Jednym z ważniejszych elementów każdego nowo powstającego budynku jest jego warstwa wierzchnia, czyli posadzka...

... Począwszy zatem od małych przedsięwzięć, a skończywszy na wielkowymiarowych inwestycjach przemysłowych, posadzki są nieodzowną częścią każdej inwestycji budowlanej. Posadzki przemysłowe definiuje się w nomenklaturze międzynarodowej jako te nawierzchnie, które nie służą celom mieszkalnym i nie są wykorzystywane jako nawierzchnie ulic. Posadzka jest elementem budowlanym, który w trakcie użytkowania jest poddawany ekstremalnym obciążeniom technologicznym.