
  4. Odporność ogniowa konstrukcji żelbetowych i murowych
  5. Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych
  6. Problemy doboru reaktywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych
  7. Zabezpieczenia bierne konstrukcji budowalnych
  8. Komputerowe analizy oddziaływań termicznych i zachowania się konstrukcji budowlanych w warunkach pożaru

Koszt uczestnictwa: 240 zł/os. dla członków SITP i strażaków PSP w służbie czynnej, 300 zł/os. dla pozostałych osób.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji !