Zapraszamy na konferencję Stowarzyszenia DAFA: Projektowanie i realizacja dachu w kontekście PPOŻ.

Bezpieczeństwo pożarowe stanowi obecnie jeden z najważniejszych wymogów, jakie stawiane są budynkom. Znajomość zagadnień związanych z ochroną pożarową ma kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i w późniejszym okresie eksploatacji budynku. Mając na uwadze ciągłe aktualizowanie przepisów w tej materii, konieczna jest wymiana poglądów i dyskusja na temat różnych rozwiązań obejmująca doświadczenia uczestników procesu budowlanego. Wielość źródeł informacji, tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i instrukcji sprawia, że pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo szerokie.

Wobec tego Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, zaprasza na VIII Konferencję naukowo-techniczną: „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego” - w dniu 31 stycznia 2018 r. w Poznaniu, zorganizowaną w ramach BUDMY 2018.

Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich.

 

Program konferencji

12:45 – 13:00 

Rejestracja uczestników.

13:00 – 13:05

Piotr Olgierd Korycki

Otwarcie Konferencji.

13:05 – 13:10

Witold Okoński, Katarzyna Wiktorska

Prezentacja Stowarzyszenia DAFA.

13:10 – 13:35

Krzysztof Bagiński

Wytyczne DAFA oraz szczególne przypadki projektowe, w których należy zabezpieczyć pożarowo dach (case - study na bazie rysunków).

13:35 – 14:00

Maria Dreger

Klasyfikacje ogniowe odnoszące się do dachów – znaczenie formalne i praktyczne.

14:00 – 14:20

Przerwa kawowa.

14:20 – 14:45

Monika Hyjek

Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

14:45 – 15:10

Robert Kuczkowski

Wymagania i podejście ubezpieczycieli.

15:10 – 15:30

Panel dyskusyjny.

 

Program konferencji zbudowany jest na kanwie zagadnień zawartych w najnowszej publikacji Stowarzyszenia DAFA: „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.

Wydarzenie dedykowane jest projektantom, architektom, wykonawcom oraz specjalistom nadzorującym procesy budowlane, a także producentom, rzeczoznawcom, strażakom,  inspektorom ochrony przeciwpożarowej jak również innym osobom zajmującym się sprawami ochrony przeciwpożarowej.

Konferencje DAFA są wydarzeniami, które już na stałe wpisały się w kalendarz spotkań przedstawicieli branży budowlanej na których trzeba być.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie rejestracji na: www.dafa.com.pl – ilość miejsc ograniczona.