MOVIDA zaprasza na kolejne spotkanie Facility Management w zakładzie produkcyjnym, które odbędzie się w dniach 12-13-14 grudnia 2017 r.

Każdy z dni Forum dedykowany jest innemu obszarowi działań Facility Managera i zakończony jest dyskusją. W programie:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA I AUDYTY:
•    właściwe prowadzenie dokumentacji technicznej budynku
•    przeglądy budynków (okresowe)
•    badania i audyty termowizyjne
•    techniczne przygotowanie rozbudowy/budowy zakładu
•    aktualne wytyczne dotyczące obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie interpretacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

DZIAŁANIA OPERACYJNE:
•    efektywność energetyczna budynków
•    jak zaoszczędzić na CO2
•    rozwiązania systemowe DMS – zarządzanie energią
•    systemy informowania o błędach, szybkie info
•    kompleksowa gospodarka odpadami

OUTSOURCING OBSZARU FACILITY:
•    opłacalność rozwiązań Facility Management w ujęciu koszty/jakość
•    obszary, które warto oddać w zarządzanie firmie trzeciej i jakie warto zostawić
•    jak wygląda w Polsce rynek usług Facility
•    koszty, jakość usług, zapisy umów
•    struktury organizacyjne
•    zarządzanie infrastrukturą poprzez firmę zewnętrzną

Do omówienia tematów związanych z dokumentacją, audytami, działaniami operacyjnymi oraz outsourcingiem zaproszono praktyków-osoby, których wieloletnia praca i sukcesy mogą być doskonałą inspiracją.

Spotkanie Masterclass to także ożywione dyskusje w gronie praktyków z różnych branż, wieczorne spotkanie w nieformalnej atmosferze pozwalające na wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie cennych kontaktów biznesowych i – gotowe, sprawdzone rozwiązania, które można z powodzeniem przenieść do własnych Firm.