Serdecznie zapraszamy Państwa w dniach od 6 do 9 grudnia 2017 r. do Kudowy Zdroju na XV Jubileuszową Konferencję Naukowo-Techniczną „PROBLEMY REMONTOWE W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM I OBIEKTACH ZABYTKOWYCH REMO 2017”.

Konferencja odbywa się już od 35 lat. Jej ideą przewodnią jest traktowanie remontu i konserwacji jako procesu interdyscyplinarnego, w którym uczestniczą osoby reprezentujące różne dziedziny wiedzy. Jest ona organizowana przez Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Problematyka Konferencji obejmuje następująca zagadnienia:
•    naprawy, wzmocnienia, konserwacje obiektów architektury i budownictwa – metody analityczne, numeryczne, technologie i projektowanie;
•    diagnostyka obiektów budowlanych;
•    nowoczesne metody badań obiektów budowlanych i ich dokumentacji – specjalistyczne techniki badań doświadczalnych, badań „in situ”;
•    problemy rewaloryzacji i modernizacji budynków;
•    problemy termomodernizacji budynków, zwłaszcza obiektów zabytkowych;
•    ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Organizacji i Rozwoju, Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izba Inżynierów Budownictwa oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Serdecznie Zapraszamy!