Niniejsza książka prezentuje nowatorskie ujęcie problemu modelowania i symulacji oraz wizualizacji w 3D obiektów magazynowych, np. w zakresie pokazywania stanów magazynowych czy dostępnych alokacji.

Jednym z celów projektowania systemów logistycznych jest optymalizacja powierzchni magazynowych. Obecnie można użyć do tego nowoczesnych narzędzi projektowania, na przykład narzędzi do modelowania i symulacji 3D obiektów magazynowych przy pomocy odpowiednich programów informatycznych. W książce będzie zaprezentowane narzędzie SIMMAG3D, który wspomaga projektanta, w zakresie projektowania powierzchni magazynowych.

Książka jest kierowana do szerokiego grona odbiorców – z jednej strony studentów uczelni technicznych i ekonomicznych, ale ze względu na walory praktyczne i innowacyjność tej publikacji, przyda się również projektantom i analitykom zajmującym się procesami magazynowymi i narzędziami informatycznymi wspomagającymi decyzje w zakresie wyboru stosowanych technologii procesu magazynowania czy wyboru typu magazynu i jego wyposażenia.

Moim zdaniem tematyka pracy znakomicie wpisuje się w obecne trendy kreowane m.in. w ramach czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), promującej informatyzację i cyfryzację procesów przemysłowych, logistycznych i usługowych. Potrzeba cyfrowego łączenia etapów tworzenia koncepcji, projektowania, realizacji i użytkowania zakładów przemysłowych, magazynów i innych obiektów wynika z konieczności szybkiego i skutecznego reagowania na zmiany otoczenia i wymagania klientów. - dr hab. inż. Marka Karkuli, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej.

Nowatorskie ujęcie problemu modelowania i symulacji oraz wizualizacji w 3D obiektów magazynowych, zaprezentowane przez wybitnych naukowców i praktyków logistyki. Jednym z celów publikacji jest praktyczność i aplikacyjność prezentowanych treści – tę rolę spełnia prezentacja narzędzia analitycznego: SIMMAG3D oraz liczne studia przypadków. Książka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – zarówno do studentów uczelni technicznych i ekonomicznych (kierunki: transport, logistyka, gospodarka magazynowa itp.), jak i do praktyków – biur projektowych, firm consultingowych, menedżerów logistyki itd.