Zapraszamy w dniach 9–11 maja 2018 r. do hotelu ORW „ECHO” w Cedzynie k. Kielc na XV edycję Konferencji Naukowo-Technicznej Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego.

Tematyka warsztatów

1. Zagadnienia formalno-prawne i etyczne w działalności Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego.

2. Systemy monitoringów i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.

3. Oceny stanów technicznych, trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych.

4. Zagadnienia obejmujące stosowanie nowoczesnych materiałów i  technologii budowlanych, a także metody napraw i wzmacniania konstrukcji.

5. Przykłady prawidłowego i nieprawidłowego opracowania ekspertyzy.

6. Przystosowanie obiektów wielkopłytowych do obecnych standardów technicznych.

Adres komitetu organizacyjnego:

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Budownictwa i Architektury

„Rzeczoznawstwo 2018”

25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia PP. 7

tel. +48 41 34 24 808

fax +48 41 34 43 784

e-mail: rzeczoznawstwo2018@tu.kielce.pl